Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre
2024. július 23. Lenke
Veszprém
24°C
2024. július 23. Lenke
Veszprém
24°C

Pedagógusok, akik példaképek is

2024. június 1. 0:18
Olyan pedagógusokat díjaztak pénteken, akik nemcsak munkájukban, hanem közösségükben is példa értékűen tevékenyek. A veszprémi Gizella Hotelben adták át a Pedagógusok a kistelepülésekért díjat, valamint a Lámpás díjat.

A Pedagógusok a kistelepülésekért díjat 2007-ben hozta létre a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány. Horváth Zsolt ötletgazda, az alapítvány kuratóriumi elnöke úgy emlékezett vissza a kezdeti időszakra, hogy az akkori kormányzat nem becsülte meg kellően a vidéki Magyarországot, az iskolákra költségtételként tekintettek, az a veszély fenyegetett, hogy a kistelepülések elveszíthetik intézményeiket. Ez motiválta akkoriban az alapítványt, hogy felmutassák a kistelepülések pedagógusai által teremtett értékeket, elismerjék a munkájukat, amiket nemcsak az iskolában, hanem a közösségükben is végeznek. Horváth szerint ezeken a kistelepüléseken gyakran közfelkiáltással dől el, kiket jelölnek a díjra, hiszen egyértelmű, mindenki tudja, kik azok a pedagógusok, akik áldozatos jelenlétükkel az egész községet építik. 

A kuratóriumi elnök megköszönte Ovádi Péter parlamenti képviselőnek, hogy felkarolt és életben tartja a díjat. Ovádi maga is hangsúlyozta: a pedagógusok igazi példaképek, a díj átadása pedig jó alkalmat kínál arra, hogy elmondhassuk, mennyi mindent tesznek közösségükért.

Tróbertné Klein Beáta 1988-ban szerzett diplomát az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, még ebben az évben tagja lett az iskola tantestületének. A falu iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy azóta is itt dolgozik.
1990 és 1994 között a település képviselőtestületének tagja volt. Az úrkúti római katolikus egyházközség képviselőtestületének 15 éve oszlopos tagja, tevékenyen részt vesz az első áldozások és a bérmálások feladatainak előkészítésében és megvalósításában. 2006 óta vezeti a Hauser Lajos Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolát, az előtte való időszakban igazgató-helyettesként tevékenykedett. A régi falusi tanítókhoz hasonlóan nem egy családban nemzedékeket tanított a betűvetésre. Az iskolai nyári szünetben részt vesz a gyerekek táboroztatásában, a német nemzetiségi önkormányzat által szervezett programok megvalósításában. A község kulturális közéletének aktív szereplője, kórustagként szerepel a település programjai során, tanítványaival több rendezvény repertoárját színesítik, valamint számos egyesület tagjaként dolgozik falujáért. Az Úrkúti Faluvédő és Kulturális Egyesület alapító tagjaként a közösségi értékteremtésben is aktív szerepet vállal. Személye iránti megbecsülését az is jelzi, hogy az önkormányzat és a szülői munkaközösség mellet számos civil szervezet is támogatta a díjra való jelölés során.

Éberhardt Ilona évtizedek óta, jelenleg is a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanítója, aki 2008. óta a nemesvámosi mozgókönyvtár és iskolai könyvtár könyvtárosi feladatait is ellátja. Magas színvonalú szakmai tevékenysége ismert és elismert a településen élők, a szülők és az iskola diákjai, valamint a helyi civil szervezetek körében. Tanítóként fáradhatatlan lelkesedéssel dolgozik évtizedek óta, hogy munkáját magasabb színvonalon végezze, elvégezte a fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzést, fejlesztőpedagógus szakképzést szerzett. A helyi mozgókönyvtár és iskolai könyvtár szíve-lelke, a könyvtárban általa megszervezésre kerülő rendszeres hétvégi gyerekeknek szóló programok is ezt igazolják a résztvevők magas számával. A helyi családsegítő szolgálat által koordinált közösségi-, és gyermek programokon, táborokban önkéntes segítőként működik közre, ötleteivel hozzájárul, a településen élő gyermekek magasabb színvonalú szabadidő eltöltéséhez. Éberhardt Ilona pedagógus szabadideje jelentős részét a nemesvámosi gyerekek körében tölti, kiemelt szerepe volt/van a helyi fejlesztésre szoruló gyermekek támogatásában. Fejlesztőpedagógusként törekszik a gyermekek tudatos, tervszerű fejlesztésére, amit az egyéni differenciált tanulási folyamat és a specifikus fejlesztő eljárások alkalmazásával ér el. A rábízott gyerekekben erősíti azon területeket, melyben az egyes diákok tehetsége megmutatkozik és ezen alapok megerősítésével elősegíti, hogy az érintett gyerekekből sikeres, boldog felnőtt emberek váljanak. 

Balogh Beáta az olaszalui Kuntich Etelka Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője. 1970-ben született és már kiskorában óvónő szeretett volna lenni.  35 éve óvodapedagógus, 25 éve vezető-pedagógusa   az olaszfalui óvodának. Felsőfokú óvodapedagógusi végzettséggel és közoktatási vezetői végzettséggel rendelkezik. Szakmáját hivatásnak tekinti. Munkáját mindig igyekszik példamutatással, alázattal, hittel és szakmai felkészültséggel végezni.  Kollégáival csapatmunkában dolgoznak, nagy egyetértésben, kiegészítve és segítve egymás munkáját. Mindannyiuk célja az, hogy a gyermekek családias, nyugodt, szeretetteljes légkörben tölthessék el mindennapjaikat, melyben  fejleszteni tudják őket életkori és egyéni sajátosságuknak megfelelően. Vezetőként segíti kollégáit, elismeri munkájukat, hozzásegíti őket a sikeres, eredményes munka elvégzéséhez. A munkahelyi légkört is igyekszik a lehető legjobbá tenni, hogy minden dolgozó örömmel menjen be minden reggel, és legjobb tudása szerint végezze el feladatát, ne zavarja meg semmi a munkájukat. A szülőkkel nagyon jó kapcsolatban áll, bizalommal fordulhatnak hozzá bármilyen kéréssel, kérdéssel. Igyekszik segíteni nekik a gyermekükkel kapcsolatok problémák megoldásában. . Mind emberileg, mind pedig szakmailag  nagyon jó ember, kitűnő pedagógus, maximális felkészültséggel rendelkezik. Tudását,, ismereteit folyamatosan bővíti, frissíti különféle továbbképzésekkel, szakmai megbeszélésekkel.  Alapító tagja a 25 éve működő olaszfalui Szivárvány Kamarakórusnak. Minden rendezvényen szerepelnek a településen. Kiváló hangjának és zenei felkészültségének köszönhetően egyénileg is fellép az olaszfalui és a környékbeli települések rendezvényein is. A szomszédos  óvodákban és iskolákban is szívvel lélekkel ad énekes műsorokat, gyakran kap felkéréseket. Olaszfalu Község Képviselő-testületének 14 éve aktív tagja, 8 éve alpolgármester. Olaszfaluban minden rendezvényen jelen van, munkájával segíti a sikeres lebonyolítást.  Tevékenyen kiveszi részét a falu feladataiból.

Szintén ezen a rendezvényen adták át a Veszprémi Tankerület által alapított Lámpás díjakat is. Szauer István, a tankerület vezetője ismertette, hogy a díj odaítélésnek egyik feltétele, hogy a jelölt legalább tíz éve a tankerület vagy valamely jogelődjének kötelékében dolgozzon. A főigazgató szerint ez nagy szó, mert manapság nem divat a hűség, a ragaszkodás, ma a megmondóemberek arra buzdítanak, hogy válts, hagyd el, amit csinálsz. „Én azt vallom: érték az, ha az emberekben van ragaszkodás a családjukhoz, lakóhelyükhöz, munkahelyükhöz” – jelentette ki Szauer. Úgy gondolja, a fiatalok ma az influenszerek után mennek, de a pedagógusok ugyanúgy példaképek maradtak, anélkül, hogy az első sorban furakodnának ezzel. A pedagógusok hatása, nevelése tudat alatt érvényesül, a fiataloknak pedig meg kell érniük hozzá, hogy felismerjék, mit kaptak tőlük.

Biró Erika tanárnő 1986-ban végzett a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán. Tanítói pályáját az akkori Ösküi Általános Iskolában kezdte, mai nevén Tasner Antal Általános Iskolában , ahol jelenleg is tanít. 
Mindig felismerte, hogy mire van leginkább szüksége az iskolának, ezért 1990-ben a szombathelyi BDTF-en rajztanári diplomát szerzett, majd 1994-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán német nyelv tanítói kiegészítő szakot is elvégezte. Folyamatosan részt vett kötelező, illetve nem kötelező továbbképzéseken.  Egész pályáján céltudatosság, körültekintés, a feladatok maradéktalan végrehajtása jellemezte. Tanítóként mindig arra törekedett, hogy érdekes, új, ötletes módszereket alkalmazzon az óráin. Tanításába modern, korszerű elemeket vitt be, igyekezett megfelelni a kor követelményeinek. Fáradtságot nem ismerve szervezte osztályai szabadidős tevékenységeit, melyek között könyvtár-, múzeum-, színház-, mozilátogatás is szerepelt, a kötelező osztálykirándulások mellett.  A nyári Csavargó tábor megszervezése évtizedek óta a nevéhez fűződik. Számos ünnepi műsor betanítása mellett projektnapok szervezését is lelkesen és színvonalasan végezte. Számos országos, megyei és területi versenyre, vetélkedőre készítette fel diákjait és értek el szép eredményeket. Fontos volt számára a gyerekekkel, a kollégáival és a szülőkkel a jó kapcsolat kialakítása, ápolása. Kezdetben osztályfőnöki, majd gyermekvédelmi képviselő feladatot is ellátott. Munkaközösségvezetőként is segítette nevelő- oktató munkát. Nyugodt, kiegyensúlyozott, optimista természetével meghatározó tagjává vált tantestületünknek.

Csoszánszki Gabriellának a nevelési tanácsadásban végzett pszichológusi, valamint vezető- helyettesi munkája kiemelkedő. Pályafutása az egyetemi évek után 2004 áprilisától vette kezdetét a segítő szakmában. A gyermekvédelemben, mint pszichológus tett szert az első szakmai tapasztalatokra. Nem sokkal később, 2005 szeptemberében csatlakozott a Veszprémi járás összes köznevelési intézményeit ellátó Veszprémi Nevelési Tanácsadó szakmai közösségéhez, ahol szintén pszichológusként folytatta munkáját. Szándéka a szakmai tudás folyamatos bővítésére és az új terápiás módszerek elsajátítására a kezdetek óta töretlen. Embertársai, a gyerekek, a fiatalok megközelítése magasfokú érzelmi intelligenciáról tanúskodik, amely nemcsak a hozzá forduló szülőkkel való kedves és megnyugtató szakmai kapcsolatában nyilvánul meg, hanem a pályakezdő pszichológusok pályaszocializálásának biztosításában is. Szókimondó, nyílt és őszinte, ugyanakkor mindig kedves, pozitív kisugárzású. 2019-től a Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettese. Irányítása alatt megújult a pályaválasztási tanácsadás és létrejött az intézmény tehetséggondozási protokollja. Munkája során kiváló együttműködést alakított ki a nevelési-oktatási és egészségügyi intézményekkel. A pedagógiai szakszolgáltatások mindenki számára történő elérhetővé tételéért is kiemelkedően tevékenykedik. Önzetlen támogatása és serkentő közreműködése nagy segítség a szakmai közösség számára.

Tóth Emese 1992-ben magyar-művelődésszervező szakon szerzett diplomát a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Diplomaszerzés után tanított Nemesvámoson, a veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában, a Dózsa György Általános Iskolában és a Bárczi Gusztáv Általános Iskolában is. Itt tanulta meg, hogy a gyerekek tanításakor figyelembe kell venni, ki mire képes, ezt kell erősíteni, erre szabad és kell építkezni. 1999-ben került a Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolába. Az elmúlt, közel 25 esztendőben pedagógusként, munkaközösség-vezetőként és mentorként is rengeteg eredményt, elismerést, megbecsültséget szerzett a közösségnek, adott biztos alapokat tanítványainak és készített fel mentorként a pedagógus pályára tanárjelölteket. Folyamatosan kereste és keresi a szakmai fejlődés lehetőségeit. Főiskolai évei alatt néptáncoktatói képesítést szerzett, amit kiválóan tudott párosítani az 1998-ban megismert drámapedagógia alapjaival, így tánc és drámát is tanított. 2016-ban etika szakos egyetemi diplomát szerzett. Alaposság, precizitás, kimagasló szakmai tudás, elfogadás, érzékenység, segítőkészség, felelősségteljes, okos szigor, kedvesség, megértés, csapatmunka, együttműködés, kreativitás, maximalizmus, szerénység, nyitottság az újra, módszertani gazdagság, önzetlenség, humor. Ezek a kulcsszavak, melyek hallatán valamennyi dózsásnak Tóth Emese jut az eszébe. A mindennapi tanításban a vezérelve, hogy gyerekközpontú, érdekes és hatékony legyen. Ezt alaposságával, találékonyságával, módszertani sokszínűségével, következetességével éri el. Kiváló és eredményes pedagógus a felzárkóztatás és tehetséggondozás területén is. Tehetséges tanítványai az elmúlt több, mint két évtized során segítségével voltak résztvevői a megyei/vármegyei, területi és országos megmérettetéseknek.  Tehetséggondozó munkájának megérdemelt sikere volt a 2023/24-es tanév Bolyai Anyanyelvi Csapatversenye, ahol 7. osztályos diákjai országos 1. helyezettek lettek.

vehir.hu
Kovács Bálint
további cikkek
Vétett a szabályoknak a Kékszalag nyertese, az óvás mégis elmaradt Kékszalag Vétett a szabályoknak a Kékszalag nyertese, az óvás mégis elmaradt Megóvhatta volna a Kékszalag végeredményét a második helyen befutó Prospex-Delta, végül a vitorláscsapat vezetője és kormányosa a csapat többi tagjának véleményével ellentétesen nem tette ezt meg, így a Fifty-Fifty megtarthatta győzelmét. Lichtenberger Attila a Prospex-Delta vezetője az Indexnek beszélt hosszan arról, hogy milyen szabálytalanságot követett el a győztes hajó és végül ők miért nem éltek az óvással. A Prospex-Delta kormányosa egyébként a veszprémi dr. Kaiser Kristóf, akivel korábban mi is készítettünk interjút. ma 17:12 Nem zár be végleg, csak felújítják a veszprémi állatorvosi rendelőt állatvédelem Nem zár be végleg, csak felújítják a veszprémi állatorvosi rendelőt Szó sincs arról, hogy végleg bezárna a Veszprémi Állatkórház, csupán más lesz az üzemeltetője, aki vállalta, hogy néhány hónap alatt felújítja az épületet, hogy aztán ismét kinyithasson rendelőként. Megkerestük az új üzemeltetőt, dr. Pásztor Istvánt, hogy többet megtudjunk a részletekről. ma 10:46 Magyarország második űrhajósa az Axiom Space Ax-4-es missziójával repül a világűrbe Magyarország második űrhajósa az Axiom Space Ax-4-es missziójával repül a világűrbe Magyarország véglegesítette megállapodását az amerikai Axiom Space-szel, miszerint a második magyar űrhajóst a vállalat soron következő Ax-4-es missziójával bocsájtják fel a világűrbe - tájékoztatta Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa. ma 10:47 Bakonybélben rendezik a 9. Közép-Európai Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiát Bakonybélben rendezik a 9. Közép-Európai Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiát Bakonybélben rendezik a 9. Közép-Európai Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiát augusztus 7. és 9. között. tegnap 21:25

A következő oldal tartalma a kiskorúakra káros lehet.

Ha korlátozná a korhatáros tartalmak elérését gépén, használjon szűrőprogramot!

Az oldal tartalma az Mttv. által rögzített besorolás szerint V. vagy VI. kategóriába tartozik.