2022. június 29.
//
Péter, Pál névnap

Közgyűlés karácsony előtt

2014. december 17. 23:47
Felügyelő bizottsági tagokat választanak és beszámolókat hallgatnak meg a képviselők csütörtök délelőtt. Percről percre.

A közgyűlés elején bemutatják a VeszprémFest idei koncertvideóját. Közvetítésünk fél kilenc körül kezdődik, addig itt egy kis segítség, hogy hangulatba kerüljenek!

Napirend előtt

Gerstmár Ferenc (LMP) indítványt nyújtott be a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelet megalkotására. A képviselő erről a szándékáról korábban már részletesebben is írtunk. Porga Gyula polgármester  (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy a veszprémi önkormányzat és társaságai minden olyan adatot elérhetővé tesznek, amit a jogszabály előír, és ebben a témakörben nem alkotható rendelet. Ugyanakkor a polgármester kijelentette: nyitott arra, hogy egyeztetéseket folytassanak a közzéteendő adatok köréről. 

Elvéreznek-e a rezsiharcban az önkormányzati tulajdonú szolgáltatók?  - kérdezte Hartmann Ferenc frakcióvezető (Demokraták Veszprémért). A frakcióvezető kitért arra, hogy a rezsicsökkentés miatt nehéz helyzetbe kerültek a veszprémi közszolgáltatók, a Közüzemi- és a Bakonykarszt Zrt. éves várható vesztesége a rezsicsökkentés és a közműadó miatt várhatóan meghaladja a félmilliárd forintot. Mekkorák pontosan a veszteségek? A polgármester a pontos számokat írásban, 15 napon belül közli. 

Történt-e előrelépés Veszprémben a bérlakás gazdálkodás területén? - kérdezte Gerstmár Ferenc. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata éppen egy esztendeje fogadta el  bérlakás gazdálkodási koncepcióját. Az egy évvel ezelőtti határozat 2016. december 31-ét jelölte meg a feladatok végrehajtására határidőnek. Növekedett-e a bérlakások száma? Kialakításra került-e a Szociális Lakásügynökség helyi intézményrendszere, működési kerete? A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy még messze van a kérdésben is megfogalmazott határidő. A probléma maga valóban feszítő. Ma Veszprémben nehéz albérletet is szerezni, kezdjük kinőni a várost, többen szeretnének ide költözni, mint ahányan elmennek. Ehhez infrastruktúrában is előre kell lépni. Az önkormányzat jelenleg is tárgyalásokat folytat a Máltai Szeretetszolgálattal a Szociális Lakásügynökség felállításáról. Azt, hogy pontosan mekkora költségkerettel gazdálkodhatunk, a 2015-ös költségvetés megalkotása után lehet megmondani.

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) emlékeztetett: a Belügyminisztérium felhívást intézett az önkormányzatokhoz állami tulajdonú beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására, befogadó állomás, valamint idegenrendészeti őrizetre alkalmas objektum létesítése céljából. Veszprém várost megkeresték-e ezzel a felhívással? Milyen választ adott a város vezetése erre a felhívásra? Elképzelhető-e a következő 2014-2020 közötti uniós ciklusban ilyen objektumok létesítése? Porga Gyula elmondta, hogy érkezett megkeresés, még nem válaszoltunk rá, de a válasz az lesz, hogy nincs ilyen területünk és Veszprém nem kíván ilyen állomást létesíteni.


Napirend szerint

Brányi Mária alpolgármester (Fidesz-KDNP) sürgősségi indítványt terjesztett elő egy pályázati kiírás miatt, amelyben felsőoktatási intézmények és önkormányzatok konzorciumai 280-850 millió forint közötti összegre pályázhatnak a konzorciumi partnerek kapcsolatának erősítésére, tudástranszferek kialakítására, bővítésére, az intézmények partneri kapcsolatainak erősítésére. A konzorciumban a Pannon Egyetem, Veszprém, Zalaegerszeg és Nagykanizsa önkormányzatai vesznek részt. 

Katanics Sándor (Demokraták Veszprémért) szerint a gyors döntés miatt nem láthatunk mindent át, pedig komoly polémia zajlik az ilyen pályázatok körül, Lázár János vizsgálatokat is indított hasonló ügyekben, aminek eredményéről nincs információnk. Éppen ezért az ilyen lehetőségekkel óvatosan kell bánnunk, nehogy bajba kerüljünk.

Gerstmár Ferenc szeretné, ha tiszta vizet öntenénk a pohárba: érinti-e az Öveges programmal kapcsolatos átvilágítás Veszprémet a Vetésiben és az Ipariban megvalósuló természettudományos laborokkal kapcsolatban? 

Porga Gyula elmondta: szinte nem is volt olyan programunk, amelyben ne indult volna monitoring, és mi állunk minden ilyen vizsgálat elé. Az Öveges-program sikeres, az iskolások szeretik az általa létrehozott lehetőségeket. Az önkormányzat a jogszabályi keretek között, átlátható módon jár el. Konkrétan a két iskolai fejlsztéssel kapcsolatban az önkormányzat semmilyen megkeresést nem kapott.

Brányi Mária szerint Katanics Sándor tudhatná a legjobban, hogy mennyire szabályosak voltak az uniós pályázataink, hiszen többször kezdeményezett vizsgálatot azok ellen. A TÁMOP-pályázatok jellemzően valamiféle szellemi terméket, stratégiákat, együttműködési struktúrákat eredményeznek, amelyek szinkronban vannak az említett települések Integrált Településfejlesztési Stratégiáiban megfogalmazottakkal.


A képviselő-testület több ponton is döntött az önkormányzat működéséről a következő évekre, különösen 2015-re vonatkozóan.  

 • Megalkották a 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletet. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet egyrészt azokat a felhatalmazásokat és kötelezettségvállalásokat tartalmazza, melyek a 2015. évi költségvetés elfogadásáig szükségesek a folyamatos működéshez, az illetmények, szerződésbeli kötelezettségek teljesítéséhez. Tartalmazza továbbá a 2014. évi költségvetésben vállalt beruházási, felújítási és egyéb feladatok megvalósításának időbeli elhúzódása miatt szükséges kötelezettségvállalásokat is, melyek a 2015. év elejére húzódnak át.

Katanics Sándor azokra a tételekre kérdezett rá, amelyek valamiféle tanácsadói szolgáltatásra irányulnak. Porga Gyula szerint a transzparencia fontos állomása, hogy a költségvetésben részletesen kifejtik ezeket a tételeket. Mivel az önkormányzat a Megyei Jogú Városokhoz viszonyítva kis létszámú apparátussal működik, így oldható meg bizonyos feladatok ellátása. Erről részletes írásbeli tájékoztatást ígért a képviselőknek.

 • A közgyűlés 1.500.000.000 (másfél milliárd) Ft összegű rulirozó jellegű likvid hitelszerződés megkötéséről döntött a 2015. január 5. és 2015. szeptember 30. közötti időszakra. A hitel futamideje szükség szerint 2015. december 31-ig meghosszabbítható. 
 • Jóváhagyták a 2015-18 időszakra szóló stratégiai ellenőrzési tervet, és a '15-re vonatkozó konkrét ellenőrzési tervet.
 • A közgyűlés elfogadta a következő féléves munkatervét.

Módosították a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet. A technikai jellegű változások mellett hasznos újítás, hogy a zöldhulladék házhoz menő gyűjtését tavasszal és ősszel is kérhetik az ingatlanhasználók az eddigi évi egyszeri, őszi gyűjtés helyett, de a lomhulladék házhoz menő gyűjtésének időszaka tavasszal március helyett májusban kezdődne. Ezt ellensúlyozza a Kistó utcai hulladékudvar megnyitása. 

Gerstmár Ferenc szerint kiderült, hogy a rendszer nem mindenkinek tetszik, a lakóknak órákig kell őrizniük a lomot, mert nem tudják pontosan, mikor érkezik a szolgáltató begyűjteni azt. A lakók az alagsorban tárolják a lomokat ahelyett, hogy igénybe vennék a szolgáltatást. A képviselő szerint a határidő szűkítése ezen a helyzeten csak ront. 

Forgóné Kelemen Judit a zárt konténertárolókra vonatkozóan megkérdezte, hogy a társasházak hozzájárultak-e a határidő módosulásához? Részt tud-e venni a folyamatban a VKSZ? Katanics Sándor jelezte: vannak, akik a rehabilitáció részeként közpénzből megkapták a zárt tárolókat, míg másoknak a zsebükbe kell nyúlniuk. Nem tudja-e a VKSZ segíteni a lakókat? 

Czaun János (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy 2013. júliusa óta új hulladékgazdálkodási rendszer működik Veszprém megyében, és itt különösen a nagyvárosoknak van sajátos helyzete, hiszen saját szolgáltatóval rendelkeznek, így lehetőségük van a szolgáltatások bővítésére. A hulladékkezelés fejlődik, bővül a hulladékudvar, fejlődik a lomtalanítás rendszere.

Stigelmaier Józsefné (Fidesz-KDNP) kijelentette: amióta létezik a rezsicsökkentés, abból a társasházak is részesülnek, az ő társasházukban külön számlára teszik azt az összeget, amit a társasház visszakap. Mindenkinek van lehetősége arra, hogy az így megkapott összeget külön számlára helyezzék. Az egyeztetett időpontban történő lomtalanítás a katasztrófavédelem számára is jótékony hatással van.

Némedi Lajos alpolgármester (Fidesz-KDNP) kijelentette: a hulladékgyűjtésben bevezetett programozható lomtalanítás és lombgyűjtés elérte a célját, helyes gyakorlat. Az, hogy lecsökkentjük a lomtalanításra szánt időt, és emellett tavasszal is zöldhulladékgyűjtést vezetünk be, mindenképpen előrelépés. Az utcai zárt hulladéktározókkal kapcsolatban azért van szükség határidő-módosításra, hogy a társasházakkal tudjon egyeztetni az önkormányzat. Tervezik, hogy a 2015-ös költségvetésben biztosítanak egy keretet az ilyen irányú támogatásokra. 


Január elsején lép életbe a közétkeztetést szabályozó törvény, ami magasabb minőséget ír elő a közétkeztetésben, így az élelmiszerek beszerzése és előállítása azonban jelentős költségnövekedéssel jár. Ennek terhét részben magukra vállalták a szolgáltatók, így az iskolai, óvodai étkeztetésben a szülők költségei nem emelkednek olyan mértékben, mint ami a törvény által előírtakból következne. Emellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a három- vagy többgyermekes családok gyermekei, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek kedvezményben részesülnek. A közgyűlés által elfogadott költségtábla a következő: 


Egy területi védőnői körzet minimum 150 fő és legfeljebb 250 fő ellátotti létszámra kaphat finanszírozást. Mivel az ellátotti létszám a beíratott tanulói létszám függvényében folyamatosan változik, így korrigálták a védőnői körzeteket szabályozó önkormányzati rendeletet.

A következők változtak:

 • az 5. védőnői körzet területéből a Füredi, a Lövőház utcák és a Mártírok útja, valamint az Erzsébet liget átkerülnek a 7. körzetbe,
 • 8. körzetből a Hold utca és a Haszkovó utca 8. és 11. sz. épület átkerül a 15. védőnői körzetbe,
 • a 18. körzetből szintén a 15. körzetbe kerül át a Damjanich u. 2. és 4. épület.
 • a 3. körzet ellátotti létszáma bővül a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola - az 1/D. osztályosok kivételével – tanulóival,
 • a 4. körzet létszáma bővül a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola második osztályos tanulói létszámával,
 • az 5. körzet védőnője látja el a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 3-8. osztályos tanulóit is,
 • a 8. körzet ellátotti létszáma bővült, szintén a Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 1. osztályos tanulóival és 
 • a 12. iskolavédőnői körzet ellátotti létszáma bővült a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 1/D. osztályos tanulói létszámával.

Több intézmény, részben vagy teljesen önkormányzati tulajdonú társaság igazgatósági, illetve felügyelő bizottsági tagjairól döntött, valamint tett javaslatot a közgyűlés. A névsor a következő:

 • Csarnok Kft. Felügyelő Bizottság új tagjai: Székely Zsanett, dr. Hunyadfalvi Balázs, Francia Ferenc.
 • Csarnok Kft. ügyvezetője: Englert Róbert (egy évre)
 • A Veszprémi Városi Televízió Kft. Felügyelő Bizottság új tagjai: Somfai Attila, Jákói Zsolt, Halmay Gábor.
 • A Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója: újabb egy évre Sági István
 • A Pannon TISZK könyvvizsgálója: Tömpe és Társa Kft., személyesen Kiss Mária újabb egy évre
 • a Pannon TISZK felügyelő bizottságának új tagja: dr. Czili Ernő
 • a Veszprémi Egyetem Stadion Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának új tagjai: Háy László, Farkas Péter
 • a „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának új tagjai: dr. Pataricza György, Balogh Elemérné sz. Gopcsa Katalin, Takács László Krisztián.
 • a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának új tagja: Magasi Anikó
 • a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. igazgatóságának tagjai: Dr. Temesvári Balázs Tamás, Kukoda Nándor, Garancsi Mária, Latorczai János, Varga András.
 • a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. felügyelő bizottságába javasolt tagok: Mazák György, dr. Sindler György, Molnár Dániel, Pálinkás Roland, Nagy Zsoltné, Bázsa Botond.

Az önkormányzat csatlakozott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez és a Klímabarát Települések Szövetségéhez.

Az 1989-ben alapított Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége alapvetően az önkormányzatok képviselő-testületei szövetségeként működik. A TÖOSZ a legnagyobb taglétszámú önkormányzati érdekképviseleti szerv - jelenleg mintegy 1600 önkormányzat a tagja - és legtöbb önkormányzati típust magába foglalja (fővárosi kerület, megye, járási jogú város, város, nagyközség és község). A Szövetség önkormányzati szakmai és érdekvédelmi, pártpolitikától független szervezet, amely folyamatosan a helyi önkormányzati érdekeket képviseli a központi szervekkel és központosítási törekvésekkel szemben, ugyanakkor együttműködésre kész szakmai szervezet, amely partnerségi kapcsolatai révén naprakész és friss aktuális önkormányzati információkkal rendelkezik, és ezt igyekszik megosztani tagjaival is. 

A Klímabarát Települések Szövetsége azért jött létre, hogy megkönnyítse, segítse helyi, települési szinten az elkerülhetetlen változásokhoz történő alkalmazkodást, a kihívásokra történő felkészülést.
A szövetség célja, hogy minden felelősen gondolkodó polgármestert egy közösségbe invitáljon annak érdekében, hogy segítsék a döntéshozókat, így egymást, hogy fenntartható, egészséges és összetartó közösségekben élhessenek az adott települések, így az ország polgárai mindennapjaikat.


Az önkormányzat a 2014. szeptember 11-én döntött arról, hogy a helyi tömegközlekedésben bevezeti a gyermekes bérletet. A gyermekes bérletre jogosult személy támogatása nem a kérelmező részére kifizetendő pénzbeli szociális ellátásként, hanem az önkormányzat által közvetlenül a szolgáltatónak fizetendő természetbeni szociális ellátásként valósul meg. Ezt biztosítandó az önkormányzat szerződést köt a Balaton Volánnal. Arról, hogy kik jogosultak a január elsejétől elérhető gyermekes bérletre, korábban itt írtunk

Nem ez volt az egyetlen volános napirend ma, a közgyűlés döntött a decemberi ünnepi menetrendről is, erről külön cikkben számoltunk be.


Több döntés született a kulturális élettel kapcsolatban is. 

 • Meghatározták a kiemelt fesztiválok körét. Ezek: a Gizella Napok, a Tánc Fesztiválja, a Kabóciádé,  az Utcazene, a VeszprémFest, a Vivace és az Auer Lipót Nemzetközi Hegedűfesztivál.
 • Döntöttek a kiemelt művészeti együttesekről is. Ők: a Mendelsssohn Kamarazenekar, Veszprém Város Vegyeskara, a Veszprém-Bakony Táncegyüttes, a Liszt Ferenc Kórustársaság és a Gizella Nőikar.
 • Az önkormányzat bruttó 19 millió forint értékben vásárolt szolgáltatást a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft-től 2015-re

Katanics Sándor jelezte, hogy korábban a Petőfi Színház vezetője felajánlotta: intézménye képes lenne átvenni a Veszprém Programiroda szerepkörét a városi rendezvények szervezését illetően. Porga Gyula polgármester szerint a jelenlegi rendszer biztosítja a sokszínűséget, ha minden feladatot a színházra bíznánk, azzal ennek a kulturális sokszínűségnek mondanánk ellent.


Az S+R Projekt Fejlesztési Kft. kérvényezte a településrendezési terv módosítását a Déli Intézményterületen található ingatlanjainak vonatkozásában. A cég egy 22.000 m2 nagyságú logisztikai központ megvalósítását tervezi, ehhez szükséges a tulajdonában lévő telkek összevonása és a jelenleg különböző övezetekben lévő ingatlanok azonos övezetbe történő átsorolása. 


A GÁTIBA Kft. a 4193/16 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan építési engedély iránti kérelmet nyújtott be társaságuk fejlesztésére, épületeik felújítása, munkahelyek létesítése céljából. A beruházás megvalósítására pályáztak is. A támogatási okirat aláírásának feltétele az érvényes építési engedély. Az engedélyezési eljárás során derült ki, hogy az építési szabályok szerint az ingatlanon egy szabályozási vonal húzódik keresztül, így a telekből mintegy 233 m2-nyi terület a szabályozási vonalon kívül esik. A cég kérvényezte a szabályozási vonal módosítását. Ez valószínűleg megoldható, a területet felülvizsgálják.


Beszámoló a Veszprémi Egyetemi Városi Tanács 2014. évi tevékenységéről

 • Ösztöndíjprogram: A Tanács a döntésével lehetővé tette évi 2-4 közszolgálati jogviszonyban álló hivatali dolgozó továbbtanulását az Egyetem által biztosított ösztöndíj-lehetőség keretében.
 • Szakmai gyakorlatosok fogadása a polgármesteri hivatalban: A polgármesteri hivatal minden évben fogad olyan szakmai gyakorlatos hallgatókat, akik a köztisztviselői kar koordinációja mellett vesznek részt a kötelező programban.
 • A közösen végzett stratégiai tervezés: A Tanács ülésein folyamatos figyelmet szentel azon hosszú távú tervezési feladatoknak, amelyek kihatnak a közös érdekeltségi területekre. Ezek között 2014-ben az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), a Kulturális koncepció és az Ifjúsági koncepció szerepelt a napirenden
 • A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2014. április 3-án közigazgatás-fejlesztési konferenciát szervezett „Az Önkormányzatok szerepe a vállalkozások versenyképességének a javításában” címmel, a projekt lebonyolításában a hivatal dolgozói is részt vettek.

 Brányi Mária kiemelt néhány programot, amelyek az egyetem és a város együttműködésével valósul meg: a kulturális negyedben, a stadion felújításában, a piarista gimnázium sorsának rendezésében is elengedhetetlen az együttműködés. 


Beszámoló az Auer Lipót Emlékbizottság 2014. évi tevékenységéről

 • A Pannon Egyetem biztosítja a Programiroda működésének tárgyi és részben személyi feltételeit. A szükséges infrastruktúrával ellátott irodahelyiséget és konferencia szervezésben jártas munkatársat hallgatókat biztosít. 
 • Dr. Batta András egységes komolyzenei koncepcióért felelős kormánybiztos értékeli, és szakmai ajánlásaival segíti a célkitűzés megvalósítását, gondoskodik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem illetve egyéb zenei szervezetek szakmai tapasztalatának az ügy szolgálatába állításáról,  és arról, hogy az előkészítő munkában a szükséges zenei szakmai humán erőforrás rendelkezésre álljon.
 • Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködik az Auer Emlékbizottság és a Programiroda közötti kommunikációban, gondoskodik a veszprémi kulturális és turisztikai élet szereplőinek bevonásáról, az Auer Akadémiát, hegedűfesztivált és nemzetközi hegedűversenyt a város kulturális eseményeként ajánlja, idegenforgalmi programjában, kiadványaiban kiemelten szerepelteti.

Beszámoló a veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2014. évi tevékenységéről

 • Néhány a megvalósult, vagy folyamatban lévő programokból:
 • Első Világháborús katonai egyenruha rekonstrukciókat bemutató kiállítás nyílt a Városháza Aulájában.
 • Hadisírok gondozása a köztemetőkben diákok bevonásával
 • Jutasi őrmester túra
 • Városi megemlékezés a szarajevói merénylet évfordulóján
 • 31-es honvédek címmel tanulmány sorozat a Veszprémi Szemlében
 • A Magyar Királyi 31-es gyalogezredről, Veszprém háziezredéről 1936-ban megjelent album reprint kiadása
 • Komjáthy László sírjának felújítása és Komjáthy-emléknap
 • "Levelek a lövészárokból" a Veszprémi Petőfi Színház centenárium év alkalmából műsorra tűzött bemutatója.
 • Világháborús kiállítás a Laczkó Dezső Múzeumban 

 Vándorfi László igazgató beszámolt a Pannon Várszínház működéséről.

A Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. 2001. február 16-án alakult. Nagyvázsony Község, Várpalota Város Önkormányzata, az Internmed Bt. és Vándorfi László alapították. Elnevezését az indokolja, hogy Veszprém, Veszprém megye, az egykori Pannónia váraihoz, történelmi helyszíneihez kapcsolódó események, személyiségek, értékek korszerű színházi megjelenítésére vállalkozik, emellett összművészeti alkotómódszerével reagál a történelem, a közelmúlt és jelenünk konfliktusaira. Nagy jelentőséget tulajdonít magyar szerzők művei bemutatásának, ősbemutatók színpadra állításának. A színház a nyári szezonban is aktív, 2012 óta tánctagozattal is rendelkezik. Az EMMI 2013. szeptember 20-i állásfoglalása szerint a Pannon Várszínház önkormányzati fenntartású szervezetnek minősül.

Ars poeticájuk lényege, hogy műfajra való tekintet nélkül a kortárs művészetek eredményeit egyesítő, hagyományainkat újszerű szemlélettel hitelesítő, a műfaji határokat lebontó produkciókat hozzanak létre. 13 éves fennállásuk 82 saját bemutatójából 54 magyar, ebből 33 kortárs szerző műve. 20 ősbemutatójuk volt. Jelenleg 23 fővel állnak munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 32 fővel dolgoznak. Társulatuk létszáma így jelenleg 55 fő. Előadásaikban 25 veszprémi gyermek és ifjúsági szereplő vesz részt.

A Pannon Várszínház 2010. január 1-től az Előadó-művészeti Törvény szerint teljesítménye, mutatói alapján az állami normatív támogatásban részesülő színházak közé került. 2013. január 1-től az Előadó-művészeti Törvény változásakor, a Színházművészeti Bizottság döntésével a színház a 110.6 millió forintos állami támogatástól elesett, pályázati úton 9 millió forint működési támogatást kapott. 2014-ben már ez a forrás is megszűnt, ezért a társulat az önkormányzat támogatását kérte. 

Porga Gyula polgármester jelezte: az önkormányzat a Petőfi Színház fenntartójaként annak működtetését tartja elsősorban feladatának. A Pannon Várszínház problémáit nem tudják megoldani, de keresik a módját a segítségnyújtásnak, mert a várszínház értékes része a városnak. 

Katanics Sándor szerint a Vándorfi László által felvázolt tájékoztató egy segélykiáltás, találni kell megoldást, mielőtt késő lenne.

Gerstmár Ferenc kiemelte, hogy a Pannon Várszínház több önkormányzattal áll közszolgáltatási szerződésben. Van-e lehetőség arra, hogy Veszprém is ilyen megállapodást kössön velük?

Brányi Mária alpolgármester szerint a Pannon Várszínház nem csak Veszprém problémája, a színház előadásainak felét nem a városban tartják. Az önkormányzat minden évben támogatja a színházhoz köthető Tánc Fesztiválját. Azt, hogy tudunk-e forrást biztosítani az intézménynek, az majd a költségvetés vitája után derül ki.

Katanics Sándor emlékeztetett: a Pannon Várszínház működése be van tervezve a Hangvilla működésébe. Vajon ha a színház nem tudja majd fizetni a bérleti díjat, az nekünk semmilyen problémát nem jelent? 

Porga Gyula kijelentette: a városvezetés rendszeresen egyeztet Vándorfi Lászlóval. A kulturális sokszínűség kétségkívül fontos, lehetőségeinkhez mérten kell majd a helyzetet kezelni. 

Vándorfi László hozzátette: a Pannon Várszínház jövőre kezdi meg 15. évadját. A Hangvilla első évének 100 ezer nézőjéből 26 ezret a színház hozott. A törvényi változások után esett el a normatív támogatástól, mindez azután történt, hogy hosszútávú megállapodást kötöttek a Hangvillával. A megyeszékhellyel esetleg kötendő közszolgáltatási szerződés erősítené a színház esélyeit az állami támogatás elnyerésére. 

Schöngrundtner Tamás
Domján Attila