2021. szeptember 22.
//
Móric névnap

FELHÍVÁS BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSRA

2021. július 13. 16:56

Veszprém Megyei Jogú  Város Önkormányzata a rendkívüli települési támogatás keretén belül beiskolázási támogatást biztosít azoknak a Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekeknek, illetve fiatal felnőtteknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft), egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében a 350 %-át (99.750 Ft).

Benyújtási határidő: 2021. augusztus 1. és 2021. szeptember 30. között.

A támogatásra való jogosultság további feltételei, valamint a kérelem nyomtatvány az alábbi linken találhatóak: 
https://www.veszprem.hu/uegyintezes-uegyfelfogadas/koezjoleti-uegyek/6715-beiskolazasi-tamogatas

A beiskolázási támogatással kapcsolatos további felvilágosítás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök: 7.30-16.00, szerda: 7.30-17.30, péntek: 7.30-13.30 óra között), vagy a Közjóléti Iroda ügyintézőitől a 88/549-164, 88/549-267, 88/549-119 telefonszámokon.
 

vehir.hu