2021. január 18.
//
Piroska névnap

Veszprém Város Helyi Vállalkozásokat Támogató Közalapítványa 52. alkalommal pályázatot hirdet visszatérítendő támogatás elnyerésére

2020. december 2. 14:19

I. Támogatás igényelhető:

-  Meglévő alkalmazotti létszám megtartására

II. Támogatást igényelhetnek:

Azon veszprémi telephelyű vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, valamint külföldi részvétellel működő vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Veszprém város közigazgatási területén valósítják meg.

A pályázatok elbírálásánál a Kuratórium vizsgálja a pályázó helyi adótartozását, és döntésénél figyelembe veszi.


III. Pályázat pénzügyi feltételei:

1. Meglévő alkalmazotti létszám megtartására:

A kölcsön összege működő vállalkozásnál legfeljebb 5.000.000.- Ft összegig terjedhet, melynek keretében a Közalapítvány 1 évig biztosítja alkalmazottanként a minimálbér és annak járulékai erejéig a költségek fedezetét, amennyiben a pályázó vállalja, hogy az érintett munkavállalókat legalább 3 évig alkalmazza. 

A támogatás visszafizetése 1 év türelmi idő után 2 év alatt, kamatmentesen történhet

2. A kölcsön folyósítása

 A kölcsön havonkénti folyósításának feltétele a megelőző időszaki NAV felé teljesített bérstatisztika kimutatásának a becsatolása.

3. A támogatás visszafizetésének fedezete

A fedezetként felajánlott ingatlanra való jelzálogjog bejegyzés illetékköltsége a pályázót terheli.

IV. Elsőbbséget élvez:

Az a pályázó, aki képzési, átképzési feladatot is vállal.
A gazdasági élet több vertikumát felölelő vállalkozás.

V. A pályázat melléklete:

A pályázati felhívás szerves része az 1. sz. melléklet (02_1. sz.melléklet munkahelymegtartó támogatáshoz 2020), amely letölthető a város honlapjáról a „Pályázatok” menüpontból (www.veszprem.hu).

A pályázat elkészítéséhez az érdekképviseleti szervek segítséget nyújtanak /IPOSZ, KISOSZ, stb./.

VI. Pályázat benyújtható:

2020.12.11-ig az alábbi e-mail címen: vallalkozas.palyazat@gov.veszprem.hu

VII. A hitel felvétele:

A támogatást elnyert pályázók a határozat kézhezvételét követően 8 napon belül kötelesek a Közalapítvány vagyonát kezelő Takarékbank, Veszprém, Cserhát ltp. 7. szám alatti fiókjánál jelentkezni, majd ezt követően 30 napon belül a hitelszerződést megkötni.

A hitel felhasználható
 Maximum 1 évig, havi egyenletes ütemezésben.
 

vehir.hu