2021. január 22.
//
Vince névnap

’Nyelvtanulással a boldogulásért’ projektben a Pannon Egyetem

Dr. Vígh-Szabó Melinda, egyetemi adjunktust, a projekt szakmai vezetőjét kérdeztük a projektről, valamint a projektben résztvevő kezdő pedagógusokat, Micsik Ritát és Novák Fruzsinát.

Mit takar pontosan a ’Nyelvtanulással a boldogulásért’ projekt?

V.Sz.M. Az EFOP-3.2.14 „Nyelvtanulással a boldogulásért” pályázat 2017 végén indult a Pannon Egyetemen. Az akkori felhíváshoz több magyarországi egyetem is csatlakozott, amelynek célja, hogy

a közoktatásban a nyelvoktatást nem formális lehetőségekkel, élménypedagógiai módszerek alkalmazásával kibővítse, valamint a projekthez csatlakozó nyelvszakos pedagógusoknak képzést nyújtson a hatékony segédanyagok kidolgozásához, az egyéni tanulási lehetőségek megvalósításához.

Az elmúlt néhány hónapban a korábbi projektelemeket (3 napos intenzív kurzusok és 12 hetes tanítás) új, élményszerű kínálattal bővítettük (interkulturális, a célországot jobban megismertető projektelem; 12 alkalmas nyelvi verseny). Ezekkel az online formában megvalósítható oktatási formákkal a digitális oktatás kihívásaihoz alkalmazkodtunk, amely mind a partnerintézmények, mind a tanárszakos hallgatók részéről új kihívásokat és problémamegoldásokat jelentett. A tavaszi online oktatás tapasztalatai azonban nagyban hozzájárultak a változtatások kialakításához.

Kiket érint a projekt?

A pályázatban résztvevők egyrészt az egyetem projektmenedzsmentje, a két idegen nyelvi intézet, az Angol-Amerikai Intézet és a Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet oktatói, a feladatot vállaló nyelvszakos tanárjelöltek, valamint a partnerintézmények projektkoordinátorai és mentortanárai.

Az intézeti oktatók segítséget nyújtanak a projektelemek szakmai tartalmának kidolgozásában, az azokat megvalósító idegennyelv-szakos tanárjelöltek szakmai felkészítésében és monitorozásában.

A hallgatók kapcsolatba kerülnek valamelyik partnerintézménnyel, ahol a mentortanárok nyújtanak segítséget az óratartásban, a csoportokkal való kommunikációban. Jelenleg tizenhét hallgató tanít valamelyik partnerintézményünkben, Székesfehérváron, Ajkán, Sárbogárdon és Lentiben. Ősszel Nagykanizsán is volt egy két intézményt és hat hallgatót megmozgató három napos intenzív, angol és német nyelvű kurzusunk.

Melyek a projekt legfontosabb hozadékai?

A kérdés két oldalról is vizsgálható: egyrészt a középiskolai pedagógusok megújulhatnak az élménypedagógiai módszerek és gyakorlatok terén, ami a hagyományos oktatással kapcsolatos eszköztárunk bővítését jelenti, másrészt a tanár szakos hallgatók szakmai-módszertani fejlesztése, fejlődése előbb megkezdődhet az egyetemi képzésben lefektetett tanárképzési struktúrával összevetve.

Micsik Rita és Novák Fruzsina, a programban részt vevő angol–magyar tanár szakos hallgatók már több partnerintézményben is tartottak különböző nyelvi foglalkozásokat. Ők testközelből is megtapasztalták, milyen haszonnal jár, ha egy tanári pályára készülő fiatal megtapasztalja a formálistól eltérő oktatási lehetőségek tárházát. A következőkben ők beszélnek élményeikről, tapasztalataikról.  

A középiskolások mennyire nyitottak az új pedagógusokra? Jól jön néha a „frissítés”?

N. F. Nyilvánvalóan más egy pályakezdővel együtt dolgozni, mint egy tapasztalt pedagógussal. Úgy gondolom, mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. A frissítés mindig jól jön, viszont nagyon sokat lehet tanulni a több éve pályán lévő tanároktól. A középiskolások összességében nyitottak voltak az új pedagógusra. Az elején kellett egy kis idő, amíg a kezdeti szorongás feloldódott, de hamar megtaláltuk a közös hangot.

M. R. Szerencsére nagyon jól fogadják a diákok, hogy hozzájuk korban közelebb álló tanárokkal dolgozhatnak együtt. Igyekszünk változatos, modern és interaktív feladatokkal készülni, melyekkel nem csak szórakozva sajátíthatják el a nyelvet, hanem több nyelvi készséget is fejleszthetnek.

Milyen élményanyagot gyűjtenek a tanítás során a résztvevő fiatalok?

N. F. A leghasznosabb és legkedvesebb „élményanyag”, amit a három nap alatt kaptam, az a diákok visszajelzése és értékelése volt, hiszen ez alapján tudtam én is értékelni a közös munkát, valamint magamat is. Az intenzív kurzus során elkészített feladatok szintén egy-egy visszacsatolásként szolgáltak, ami mindig a legélvezetesebb része volt az óráknak, ugyanis ebben nyilvánult meg a befektetett munka eredménye. Összességében, minden véghezvitt feladat külön élményt jelentett a gyerekek számára és számomra is.

Ki tudnának emelni valamit, hogy mit tanultak a projekt során?

N. F. Igen, azt, hogy a tanulás élmény. Ezt nem könnyű bebizonyítani a gyerekeknek, de nem is lehetetlen. Sokakban úgy fogalmazódik meg a tanulás, mint egy kötelező tevékenység, és ez nagy részben befolyásolja a diákok attitűdjét, nem pozitív értelemben. A projekt fő célja, hogy megmutassuk, hogyan lehet élmények és játékok során tanulni.

M. R. A projekt során nagyon sokat lehet tanulni, akár módszertanilag, akár saját magunkról is. Az egyetemi tanulmányaink során sok elméleti tudást szerzünk, melyet így kamatoztathatunk. Gyakorlatot szerzünk a pedagógiai munka egészéről, ami nagyon fontos, ha valaki szeretné komolyan venni hivatását a későbbiekben.

Akkor kijelenthetjük, hogy a résztvevő, majdani kezdő pedagógusok egy nagy adag útravalót kapnak a kezdetekhez?

N. F. Abszolút. Lényegében én ezt hívnám kezdetnek. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az elméleti tudásunkat átvigyük a gyakorlati síkra, és kipróbáljuk, hogy minden úgy működik-e, ahogy azt eddig tanultuk. Ezután pedig mindenki magabiztosabban áll neki a diploma utáni pályakezdésnek.

Miért ajánlaná a következő ilyen lehetőséget egyetemista társainak?

N. F. Sajnos a képzésünkben kevés lehetőség nyílik arra, hogy belekóstoljunk a tanítás gyakorlati részébe, így a projekt során beledobnak minket a mély vízbe. Az itt gyűjtött tapasztalatok segítenek majd a későbbiekben. Az egyéni tanítási gyakorlatot könnyebben fogjuk abszolválni, a kezdeti hibákat kiküszöbölve pedig koncentrálhatunk majd teljes mértékben a feladatunkra. Nem mellesleg hatalmas löketet és motivációt ad a tanulmányaink hátralévő, legnehezebb szakaszához.

M. R. Az ilyen lehetőséggel élni kell! Sok fantasztikus diákot, pedagógust, barátot ismertem meg, és szuper tapasztalatokat gyűjtöttem. Úgy gondolom, fontos, hogy minél hamarabb megismerkedjünk jövendőbeli hivatásunkkal, minden szépségével és nehézségével együtt, hiszen csak így tudjuk eldönteni, hogy valóban ez a nekünk való pálya. 

Szabó Eszter

További cikkek

A tudásalapú gazdaság kiépítése és nemzetközi kutatás-fejlesztés a Pannon Egyetemen
A tudásalapú gazdaság kiépítése és nemzetközi kutatás-fejlesztés a Pannon Egyetemen
Az „EFOP-3.6.2-16-2017-00017 Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek” című projektet a Pannon Egyetem – Pécsi Tudományegyetem – Budapesti Corvinus Egyetem alkotta konzorcium valósította meg. A projektben 3 főirányt hoztak létre, amelyek a konzorciumi partnerek közös, egymást kiegészítő kutatásaira épültek.
Közös kurzuson ötleteltek együtt a Pannon Egyetem diákjai és az EKF program szakértői
Közös kurzuson ötleteltek együtt a Pannon Egyetem diákjai és az EKF program szakértői
A Pannon Egyetem első EKF kurzusa 2020 őszén indult el, olyan választható tantárgyként, amelyet az egyetem bármely szakán tanuló diák felvehetett és teljesíthetett.
A Tématerületi Kiválósági Program 2020 keretében valósul meg a Pannon Egyetem környezetvédelmi és nanotechnológiai projektje
A Tématerületi Kiválósági Program 2020 keretében valósul meg a Pannon Egyetem környezetvédelmi és nanotechnológiai projektje
A Pannon Egyetemen 2020. augusztus 1. és 2021. július 31. között valósul meg az a pályázati program, amely a környezeti változások légkörre és felszíni vizekre gyakorolt hatásával, valamint funkcionális nanoanyagok és szenzorok alkalmazásorientált kutatás-fejlesztésével foglalkozik. A projekt a Tématerületi Kiválósági Program 2020 (TKP2020-IKA-07) Intézményi Kiválóság alprogramja keretében a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól 700 000 000 Ft forint támogatást kapott.
A Gyűrűk Ura szereplői, ahogyan még sosem gondoltunk rájuk
A Gyűrűk Ura szereplői, ahogyan még sosem gondoltunk rájuk
George R. R. Martin és J. R. R. Tolkien nem csak korszakalkotó regényeket írtak, hanem sajátos univerzumot teremtettek meg, annak minden apró részletével, sajátos karaktereivel. Sorozatunkat folytatva, most a Gyűrűk Ura szereplőinek személyiségeit vesszük górcső alá Szentes Balázs, a Pannon Egyetem oktatójának segítségével, szigorúan tudományos alapon.
Westeros urai vs. mai vezetők
Westeros urai vs. mai vezetők
A kváziközépkor tanulságai a vezetésben címmel tartott előadást a Pannon Egyetem oktatója, Szentes Balázs az idei Kutatók Éjszakáján.