2020. szeptember 22.
//
Móric névnap

Módosítások a Helyi Építési Szabályzatban

2020. augusztus 4. 11:54
Veszprém MJV Önkormányzata

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város többször módosított 24/2017. (IX.28.) Ör.sz. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát az alábbi öt területet érintően módosítani kívánja:

  1. Veszprém, Dornyai Béla u. 4274/46 hrsz-ú ingatlan területe;
  2. Veszprém, Párna u. 1945/54, 1950/7 és 1950/9 hrsz-ú ingatlanok területe
  3. Veszprém, 8. sz. főút Litéri csomópont leágazását érintő út, valamint a 8 sz. főút Veszprém elkerülő út I. ütem szabályozását érintő településrendezési terv módosítás;
  4. Veszprém, 8. sz. főút és a 82. sz. főút összekötésével tervezett, a veszprémi sportlétesítmények megközelítésének javítását szolgáló útfejlesztéshez kapcsolódó településrendezési terv módosítás;

Veszprém, a 8. sz. főút építésével összefüggő, Déli Intézményterületen lévő, az Almádi út és Füredi út összekötésével megvalósuló ideiglenes elkerülő út nyomvonalát érintő településrendezési terv módosítás;

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. Jelen módosítási eljárások lefolytatására a Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján tárgyalásos eljárás keretében kerül sor.

Az tárgyalásos eljárás a partnerségi egyeztetési szakasszal indul. A Kormányrendelet 29/A.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosításokkal érintett területeken és szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil szervezeteket, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.

A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció megtekinthető Veszprém város honlapján, valamint kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2020. augusztus 4-től 2020. augusztus 19-ig.

A módosítással kapcsolatosan 2020. augusztus 12-én 16 órakor lakossági fórumot tartunk Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Komjáthy termében. Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a konkrét területeket érintő rendezési terv módosításával kapcsolatos kérdésköröket érinti. (Az elmúlt időszak járványügyi helyzetére tekintettel kérjük, hogy a lakossági fórumon megjelentek arcmaszkot használni szíveskedjenek.)

Az módosítással kapcsolatos észrevételeiket írásban tehetik meg, a honlapon található partnerségi adatlap kitöltésével, melyet a VMJV Főépítészi Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), valamint a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre lehet elküldeni

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Csoportnál munkaidőben a 549-289 és 549-261-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.

vehir.hu