2021. február 26.
//
Edina névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS főépítészi referens munkakör

2021. január 19. 14:44

A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Önálló Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: főépítészi referens (határozott idejű kinevezéssel várhatóan 2022. március 26-ig)

Ellátandó feladatok: 
-    a településképi eljárások (konzultáció, véleményezés, bejelentés, kötelezés) előkészítésében lefolytatásában való részvétel (határozatok, vélemények és jegyzőkönyvek előkészítése, tervek átvizsgálása, ellenőrzése
-  főépítész munkájának segítése a településrendezési és településfejlesztési feladatok ellátásában, a főépítészi szakterülethez tartozó szakmai bizottsági és közgyűlési előterjesztések, a feladatkörhöz kötődő helyi rendeletek, dokumentumok előkészítésében való részvétel
-    az Építészeti-műszaki Tervtanács munkájának segítése - együttműködve a szakmai titkárral - az Építészeti-műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló, hatályos önkormányzati rendelet alapján
-  a településrendezési eszközök és tervek felülvizsgálatának, módosításának tervezési folyamatában való részvétel, a településrendezési tervekben megfogalmazott előírások megvalósulásának figyelemmel kísérése, annak karbantartásában való közreműködés
- egyes eljárások során (rendeltetésmód változás, telekalakítás stb.) a helyi településrendezési eszközökkel való összhang, illetve a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés megállapítása

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság
  • iskolai végzettség: egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy
  • alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezzel egyenértékűnek elismert szakképzettség
  • egészségügyi alkalmasság
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
  • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel)


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- legalább két év településrendezéssel összefüggő, köztisztviselői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
-    közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
-    tervezőprogramok felhasználói szintű ismerete
-    „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély
-    középfokú angol nyelvismeret

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 10.
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.
A pályázatok 2021. február 28-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely betölthető 2021. március 1. napjától.

vehir.hu