2020. március 28. // Gedeon névnap

Új szénhidrogénipari innováció a Pannon Egyetemen

2020. március 6. 15:01
Újabb eszközbeszerzéssel bővül a kutatás- fejlesztést támogató innovációk száma a Pannon Egyetemen. A GINOP-2.3.3-15-2016-00036 azonosító számú pályázat keretében nyert támogatásból az egyetem MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszéke egy – országos viszonylatban is egyedülálló – mikroreaktor-rendszerrel bővíti szénhidrogénipari kutató-fejlesztő laboratóriumát. A beruházás elősegíti a környezetbarát motorhajtóanyagok és petrolkémiai termékek fejlesztését, valamint gyorsítja az iparág kutatásainak és fejlesztéseinek ütemét. A 466,36 millió forint európai uniós támogatásból beszerzett berendezést a felújított új reaktorkísérleti csarnokban helyezik el. A rendszer átadására 2020 őszén kerül sor.

A fejlesztés eredményeként a tanszék kutatói biztosítani tudják az új termékek és előállítási eljárásuk kislaboratóriumi méretekben való kidolgozásával az eredmények iparba való átültetésének felgyorsítását.

„Az infrastruktúra e fejlesztése tovább erősíti a Pannon Egyetem vegyészmérnök képzésének nemzetközi akkreditáltságát, és hozzájárulhat új projektek indításához is. A mikroreaktor-rendszer elősegíti a katalitikus rendszerek és eljárások átlagosnál lényegesen gyorsabb fejlesztését, így biztosítja a kutatási eredmények időszerűségét, és hozzájárul a hazai és nemzetközi elismertséghez, továbbá a fejlesztés eredményeinek értékesíthetőségéhez.” – hangsúlyozta Prof. Hancsók Jenő, az MTA Doktora, a MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék tanára, a projekt szakmai vezetője.

A laboratórium bővítésével a Pannon Egyetem és a vegyipari vállalatok eddigi sikeres együttműködése még szorosabbá válik, hiszen újabb előremutató kutatás-fejlesztési innovációs tevékenység valósulhat meg az új reaktorrendszer üzembehelyezésével”. - mondta Pataki Zsolt projektmenedzser, a Pannon Egyetem Fejlesztési és Projektigazgatóságának igazgatója.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Strukturális és Beruházási Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében.
 

Söge
2020. március 28. // Gedeon névnap