2023. június 6.
//
Norbert névnap

Mobilizált kollaboratív robotokra ,épülő és minőségmenedzsment funkciókat megvalósító modulárisan telepíthető Ipar 4.0 szemléletű ,termelő rendszer fejlesztése

2023. május 3. 11:07

A VESZ-MONT '2000 Szereléstechnikai és Gépipari Kft. és a Pannon Egyetem konzorciuma sikeresen valósította meg 2020. február 1. és 2023. áprils 30. között a „Mobilizált kollaboratív robotokra épülő és minőségmenedzsment funkciókat megvalósító modulárisan telepíthető Ipar 4.0 szemléletű termelő rendszer fejlesztése” című projektet, melyhez 988.718.359 Ft támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A projekt célja az volt, hogy autonóm üzemmodulokat hozzunk lértre, amelyek a legmagasabb automatizálási szintet célozzák meg, és ökoszisztémában működve akár egy teljesen autonóm üzemmé is képesek szerveződni. A két szereplő, mint az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform tagjai elkötelezettek a hazai gyártóipar fejlesztésében, megfizethető, illetve jól megtérülő ipari digitalizációs megoldások tervezésében, létrehozásában. Jelen projekt is ezt a célt szolgálta.

A Pannon Egyetem a projekt során egy általános gyártásütemező modult fejlesztett többféle specializált komponenssel kiegészítve nemzetközi szabványok alapján. A megmunkálógépek idejeinek megfigyelésére szenzort és feldolgozó algoritmust továbbá az ütemezéshez elengedhetetlen szerszámcserék hatékonyságának elemzésére többcélú hierarchikus klaszterezésen alapuló optimalizálót fejlesztettünk. Az ütemezés elvégzésére háromféle modell és algoritmus került kidolgozásra. Egyik egy időintervallum (műszak-munkaóra) alapú ütemező eljárás hosszabb időhorizont gyors ütemezésére. Másik egy precedencia alapú percre pontos ütemező modell és megoldó módszere. Harmadik pedig olyan feladatokra használható, melyeknél jelentős a felhasznált szerszámok száma és váltási ideje, mint a számítógép vezérelt megmunkálógépek esetén. Mindhárom eljárás korszerű, felhőben is üzemeltethető információs technológiai megoldásokkal került megvalósításra.Az intelligens tér koncepciót megalapozandó, a beltéri pozicionáló rendszerek alkalmazását tanulmányoztuk megmunkálógépek szerszámainak kihasználtsága szempontjából.

A létrehozott új termékvonalban találkozott a VESZ-MONT '2000 Kft. célgépgyártási tapasztalata és a Pannon Egyetem magas szintű optimalizációs és folyamatabsztrakciós tudása.

vehir.hu

További cikkek

Nem kell mindenkinek élsportolónak lennie, de egészségesnek igen!
Nem kell mindenkinek élsportolónak lennie, de egészségesnek igen!
Sporttudomány az egészség és teljesítmény szolgálatában címmel tartották meg a XX. Országos Sporttudományi Kongresszust a Pannon Egyetemen. Az országos rendezvény három napon keresztül látja vendégül a szakma jeles képviselőit.
Felsőoktatás: új kihívások, régi reflexek
Felsőoktatás: új kihívások, régi reflexek
Felsőoktatás a 21. században – új kihívások, régi reflexek címmel ültek össze a téma szakértői csütörtökön, a Pannon Egyetemen B épületének konferencia termében.
Műalkotásokkal a hulladékhegyek ellen
Műalkotásokkal a hulladékhegyek ellen
Hulladékból hoztak létre műalkotásokat a Pannon Egyetem általános- és középiskolásoknak valamint egyetemistáknak kiírt pályázatára jelentkezők. Kedden hirdettek eredményt.
Hulladékgazdálkodási Kompetencia Központ létrehozása a Pannon Egyetemen
Hulladékgazdálkodási Kompetencia Központ létrehozása a Pannon Egyetemen
A Pannon Egyetem és konzorciumi partnere, a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 2,3 milliárd forint támogatásban részesült Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal döntésének értelmében. A 2023 március 1-jén indult 2022-1.1.1-KK-2022-00002 azonosítószámú „Hulladékgazdálkodási Kompetencia Központ létrehozása a Pannon Egyetemen” című projekt célja egy olyan komplex hulladékgazdálkodási elképzelés, koncepció kialakítása, amely innovatív, tudományosan alátámasztott megoldásokkal oldhatja meg az elkövetkező évek hulladékgazdálkodási kihívásait.
A körforgásos gazdaság megvalósítását segítő gyors tesztpéldány készítési módszerek kifejlesztése
A körforgásos gazdaság megvalósítását segítő gyors tesztpéldány készítési módszerek kifejlesztése
A HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Pannon Egyetem konzorciumi együttműködés keretében támogatási kérelmet nyújtott be a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése” című GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra. „A körforgásos gazdaság megvalósítását segítő gyors tesztpéldány készítési módszerek kifejlesztése” című, GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00120 azonosító számú támogatási kérelmet a Pénzügyminisztérium támogatásra alkalmasnak minősítette. A vissza nem térítendő támogatás összege 599,14 millió forint, ebből a Pannon Egyetem, mint konzorciumi tag 209,55 millió Ft támogatásban részesült. Az európai uniós forrásból támogatott projekt 2025. február 28-án kerül befejezésre.