2021. március 6.
//
Leonóra névnap

Felhívás: HÉSZ-módosítás (állatvédelmi központ)

2021. február 16. 16:02

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város többször módosított 24/2017. (IX.28.) Ör.sz. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát az alábbi területet érintően módosítani kívánja:

Veszprém 0393 hrsz-ú ingatlan településrendezési eszközeinek módosítása állatvédelmi kompetencia központ kialakítása céljából

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. Jelen módosítási eljárások lefolytatására a Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján tárgyalásos eljárás keretében kerül sor. 

Az tárgyalásos eljárás a partnerségi egyeztetési szakasszal indul. A Kormányrendelet 29/A.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosításokkal érintett területeken és szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil szervezeteket, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.

A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció megtekinthető Veszprém város honlapján, valamint kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2021. február 10-től 2021. február 26-ig.

Lakossági fórum megtartására „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Kormányrendelet” alapján nem kerül sor.
Ugyanakkor a véleményezési lehetőséget az 546/2020.(XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés b), c) pontja alapján elektronikus úton biztosítjuk. 
Észrevételeiket írásban tehetik meg Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével, e-mail megküldése útján. 
A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Önálló Csoport részére a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek. 

A vélemények beérkezésének határideje: 2021.február 26-ig bezárólag. Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy észrevételeiket kizárólag a konkrét területet érintő rendezési terv módosításával kapcsolatosan tegyék meg. 

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Önálló Csoportnál munkaidőben a 549-261 és 549-289-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.
 

vehir.hu