2022. május 24.
//
Eszter névnap

PÁLYÁZATI KIÍRÁS (vendéglátó terasz közterületen)

2022. január 25. 15:10

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere a közterületek használatáról és szóló 14/2013.(III.29.) Ör. számú önkormányzati rendelet által átruházott hatósági jogkörében eljárva az alábbi, közterület használatára vonatkozó pályázati kiírást teszi közzé: 

1. Vendéglátó terasz kialakítása céljából:
     -Szent Imre tér
     -Kossuth Lajos u. 21. (4 helyszínen)
     -Kossuth Lajos u. 25. (3 helyszínen)
    - Kossuth Lajos u. 5.
    - Kossuth Lajos u. 1-3.
    - Kossuth Lajos u. 9. 
    - Rákóczi F.u.  7.
    - Rákóczi F. u. 5.
    - Rákóczi F. u.  3.
    - Kossuth L. u. 5. Gizella udvar (2 helyszínen)
    - Kossuth L. u. 5. Fortuna udvar
    - Szabadság tér 14.
    - Óváros tér 4.
    - Óváros tér 6.
    - Vár u. 1.
A közterület használati díj mértéke: 70 Ft/m2/nap (a 2021. évi CXV. tv. 4.§ 22. pontja alapján a közterület használat 2022. szeptember 30-ig díjmentes)  

A pályázat nyertesének a közterület használati engedély egy, három ill. öt évre adható ki. 

A pályázathoz csatolni kell a településképi igazolást és az ahhoz kapcsolódó tervdokumentációt.
A pályázók közül előnyt élvez az, aki saját tulajdonú, vagy bérleti szerződéssel rendelkező üzlet homlokzatával érintkező közterületre pályázik, vagy a rendelet szabályainak figyelembe vételével megépített saját tulajdonú, vagy bérleti szerződéssel rendelkező építménnyel (pavilonnal) érintkező közterületre pályázik.
A nyertes pályázónak a rendeletben ill. pályázati hirdetményben szereplő teljes terület nagyságra kell a közterület használati szerződést megkötnie.
A pályázat benyújtásánál kizáró ok, ha a pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában korábbi időszakról közterület használati díj hátraléka van.

Az egyes helyszínekre vonatkozó részletes pályázati hirdetmény 2022. február 07-től kérhető az ikohegyi@gov.veszprem.hu e-mail címen, vagy átvehető VMJV Polgármesteri Hivatalának portáján (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) ügyfélfogadási időben.
A pályázattal kapcsolatban további információk kérhetők Kőhegyi Imrétől (tel: 88/549-264; 06/20-346-8979) e-mail: ikohegyi@gov.veszprem.hu)
A pályázatok benyújtásának módja, határideje: zárt borítékban, 1 példányban VMJV Polgármesteri Hivatalának portáján (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ), 2022. március 11-ig.
 

vehir.hu