2023. június 8.
//
Medárd névnap

Óvodai és iskolai beiratkozási időpontok

2010. március 4. 5:11

K Ö Z L E M É N Y

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2010/2011-es foglalkozási évre – tanévre Veszprém Megyei Jogú Város óvodáiban 2010. április 07 - 08-án 8.00 – 17.00 h-ig és általános iskoláiban 2010. április 12 - 13-án 8.00 – 17.00 h-ig beíratást tartunk a leendő óvodások és 1. osztályosok számára.

Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit:

- akik 3. életévüket 2010. augusztus 31-ig betöltik,
- akik a 2010/2011. nevelési év során lesznek 3 évesek. Ők óvodai elhelyezést csak 3 éves koruk betöltése után nyerhetnek, addig elő-felvételisként szerepelnek,
- akik 5. életévüket a 2010. évben töltik be. Ők a Közoktatási tv. értelmében szeptember 1-től óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson kötelesek részt venni.

Az általános iskolai beíratáson várjuk a tanköteles és iskolaérett gyermekek szüleit.

Szükséges dokumentumok:

- a szülő személy azonosító és lakcímigazolványa
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímigazolványa
esetenként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat
- a gyermek egészségügyi kiskönyve
- iskolai beíratás esetén az óvodai, vagy a Nevelési Tanácsadó véleményének eredeti példánya és 1 db fénykép a diákigazolványhoz
- sajátos nevelési igényű gyermekek esetén szakértői vélemény

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az óvodai és általános iskolai körzetek utcajegyzéke Veszprém város honlapján, az intézményekben és az Oktatási és Sport Irodán megtekinthető.


Veszprém Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Oktatási és Sport Iroda

vehir.hu