2021. június 18.
//
Levente névnap

Megkezdődtek a gyulafirátóti csapadékvíz-elvezetés munkálatai

2013. augusztus 30. 13:58

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a KDOP-4.1.1./E-11-0007 azonosító számú pályázat keretében 152 116 240 forint támogatást nyert el, melynek köszönhetően Gyulafirátót ÉNY-i városrész belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztésére kerül sor. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt elszámolható költsége 169 018 044 forint, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 10% önerőt biztosít a kivitelezéshez.

Az elnyert pályázati támogatással az önkormányzat Gyulafirátót vízrendezési szempontból legfontosabb feladatának megoldását tűzte ki célul, a „Gyulafirátót ÉNy-i
városrész csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” címmel. A projekt célja a nagy csapadékvizek elvezetésének elősegítése, a területre hulló csapadékvíz rendezett
elvezetése, a lakóterület védelme, az útburkolat és a pályaszerkezet víztelenítése.

A pályázat műszaki tartalma:

A Zirci úton a temető felőli oldalon az északi községhatár és a Pásztor utca között az árkot előre gyártott elemekkel burkolják. A kül-és belterületről érkező csapadékvíz fogadására burkolt medret alakítanak ki ezen a szakaszon.

Pásztor utca Zirci út felőli részén és a Posta utcában a Zirci út és a Rátóti Séd között. a csapadékvíz fogadására az árokban burkolt medret alakítanak ki. A fenti az utcákon megtörténik a kocsibejárók helyén az eredeti burkolatok helyreállítása és a szükséges fedlapok kiépítése is.

A Pásztor utca és a Posta utca között, a telkek végén haladó árok mederrendezése a beton ágyazatba rakott terméskő burkolat javításával történik.

A Kolostor utca felső végén, az utca mély pontján csapadékvíz elvezető folyókát alakítanak ki.

A Vizi utca egy részén új, mély fekvésű csapadékvíz elvezető zárt csatorna épül.

A Pásztor utca felől az útburkolaton, a szabadon érkező felszíni vizeket víznyelő folyókarács gyűjti össze, majd a folyókák bekötésével a csapadékvizet bevezetik meglévő csapadékvíz csatornába.

A külterületekről érkező csapadékvizeket jelenleg áteresz vezeti az utca alatt a Rátóti
Sédbe. Itt egy szakaszon csak egy cső található az eredeti vízjogi engedély szerinti kettő
helyett. A projektben az ikerátereszt teljes hosszúságában kiépül.

A projekt keretében készülő létesítmények alapjául szolgálnak egy későbbi megfelelő
felszíni vízelvezetést biztosító út-, és közterületi rekonstrukciónak.

Rendeződik a Rátóti Séd medre a Vizi utcában a Pásztor utca és a Posta utca között. A
támfalak megerősítésével, helyenként új, előre gyártott beton mederburkolat épül. A
csapadékvíz elvezető árokban burkolt kisvízi medret valamint füves burkolatú nagyvízi
medret alakítanak ki. A beszűkült szakaszon, nagyobb keresztmetszetben mederburkoló
elemek elhelyezése történik, így a csapadékvíz levezetés, továbbá a rendszeres megelőző
karbantartás lehetősége biztosított.

A kivitelezés befejezésének tervezett határideje: 2013. november. A projekt zárásának
tervezett határideje 2014. április 30.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
www.veszprem.hu

vehir.hu