2022. január 27.
//
Angelika névnap

Az üzleti év könyvviteli zárlata

2021. március 12. 10:00

Az üzleti év zárása mindig nagy munkát ró a könyvelőkre. Az egész éves könyvelés áttekintése és a még hátralévő könyvelői feladatok hatalmas munkát jelentenek.

Ilyenkor számtalan feladatot kell még elvégezni: kiegészítések, helyesbítések, egyeztetések és összesítések, a számlák lezárásának ideje ez. A beszámolót és a közzétételt május 31-ig szükséges elkészíteni, és bizony rengeteg munkát jelent, ahol a megfelelő minőség alapvető elvárás.

Változó helyi szabályozások és jogszabályok

A beszámolók hitelessége alapvető követelmény. A mérlegképes könyvelők számára pedig a kreditpontos továbbképzések segítséget nyújtanak abban, hogy a friss jogszabályi változásokat folyamatosan követhessék, s így munkájukban igazán magas minőséget nyújtsanak. Hiszen a vállalkozásnál található esetleges rendezetlen helyzet, a helyi szabályozások vagy a helyzetnek megfelelő jogszabályok bevezetésének elmaradása rendkívül komoly problémákat jelent. 

Természetesen ezek a problémák akadályozzák a könyvelő munkáját is. Ha a kapott információk hiányosak vagy megbízhatatlanok, akkor nem lehet a minimum elvárásokat sem teljesíteni, s a megbízható, hiteles beszámolót nem lehet elkészíteni. 

A könyvviteli zárlat során jelentkező feladatok

A feladatok végső célja a számviteli beszámoló elkészítése, aminek tartalmaznia kell a mérleget és az eredménykimutatást, valamint a mellékletet is, a kiegészítésekkel. A vállalkozás december 31-i helyzetéről kell a valós képet bemutatni, melyben egyformán szerepelnek a rendelkezésre álló eszközök és források. 

A könyvviteli munkák minősége meghatározó lehet az egész beszámolóra nézve, ezért a könyvviteli nyilvántartásokat is ki kell egészíteni, s ha kell, helyesbíteni is szükséges. A nyilvántartások ellenőrzését a leltárkészítési és leltározási szabályzat nyomán lehet elvégezni és a leltárkülönbözeteket is fel kell oldani. 

Az év végi értékelések is fontos részét képezik a beszámoló elkészítése körül jelentkező feladatoknak, amikhez feltétlenül el kell végezni a szükséges egyeztetéseket. A céltartalékképzés mértékét a kötelezőn kívül a zárlatig megismert teljesítenivalókat és a várható költségeket is számba véve kell meghatározni. Kiemelt feladat az elhatárolások könyvelése is, de akár átsorolások is szükségessé válhatnak. 

Talán a fentiek megmutatják, hogy az év végi zárlat valójában milyen hatalmas munkát jelent. A megfelelő információk és a szabályozásnak megfelelően rendezett helyzet, a rendesen elvégzett könyvviteli munka, a változó jogszabályok folyamatos monitorozása és helyes értelmezése mind-mind szükségesek ahhoz, hogy megfelelő minőségű munkát végezhessen a pénzügyi szakember.
 

vehir.hu