2023. május 28.
//
Emil, Csanád névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS közútkezelő ügyintéző munkakör

2023. március 28. 12:53

A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: közútkezelő ügyintéző (határozatlan idejű kinevezéssel, teljes munkaidős foglalkoztatással)

Ellátandó feladatok:

 • Tevékenysége során ellátja az Önkormányzat kezelésében lévő közúthálózat útkezelői tevékenységét, az útfenntartás, a forgalomtechnikai és a forgalomszabályozás ügyeinek intézését, irányítását, felügyeletét.
 • Ellátja a közutak felbontására, igénybevételére, valamint idegen szerv vagy személy által a közutak működésével kapcsolatos más egyéb tevékenységre irányuló feladatok, kérelmek kivizsgálását, elbírálását és az útkezelői állásfoglalások meghozatalát.
 • Közútkezelőként közreműködik a városi úthálózathoz kapcsolódó vagy beilleszkedő utak építési engedélyezésénél, illetve a közutakat érintő közművek terület-felhasználási engedélyezésénél.
 • Biztosítja a közutak állapotának megfelelőségét, folyamatosan figyelemmel kíséri azok minőségét és a felmerülő hibák elhárítására intézkedik. Ugyancsak folyamatosan figyeli a forgalomszabályozási eszközök (jelzőtáblák, jelzőlámpák, stb.) meglétét, biztonságos üzemelését, azokat működteti. A külső szakhatóságok bevonásával bonyolítja a rendszeres forgalombiztonsági felülvizsgálatot. Megszervezi az azonnali beavatkozáshoz, valamint a rendszeres, megelőző karbantartáshoz szükséges kivitelezői hátteret és felügyeli munkájukat.
 • Ellenőrzi az útkezelői hozzájárulásban foglaltak betartását és a feltételektől eltérő vagy nem engedélyezett tevékenység észlelése esetén a szükséges intézkedéseket, hatósági és szabálysértési eljárás kezdeményezését megteszi.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.
 • egészségügyi alkalmasság
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közútkezelői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • útügyi igazgatási és/vagy közútkezelői és/vagy forgalomszervezői szakmai gyakorlat
 • szakági műszaki ellenőri jogosultság
 • közigazgatási gyakorlat
 • térinformatikai ismeretek, CAD alapú térképek szerkesztésében szerzett gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az 59/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet és a Közszolgálati Szabályzat alapján:

 • központinál magasabb illetményalap,
 • 40%-os illetménykiegészítés,
 • 25 munkanap alapszabadság,
 • cafetéria juttatás,
 • bankszámla költségtérítés,
 • közlekedési támogatások,
 • képzési támogatás,
 • jubilálás elismerése.

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
- jogosítvány másolata
- az adatkezelési tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat, amely letölthető a www.veszprem.hu honlap Hirdetmények, pályázatok / Állásajánlatok menüből - VMJV Álláspályázatok kezelése – tájékoztató
(https://www.veszprem.hu/hirdetmenyek/allasajanlatok).

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 14.
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Önálló Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.
A pályázatok 2023. április 28-ig kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.

vehir.hu