2021. január 27.
//
Angelika névnap

Pályázati kiírás (Gizella udvar vendéglátó terasz)

2020. július 28. 15:21

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere a közterületek használatáról és szóló 14/2013.(III.29.) Ör. számú önkormányzati rendelet által átruházott hatósági jogkörében eljárva az alábbi, közterület használatára vonatkozó pályázati kiírást teszi közzé: 

1. Vendéglátó terasz kialakítása céljából:

    - Kossuth L. u. 5. Gizella udvar, 16 m2

A közterület használati díj mértéke: 70 Ft/m2/nap

A pályázat nyertesének a közterület használati engedély egy, három ill. öt évre adható ki.

A pályázathoz csatolni kell a településképi igazolást és az ahhoz kapcsolódó tervdokumentációt.

A pályázók közül előnyt élvez az, aki saját tulajdonú, vagy bérleti szerződéssel rendelkező üzlet homlokzatával érintkező közterületre pályázik, vagy a rendelet szabályainak figyelembe vételével megépített saját tulajdonú, vagy bérleti szerződéssel rendelkező építménnyel (pavilonnal) érintkező közterületre pályázik.

A nyertes pályázónak a rendeletben ill. pályázati hirdetményben szereplő teljes terület nagyságra kell a közterület használati szerződést megkötnie.

A pályázat benyújtásánál kizáró ok, ha a pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában korábbi időszakról közterület használati díj hátraléka van.

Az egyes helyszínekre vonatkozó részletes pályázati hirdetmény 2020. augusztus 10-től átvehető VMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján (8200 Veszprém, Óváros tér 9. fsz. 011. szoba) ügyfélfogadási időben.

A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők Kőhegyi Imrétől (tel: 88/549-264; e-mail: ikohegyi@gov.veszprem.hu)

A pályázatok benyújtásának módja, határideje: zárt borítékban, 1 példányban az előzőekben megjelölt helyen, 2020. augusztus 15-ig.

vehir.hu