2022. május 19.
//
Ivó, Milán névnap

Felhívás (Várfalsétány kialakítása)

2022. január 18. 14:16

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város többször módosított 24/2017. (IX.28.) Ör.sz. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát az alábbi területet érintően módosítani kívánja:

Veszprém, 194 és 195 hrsz-ú ingatlanokat érintő Várfalsétány kialakítása céljából

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. Jelen módosítási eljárások lefolytatására a Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján tárgyalásos eljárás keretében kerül sor. 

Az tárgyalásos eljárás a partnerségi egyeztetési szakasszal indul. A Kormányrendelet 29/A.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosításokkal érintett területeken és szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil szervezeteket, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.

A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció megtekinthető Veszprém város honlapján, valamint kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2022. január 20-tól 2022. február 7-ig.

Az észrevételeiket írásban tehetik meg Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével, e-mail megküldése útján. 
A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Önálló Csoport részére a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek. 

A módosítással kapcsolatosan 2022. február 1-én 16 óra 30 perckor lakossági fórumot tartunk Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Komjáthy termében. Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a konkrét területet érintő rendezési terv módosításával kapcsolatos kérdéskört érinti. 
(Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel - mivel a lakossági fórum zárt helyen kerül megrendezésre - a részvételhez védettségi igazolvány szükséges.)

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Önálló Csoportnál munkaidőben a 549-289 és 549-261-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.

vehir.hu