2020. október 22.
//
Előd névnap

Együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium

A megállapodás célja keretet adni a kutatás-fejlesztés, az oktatás és a toborzás területén eddig vállalt tevékenységeknek, illetve továbbvinni azokat.

Dr. Gelencsér András rektor emlékeztetett a megállapodás aláírásakor: az intézmény és a szervezet közötti együttműködés nem előzmény nélküli, hiszen korábban a Pannon Egyetem Informatikai Karán NATO Kiválósági Központ jött létre, illetve számos olyan kutatás-fejlesztési projektet is folytattak, amelyeknek honvédelmi érdekeltsége is volt. A Pannon Egyetem volt az első olyan felsőoktatási intézmény is a rendszerváltás után, amelyik a tanrendjébe emelte a honvédelmi ismeretek oktatását, 2017-ben pedig szintén itt kezdte meg elsőként működését toborzó iroda az önkéntes tartalékos rendszer részeként.

„Ez a megújított megállapodás tehát ennek a folyamatnak a következő állomása, ahol keretet adunk mindezeknek a tevékenységeknek, valamint javaslatot teszünk további fejlesztésekre – fejtette ki a rektor.

A kollaborálás nem egyedi: az elmúlt másfél-két évben együttműködési megállapodások egész sorát írta alá a Honvédelmi Minisztérium tanintézetekkel közösen Győrtől kezdve Pécsen át Szegedig. „Ez nem egy öncélú tevékenység, hiszen egy olyan honvédelmi és haderő fejlesztési program végrehajtásán dolgozunk éppen, amelyben szükségünk van szövetségesekre” – mondta el Szabó István honvédelmi államtitkár.

Az együttműködések összesen három területet fednek le: a kutatás-fejlesztést, az oktatást és a toborzást. Utóbbi nemcsak az önkéntesek miatt fontos, de azért is, mert a jövő szakemberei itt képződnek, a honvédelemnek pedig nagy szüksége van erre a tudásra a fegyveres szolgálatot vállalók között. „De adja magát a kutatás-fejlesztés is: a honvédelmi és haderő fejlesztési program egyik sarokköve a hazai hadiipar megújítása. Teljes technológiai megújuláson esik át a honvédség annak érdekében, hogy egy modern, ütőképes hadsereg álljon össze, ebben pedig alapvető szerepet játszanak azok a kutató műhelyek és az az innovációs munka, ami többek között a Pannon Egyetemen is folyik” – vélekedett Szabó.

„Nem volt még olyan szelete a történelemnek, amikor a honvédelem ne lett volna prioritás, és ez nincs másként most sem – jelentette ki Csillag Zsolt kancellár. – A 21. században Európa és benne Magyarország szerencsére nem vív háborúkat, ugyanakkor egyre súlyosabb a migrációs helyzet, valamint a COVID-járvány következtében kialakuló diplomáciai és gazdasági konfliktusok mind azt jelzik, hogy a nemzetünk védelmére folyamatosan figyelmet kell fordítanunk.”

Csillag szerint egy ország védelmének szempontjából fontos a versenyképes infrastruktúra, és fontos a szövetséges országokkal fenntartani a kölcsönös együttműködést és a jó kapcsolatot, de talán az állampolgárok felkészültsége és hazaszeretete az, ami a legfontosabb. „Mi itt a Pannon Egyetemen kötelességünknek tartjuk tehát, hogy a rendelkezésre álló eszközeinkkel támogassuk a magyar honvédség és ezáltal Magyarország ügyét, ennek a megállapodásnak pedig az eddigi tevékenység folytatásán túl az is célja, hogy ezt büszkén kijelentsük. Azt kívánom, legyünk sikeresek ebben a tevékenységben, hiszen ez nemcsak a mi, hanem az ország érdeke is.”

Bertalan Melinda
Domján Attila