2022. június 29.
//
Péter, Pál névnap

Áprilisi közgyűlés

2015. április 30. 7:58
Percről percre a városházáról

Napirend előtt

8:15

A hónap kiállítása a Levéltárban látható, a Haszkovó lakótelep történetét bemutató tárlat, ezt ajánlották a látogatók figyelmébe. A tárlat a hamarosan újra megnyitó egykori HEMO-ban is látható lesz.


8:37

A márciusi közgyűlésen tett fel kérdést a tervezett uszodával kapcsolatos konzultációról Katanics Sándor (Demokraták Veszprémért), amire Némedi Lajos alpolgármester (Fidesz-KDNP) írásban válaszolt. Katanics szerint lett volna idő arra, hogy már márciusban választ kapjon a kérdésére, különösen úgy, hogy félmillió forintos kérdőíves közvélemény-kutatást készítettek. Némedi Lajos szerint a demokrata képviselő a kákán is csomót keres. Kijelentette: az uszoda meg fog valósulni.

*

Gersmár Ferenc (LMP) indítványozta, hogy az önkormányzat nyújtson kompenzációt a kormány által megadóztatott lakossági, kkv és önkormányzati tulajdonú napelemek tulajdonosainak az energiastratégiában megfogalmazott. A közgyűlés az indítványt elutasította.

*

Hartmann Ferenc, a Demokraták Veszprémért frakcióvezetője a jutasi úti műfüves pályával kapcsolatban fogalmazott meg interpellációt. Mivel a műfüvet szakszerűtlenül szedték fel, így azok újrahasznosítása nem lehetséges - jelentette ki. Orvosolható-e ez a kár, lesz-e még valaha sportolásra alkalmas felület ezekből az elemekből? A polgármester írásban ígért választ.

*

Gerstmár Ferenc az egy éve a kórházba költözött központi ügyelet tapasztalatairól érdeklődött. A kérdésre Némedi Lajos válaszolt, közölve: eddig nem érkezett negatív lakossági visszajelzés. Júniusban külön napirendi pontban hallgatják majd meg az ügyeletet ellátók beszámolóját.

*

- Érintettek-e önkormányzati tulajdonú cégek a brókerbotrányban? - kérdezte Forgóné Kelemen Judit (Jobbik).
- Nem - felelte Porga Gyula polgármester.

*

Czaun János (Fidesz-KDNP) ismertette, hogy múlt szombaton tűz ütött ki a királyszentistváni hulladéklerakó telepen, aminek "füstje se nagyon volt, lángja még annyi sem". A hulladéklerakó munkatársai két percen belül észlelték a tüzet, a hatóságok öt percen belül értesültek az eseméyről. Az anyagi kár nulla. Kérte a lakosságot, hogy ne keverjenek veszélyes anyagokat a kommunális hulladék közé.

*

Némedi Lajos az idén 25 éves veszprémi Fagyöngy Egyesület munkáját méltatta, felhívva a figyelmet arra, hogy idén Veszprémben rendezik meg az emlőbetegek találkozóját május 16-án.

*

Forgóné Kelemen Judit az Ukrajnában élő magyarok támogatására szólította fel az önkormányzatot, és arra kérte a polgármestert, hogy keressünk kárpátaljai testvérvárost. A kérés nem először merült fel, Orbán Viktor miniszterelnök is arra kérte a megyei jogú városokat, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék az ukrajnai magyarokat. Porga Gyula polgármester hozzátette: városunkban is lesz olyan jótékonysági koncert, aminek bevételét erre a célra fordítják.


Napirend

8:45

Sürgősségi napirendi pontként választották meg Varga Andrást a VKSZ felügyelőbizottságának elnökévé, Taba Balázst pedig az igazgatótanács tagjává.

*

Sürgősséggel tárgyalták azt a pályázatot, amit a nyári szociális gyermekétkeztetés biztosítására nyújt be az önkormányzat. Gerstmár Ferenc megkérdezte, hogy a pályázattal kiegészülő ötmillió forintos önerő hány gyermek étkeztetésére elegendő? Angyal Éva irodavezető elmondta: a tavalyi évből kiindulva nagyjából 400 gyermeket lehet ellátni a rendelkezésre álló összegből.


8:46

A 2014. évi zárszámadást tárgyalja a képviselő-testület. Tavaly az önkormányzat és intézményei (finanszírozási bevételek nélkül) 17,081 milliárd forint bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 87,8 %-a.

 • A közhatalmi bevételek esetében a teljesítés 110,8 %-os
 • a működési bevételek teljesítése (101,1 %) összességében kis mértékben meghaladja a tervezettet
 • a felhalmozási bevételek a módosított előirányzathoz képest 62,3%-ra teljesültek
 • a finanszírozási bevételek összesen 68,6 %-ra teljesültek.

Az önkormányzata és intézményei 2014-ben 14,634 milliárd forint (finanszírozási műveletek nélkül) kiadást regisztráltak, mely a módosított előirányzat 73,7 %-a. A működési kiadások aránya 74,3 %-os, a felhalmozási kiadásoké 25,7 %-os.


8:52

A közterületek használatáról szóló rendelet szerint a város egyes közterületeire (Kossuth utca, Szent Imre tér, Rákóczi u., Óváros tér, Vár u.) az önkormányzat által kiírt pályázat útján, legfeljebb egy évre kapható közterület-használati engedély. Ez alól kivétel, ha a közterület-használatára az üzlet homlokzatával érintkező területen történő értékesítés szabályai szerint kerül sor, vagy, ha a közterület-használat a belvárosi rehabilitáció megvalósítását követően a közterületi értékesítés szabályai szerint történik. Ebben az esetben a pályázó három évre szerezhet közterület használatra feljogosító engedélyt.

A rendelet módosításával igyekeznek kedvezőbb feltételeket teremteni: eszerint legfeljebb öt év időtartamra adható közterület használati engedély, ha az üzlet homlokzatával érintkező területen, vagy közterületi értékesítés keretében végzett vendéglátási tevékenység céljára engedélyezett közterület-használat meghaladja az évi 180 napot, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény és a rendelet szabályainak figyelembe vételével építmény megépítésére kerül sor.

*

A Veszprém, Vas Gereben utca 7. szám alatti, Veszprém 72 hrsz-ú ingatlan a belvárosban, műemléki jelentőségű területen belül helyezkedik el. A tulajdonos azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az épület leromlott szerkezeti állapota miatt járuljon hozzá az épület védettségének megszüntetéséhez, a helyi védettségi listából való törléshez annak érdekében, hogy lebonthassák az épületet és helyébe újat építhessenek. Az új épületben fogorvosi rendelő működne.


9:04

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésben 76.400.000 forintot biztosított, a 2016. évre pedig 111.100.000 forint összegben vállal kötelezettséget a 2015. július 01-től 2016. szeptember 30-ig történő gázfogyasztás fedezésére.

*

Egy finn és egy észt ifjúsági szervezet kezdeményezésére 2013. óta pályázható a Finnugor Népek Kulturális Fővárosa cím. 2014-ben Veszprém is pályázott, és második helyet ért el az észt Obinitsa település mögött. Idén újra pályázunk, hogy 2016-ban Veszprém nyeresse a címet.

Forgóné Kelemen Judit sajnálattal vette tudomásul, hogy a finnugor elmélet ilyen mélyen beleivódott a köztudatba, nem kellene ilyen kollektíven történelemhamisításban részt venni.

A határozatot 17 igen 1 nem szavazattal fogadták el.

*

A Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a következő átszervezéssel kapcsolatos intézkedéseket tervezik a 2015-2016-os tanévtől:

 • az iskola maximális létszámának emelése (jelenlegi maximális létszám:126, emelt maximális létszám: 206),
 • intézményegységenkénti maximális létszám emelése (általános iskola jelenlegi
 • létszáma: 96 fő, emelt létszáma: 150 fő),
 • intézményegységenkénti maximális létszám emelése (szakiskola jelenlegi létszáma: 30 fő, emelt létszám: 56 fő)
 • sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása kiegészülne a következőkkel: autizmus spektrumzavar, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos- hallási és látási fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos.

A Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában pedig az alábbi átszervezéssel kapcsolatos intézkedéseket tervezik szintén a következő oktatási évtől:

 • az iskola maximális létszámának emelése (jelenlegi maximális létszám: 672, emelt maximális létszám:729).

Katanics Sándor örömét fejezte ki, hogy a polgármester nemcsak adminisztráció terén, hanem fizikailag is a férőhelyek növelését szeretné elérni. Egyúttal rákérdezett arra, mi igaz a Bárczi költözéséről szóló pletykákból? Porga Gyula elmondta, hogy az iskola épületének állapota leromlott, valóban gondolkoznak azon, hogyan lehetne megfelelő színvonalú helyen működtetni az intézményt. Keresik a megoldást, de konkrét költözés jelenleg nincs napirenden.


9:07

A közgyűlés döntött könyvvizsgálói feladatok ellátásáról, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságokról.

 • a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának a a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft-t 2020. május 31-ig
 • a Balatoni Korona Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatósági tagjainak Józsa Tamást, Pál Károlyt, dr. Tárnoki Richárdot, Kerekes Csabát és Leitold Lászlót 2020. 05.31. napjáig; felügyelő bizottsági tagjainak Bogdán Józsefet, Sövényházi Balázst, Tósoki Imrét és Lukáts Gábort 2020. 05.31. napjáig; és könyvvizsgálójának a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft.-t 2020. május 31. napjáig.
 • A Veszprémi Egyetem Stadion Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának Boldizsár és Fia Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot 2020. május 31-ig.
 • A „Kittenberger Kálmán” Növény és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a Boldizsár és Fia Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot 2020. május 31-ig
 • A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 2020. május 31-ig
 • A Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a SIGNATOR AUDIT Könyvvizsgáló Kft.-t 2020. május 31-ig.

*

Veszprém polgármestere, a testvérvárosi szerződések kiegészítéseként, jubileumi záradékot kíván aláírni Passau és Bottrop város polgármestereivel.

Jubileumi Záradék

Alulírottak, Jürgen Dupper Passau város főpolgármestere és Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere kifejezzük azon szándékunkat, hogy a 2000. április 14-én városaink között létrejött testvérvárosi kapcsolatot e Jubileumi Záradékban ünnepélyesen megerősítjük.

A testvérvárosi kapcsolatok másfél évtizede során városaink polgársága és intézményeink olyan értékekkel gazdagodtak a tudomány, a kultúra, a művészetek, az egyházi élet, a sport és a gazdaság területén, amelyek megőrzéséért és gyarapításáért felelősséget érzünk.

Közös értékeink gyarapításának szándéka és személyes kapcsolataink arra sarkallnak minket, hogy tovább erősítsük testvérvárosi együttműködésünket az élet minden területén, nem feledve felelősségünket és részünket a közös Európában, amelynek mindannyian polgárai vagyunk.

Az első magyar királyné, Boldog Gizella személye olyan köteléket jelent városaink között, amely történelmi távlatot ad együttműködésünknek, és testvérvárosi kapcsolataink fejlesztésére késztet.

A jubileumi záradékokat május 9-én, a Gizella Napok ünnepség alkalmával Veszprémben a három város polgármestere – Porga Gyula, Jürgen Dupper (Passau) és Bernd Tischler (Bottrop)– ünnepélyes keretek között fogja aláírni.


9:16

A településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálata elfogadásának véghatárideje ismételten tovább tolódik (várhatóan 2016. év második felére), részben az Intermodális Csomópont (ICS) megvalósíthatósági tanulmánya készítésének csúszása, részben az építésügyet érintő jogszabályok várható változása miatt. A településrendezési terv módosításával kapcsolatosan folyamatosan újabb és újabb igények érkeznek, amelyek között a város számára is fontos munkahelyteremtő, adóbevételt generáló, ezért kiemelt figyelmet igénylő fejlesztések előkészítését igénylő kérelmek is vannak, így továbbra is szükség van a felülvizsgálat befejezése előtt újabb közbenső módosítási eljárás elindítására.

 • Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. kérelme: Veszprém, 1959/50, 72 hrsz-ú telkeket érintő rendezési tervi előírások módosítása
 • VKSZ Zrt. kérelme: Veszprém, 0393 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési terv módosítása
 • MIN-TECH Kft kérelme: Veszprém, 3721 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési terv módosítása
 • PRIM-MET Kft. kérelme: a Veszprém 5455/3 hrsz-ú ingatlant érintő építési előírások módosítása
 • Continental Automotive Hungary Kft. kérelme: Veszprém 1959/49 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési tervi előírások módosítása
 • CZICZA-Autójavító Kft. kérelme: Veszprém, 3039/12 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési terv módosítás
 • VKTT Egyesített Szociális Intézmény II. számú Idősotthon – Veszprém, Völgyikút utca 2., 2539 hrsz-ú telket érintő rendezési tervi előírások módosítása
 • Veszprém, Jutasi út, 2358/10 hrsz-ú telket (volt honvédségi épület) érintő rendezési tervi előírások módosítása

Forgóné Kelemen Judit javasolta, hogy az uszodához hasonlóana biofűtőművel kapcsolatban is folytassanak le egy lakossági konzultációt, illetve pontos tájékoztatást kért a tervezett létesítmény pontos paramétereiről. Temesvári Balázs, a VKSZ vezérigazgatója kijelentette: az ITS nagyobb arányú megújulóenergia-hasznosítást tűz ki célként. A szolártechnológia mellett a biomassza hasznosításán is dolgozik a VKSZ, amivel a gázüzemű fűtőműnél kedvezőbb, gazdaságosabb lehetőségeket teremtenének. 1,7-1,9 hektáros területre lenne ehhez szükség, a fűtőmű működése időszakosan működne, csak téli üzemmódban működne minimális zavaró hatásokkal. Tőlünk nyugatra, Ausztriában és Németországban ezeket a fűtőműveket a lakótelepeken helyezik el, de ismerve a helyi lakosság ellenérzéseit, inkább távolabbra tervezik megépíteni a létesítményt. Vannak tapasztalatok, ezek azt bizonyítják, hogy a lakosság mindennapi komfortját nem károsítja, ugyanakkor pozitav hatással lehet a környékbeli mezőgazdasági vállalkozásokra, amelyeknek folyamatos bevételt jelenthet a fűtőmű. Hozzátette: ha a munkafolyamatok abba a fázisba érkeznek, amikor már konkrétumokat lehet kommunikálni teljes transzparenciával kívánják kezelni a projektet.


9:20

SZÜNET


9:40

Dr. Ipsits Csaba rendőr ezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetője beszámolt a város közbiztonságának helyzetéről.

Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességét tekintve jó eredményt ért el a kapitányság, nyomozás eredményességi mutató az 50 %-ot 2014-ben is meghaladta, azaz 52,8 % lett. Veszprém város területén elkövetett, regisztrált bűncselekmények számában 2014. évben növekedés tapasztalható. A 2013. esztendőben a regisztrált bűncselekmények száma 1327 volt, ezzel szemben ez a számadat 2014. évben 1405-re változott.

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában jelentős csökkenés állt be 2014. évben, mivel a 2013. évben regisztrált 310 bűncselekmény helyett 2014. évben 239 történt, amely 23%-os csökkenést jelent. A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2014. évben 72,4 %

A megyében 2014-ben emberölés miatt 3, rablás miatt 29 (ebből Veszprémben 8), garázdaság miatt 383 (Veszprém területén 46), lakásbetörés miatt 473 (101), lopás miatt 770 (569), testi sértés miatt 156 (80), rongálás miatt 88 (66) nyomozást indítottak.

Veszprém város területén 2014-ben 52 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt: 1 halálos, 18 súlyos és 33 könnyű sérülést okozott.


10:10

Katanics Sándor a rablásokkal kapcsolatban tett fel kérdést Ipsits Csabának. Mennyiben segítik a rendőrség munkáját a kamerák? A veszprémi dohányboltok milyen támadásoknak voltak kitéve?

Gerstmár Ferenc a rendvédelmisek szolglati törvényéről szóló vita során kiderült, hogy a rendőrség jelentős létszámhiánnyal küzd, ami miatt a rendőröknek sok túlmunkát kell vállalniuk. Mi a helyzet Veszprémben? Május elsejétől nem lehet alkoholt fogyasztani Veszprém közterületein, segíti-e ez bármiben is a rendőrség munkáját?

Baumgartner Lajos (Fidesz-KDNP) arra kíváncsi, hogy Veszprémben melyek a leginkább veszélyeztetett területei? Van-e szükség újabbkamerák felszerelésére? Baumgartner dicsérte a rendőrség ifjúságvédelmi DADA programját. Kijelentette: rossz érzéssel tölti el, hogy Veszprém újonnan megválasztott orsággyűlési képviselője a rendőr életpályamodellt meghatározó törvény ellen szavazott.

Halmay György (Fidesz-KDNP) az internetes zaklatással kapcsolatban szólalt fel, megköszönve az ezzel kapcsolatos felvilágosító munkát, a fiatalok ugyanis nincsenek tisztában a veszélyhelyzetekkel.

Hartmann Ferencnek hiányérzete van a beszámolóval kapcsolatban, mert az nem ejt szót a fehérgalléros bűnözésről (csődbüntett, hitelezési csalás, jogosulatlan gazdasági előnyszerzés, sikkasztás stb).

Stigelmaier Józsefné (Fidesz-KDNP) javasolta, hogy a rendőrség számára tegyék elérhetővé a bűnözés által veszélyeztetett idősek adatait.

Brányi Mária szerint érezhető, hogy a közbiztonság javult az elmúlt időszakban, jó érzés a járőrszolgálatot teljesítő rendőrökkel találkozni. Tóth Györgyi és is megköszönte a rendőrség munkáját.

Takács László (Fidesz-KDNP) a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke elmondta: kidolgozás alatt áll a város közbiztonsági koncepciója. Veszprémben 44 kamera található, ezek azonban nem elég jó minőségűek.


10:30

Ipsits Csaba válaszolt a kérdésekre. Az időseket nem veszprémi elkövetők csapják be, az ország más területeiről jönnek azok a csaló bandák, akik a legnagyobb károkat okozzák az időseknek.

A rendőrség állományát elhagyók nagy része külföldön dolgozik, aki családot alapít, annak a fizetésük nem volt elég. Ugyanakkor a távozók mellett sokan érkeztek is az állományhoz. Az aktuális hiány 14 fő. A hiányt a készenléti rendőrség segítségével is tudják kezelni.

A városban igen gyenge a kerékpáros és gyalogos morál, ez ellen tájékoztató táblákkal, kerékpáros járőrökkel igyekeznek fellépni.

Az internetes bűnözés terén van egy kis lemaradásunk, a fiatalokat személyes ráhatssal nehéz elérni, próbálnak online formában, például videók segítségével hatni rájuk.

A gazdasági bűncselekményekkel a megyei főkapitányság foglalkozik, ez nem a Veszprémi Rendőrkapitányság profilja. Szintén ők felelnek a fegyveres rablásokért, mint a tavalyi IBUSZ-rablás.

Három trafikos bűncselekmény történt: Szentkirályszabadján egy betörés, Veszprémben garázdaság és egy rablás.A dohányboltok részei a járőrök útvonalainak.

A kamerarendszer fejlesztése szükséges, jobb minőségű eszközöket kellene felszerelni, amelyek jobb képet készítenek az elkövetőkről.

Az alkoholfogyasztással kapcsolatban intézkedni fognak a garázdálkodók, szemetelők, hangoskodók ellen, de nem fognak vegzálni valakit csak azért, mert békésen iszogat egy doboz sört.


11:07

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020

A települési önkormányzatoknak ki kell dolgozniuk és el kell fogadniuk az adott település gazdasági programját, amely meghatározza a működés és a fejlesztések stratégiai kereteit.

Porga Gyula polgármester elmondta: Veszprém stabil gazdasági környezetben működik, nem kitett egy nagy multinacionáls cégnek, sok kis- és közepes vállalkozás működik sikeresen a városban, a nagy munkaadók pedig sikeresen fejlődnek, bővülnek. A jó számok mögött persze vannak nehészségek is, bizonyos munkaterületeken munkaerőhiánnyal szembesülünk, ami feladatot ad az önkormányzatnak. Érzékelhető a lakáshiány is, ebben is előre kell lépnünk.

Hartmann Ferenc szerint Veszprém gazdasági helyzete a rendszerváltozás óta jó képet mutat, szerencsére olyan munkáltatók működnek a városban, amelyek lehetővé teszik a magas foglalkoztatottságot. Az előterjesztséből az látszik, hogy a város igyekszik jól sáfárkodni a rendelkezésére álló erőforrásokkal. Hiányolja, hogy a gazdasági programban nem jelenik meg az adócsökkentés szándéka. Szorgalmazná az országos összevetésben is magasnak nevezhető telekadó mérséklését. A munkaerőhiány mérséklésére kedvező feladatokat kell teremteni. Fejleszteni kellene Jutaspuszta közút- és Csatárhegy közmű-hálózatát. Hiányolja a programból az uszodával kapcsolatos részleteket is. A szentkirályszabadjai repülőtér környékét ipari parkká kellene átalakítani, ami jelentős iparfejlesztést jelenthetne.

Czaun János szerint a gazdasági program egy adott pillanat lehetőségeihez van méretezve. Ha az önkormányzat rugalmas, alkalmazkodni tud a jövőbeli változásokhoz. A jelenlegi kép mindenesetre biztató. Fontos, hogy a városnak legyen olyan területe, amit fel tud mutatni egy ipari park létesítésére, ha arra van érdeklődő. A tulajdonosi bizottság büszke lehet a munkájára, az ingatlanvagyon értékesítésével kapcsolatos döntéseit általában egyhangúan hozza - ismertette. Örömét fejezte ki, hogy a 82-es út Rátótot elkerülő szakaszát tartalmazza a program, valamint a vízbázis megőrzésére irányuló kezdeményezéseket is fontosnak nevezte. A kerékpárutat Kádártán át Gyulafirátót felső végéig meg kellene hosszabbítani, hiszen a VERGA szándéka szerint Rátóttól Eplényen át a Bakonyba terveznek erdei kerékpárutat létrehozni, a kettőt érdemes lenne összekötni.

Hegedűs Barbara (Fidesz-KDNP) örül annak, hogy a program a fiataloknak is kedvez, fontos hogy számukra vonzóvá tegyük a várost, minél többen telepedjenek le itt. Ebben a Pannon Egyetemnek is nagy szerepe van, innovációs ágazatai gazdaságélénkítő hatással bírnak. E célok eléréséhez nem csupán szigorú gazdaságfejlesztésre van szükség, hanem gondolni kell a kultúra- és közösségfejlesztésre, a szabadidő minőségi eltöltésének támogatására is.

Gerstmár Ferenc a helyi gazdaság fejlesztésére kíván hangsúlyt fektetni. A helyi termékek adatbázisára, a városrészi piacok kialakítására, a balatoni korona megerősítésére hívta fel a figyelmet. A foglalkoztatással kapcsolatban a város kitett az autóiparnak: ha egy újabb válság beállna, arra az autóipar reagálna a legérzékenyebben.

Brányi Mária kijelentette: a város mindent elkövet a helyi gazdaság igényeinek kielégítésére. Előttünk áll a kelet-nyugati összeköt út megépítése, a repülőtér környezetének infrastrukturális fejlesztése, erre az érvényben lévő rendezési terv minden lehetőséget biztosít. Ha a peres eljárás véget ér, a terület fejlődése is el fog indulni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Csatár kertes mezőgazdasági területként szerepel a rendezési tervben, egy ilyen területen nem lehet sem elvárni, sem biztosítani ugyanazt az infrastrukturális szolgáltatást, mint a lakóterületeken.

Az összeállított programot innen töltheti le.


11:

Továbbra is a gazdasági program a téma.

Brányi Mária szerint a mostani lakásstruktúra a '90-es évek elején alakult ki, az akkori bérlők nagy arányban tulajdonossá váltak. A bérlakások elsősorban a most idetelepülők és a fiatalok szempontjából fontosak, de nem szabad elfelejteni, hogy Veszprémben ma több mint háromszáz lakótelek van kijelölve, ráadásul az újonnan épített lakások mellett a már meglévők felújítása is a város érdeke lenne.

Katanics Sándor szerint visszás, hogy a gazdasági programról csak utólag tájékoztatják a gazdasági szereplőket, mert ezzel nem kaptak lehetőséget arra, hogy a saját véleményüket elmondhassák. Óriási hátrányunk, hogy a nyolcas út fejlesztésének több elemének elkészülésének határidejét nem ismerjük, így a veszprémi elkerülő csomópontjainak építése sem látszik egyelőre. Befektetők tömkelege jelentkezett volna, ha az M4-M8 elkészül. A gazdasági befektetőket a gyorsaság érdekli - az idő pénz.

Brányi Mária szerint az elmúlt években rohamléptekkel fejlődik a nyolcas út. A veszprémi szakasz épp azért késlekedik, mert mi magunk kértük a tervek felülvizsgálatát, hogy az egyszintű csomópontok helyett magasabb színvonalú, többszintes csomópontok valósuljanak meg. Amint ez a fejlesztés megvalósul, a város gazdasági megítélése ugrásszerűen változik majd, de ehhez szükség lesz a székesfehérvári, várpalotai elkerülők és a herendi szakasz kiépítésére is.

Hartmann Ferenc szerint éppen a Debreczenyi-féle városvezetés preferálta a nyolcas út csomópontjainak fejlesztését az M8 megépítése helyett. Ez zajmentesebbé tette volna a déli körgyűrűt, és gyorsabban megközelíthetővé a várost.

Porga Gyula szerint óriási eredmény, hogy elérték a többszintű csomópontok megvalósítását, a realitás talaján maradva a belátható időn belül megvalósuló fejlesztés jobb megoldás. A város gazdasági víziójában többnyire egyetértünk - fogalmazott a polgármester.


11:41

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2014. évi feladatainak teljesítéséről. Előadó: Kozma Imre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke.

2014-ben összesen 410 hajléktalan személy fordult meg az intézmény összes ellátási egységében. Itt értjük azokat, akik napi rendszerességgel vettek igénybe a szolgáltatásokat, és azokat is, akik ritkábban kértek segítséget, támogatást. A segített emberek teljes száma a 2013-as évhez képest minimálisan ugyan, de csökkent. (2013-ban 410-420 fő volt.) A bentlakásos ellátásokat 2014-ben összesen 316 fő vette igénybe, ez a szám 2013-ban 327 fő volt.

*

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi Támogató Szolgálat 2014. évi feladatainak teljesítéséről Előadó: Kozma Imre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke

Személyi segítőink 2.872 gondozási órában látták el gondozottjainkat. A szállító szolgáltatás keretein belül gépkocsink 13.828 km tett meg. Két személyi segítő és egy gépkocsivezető áll a fogyatékkal élők és családjaik rendelkezésére. A szállítást egy akadálymentesített VW Crafter gépkocsival végezzük.

Célunk a fogyatékos személyek saját lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Szolgáltatásaink:

 • személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, mely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez:
 • alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátása,
 • vészhelyzetek kialakulásának megelőzése, annak elhárítása,
 • otthoni felügyelet ellátása,
 • segítségnyújtás a higiénia megtartásában,
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vezetésében,
 • információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, jogi problémák megoldásának segítése, információs szolgálat működtetése,
 • szállító szolgáltatás.

*

A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft. beszámolója az idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátásáról 2014. évben.

Az engedélyezett ellátotti létszám a veszprémi lakosok részéről tanúsított folyamatosan nagy létszámú érdeklődés miatt 2014. évben növekedett. A korábban összesen 24 fős engedélyezett létszám (ebből 18 fő az idősek otthona és 6 fő az átmeneti elhelyezést nyújtó létszám - időskorúak gondozóháza) 66 főre emelkedett. A 66 fős engedélyezett létszámból 24 fő idősek otthona, 42 fő pedig átmeneti ellátás (időskorúak gondozóháza).

*

A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2014. évben

Az ellátottak továbbra is rendszeresen, nagy számban, minden hétköznap igénybe veszik a Klub szolgáltatásait, programjait. Rendszerint 13:30-14:00 körül érkeznek az intézménybe, ahol a késő délutáni, esti órákig tartózkodnak. Csoportfoglalkozásaink az elmúlt évben még szélesebb spektrumon mozogtak, mint ezt megelőzően, aminek köszönhetően minden kliens kiválaszthatta a számára leginkább hasznos, személyre szabott foglalkozást/terápiát.

Ellátottaink (30 fő) az alábbi foglalkozásokon/terápiákon vehettek részt a múlt évben az intézményben:

 • zeneterápia
 • néptánc
 • kutyaterápia
 • kreatív terápia
 • háztartási ismeretek
 • angol nyelv
 • életmód foglalkozás
 • kommunikáció
 • szociális készségfejlesztés
 • gyógytorna
 • irodalmi délután

11:55

Az önkormányzat 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésében a vizsgált intézmények és projektek nagy többségét rendben találták (vizsgálták többek között a Göllesz Viktor Fogyatékosok Nappali Intézményét, az Intézményi Szolgáltató Szervezetet, de például az Észak-déli közlekedési tengely projektet, a Polgármesteri Hivatalt, valamint több óvodát és kulturális intézményt is. Gyenge minősítést egyedül a Laczkó Dezső Múzeum kapott a 2013-as évre vonatkozóan, ahol a vizsgálat szerint „a teljesítmény, illetve a működési feltételek több fontos szempontból is hiányosságokat mutatnak. Ezeken a területeken az alapvető belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok működéséről sem beszélhetünk, és ezek a rendszerek annyira gyengék, hogy a pénzügyi veszteség kockázata magas”.

Katanics Sándor az Intézményi Szolgáltató Szervezettel kapcsolatos ellenőrzéssel kapcsolatban fejtette ki kétségeit. Tájékoztatást kért a munkatársak fluktuációjáról. Úgy gondolja, hogy változatlanul nagy a bizonytalanság az intézmények ellátásával kapcsolatban.

Porga Gyula részletes írásbeli tájékoztatást ígért a képviselőknek a kért témakörben.

*

A közgyűlés kezdeményezi a következő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését:

 • a Veszprém, Házgyári út 1. 9. emelet és a Házgyári út 1. 10. emelet szám alatti állami tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport
 • a Veszprém, Vadaspark út alatti állami tulajdonban lévő kivett közút
 • a József Attila utca – Egyetem utca találkozásánál lévő „kivett közterület”

*

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. január 7-én pályázati feltételrendszert tett közzé a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására 10 milliárd forintos támogatási kerettel, 50%-os támogatási intenzitással. A pályázat célja, hogy a korszerűsített ingatlanok energiahatékonysága legalább két kategóriát tudjon javulni. Az önkormányzat a 2011-ben jóváhagyott energiastratégiában foglaltakkal összhangban fontos feladatának tekinti a korszerűtlen fűtési technológiák fejlesztését, az elavult hőszigetelési rendszerek megújítását, ezért a pályázatok önerejéhez is hozzájárulna: az energetikai tanúsítással igazolt minden megtakarított CO2 kg/év-re 350 forint, de legfeljebb 25%-os mértékű támogatást nyújt a lakóközösségeknek. Az önkormányzat 2015. évi szoros költségvetése miatt az erre a célra elkülönített összeg először 2016-ban állhat rendelkezésre, mely várhatóan 10 millió forint lesz.


11:56

Szünet


12:20

A DemokratákVeszprémért koalíció kezdeményezte, hogy a közgyűlés alkosson rendeletet az átláthatóság biztosítása érdekében. „Az átláthatóság a korrupció egyik leghatékonyabb ellenszere, ez teszi lehetővé, hogy bárki tehessen fel kérdéseket közös ügyeinkről, ezen belül Veszprém város szervezeteinek működéséről. Minél többen és minél gyakrabban élnek ezzel a jogukkal, annál nagyobb eséllyel derülhet fény az esetleges visszaélésekre, és annál nagyobb hatékonysággal lehet a hibákat, hiányosságokat, adott esetben pedig a szabálytalanságokat, bűncselekményeket számon kérni vagy éppen a számonkérés hiánya miatt további felelősségre vonást kezdeményezni” – írják indoklásukban.

Javasolják, hogy a költségvetést, a képviselőtestületi és bizottsági ülések dokumentumait, szerződéseket, közbeszerzési ajánlatokat, felhívásokat és értékeléseket tegyék online elérhetővé. Önkéntes alapon a képviselők elérhetővé tehetik a város honlapján a vagyonnyilatkozatukat. Mindezek megvalósítására és felügyeletére átláthatósági biztost neveznek ki, erre a ciklusra Gerstmár Ferencet.


12:30

Több döntés is született ingatlanokkal kapcsolatban.

 • A közgyűlés kezdeményezte a Jutasi úti sporttelep (2364/42 hrsz) bérleti szerződés felmondásának lehetőségét vizsgálják meg. A komplexum bérlője jóval a piaci ár alatt bérelheti a területet, a kedvezményes díjért cserébe az önkormányzat azt várta el tőle, hogy folyamatosan fejlessze a sportcentrumot. A képviselők azonban úgy látják, hogy a fejlesztések elmaradtak, az önkormányzatnak minimális bevétele van csak a bérleti szerződésből, annak igazáncsak a bérlő a haszonélvezője.
  Hartmann Ferenc hangsúlyozta: bármi történjék is a bérleti jogviszonnyal, a területet meg kell őrizni az ott sportolóknak.
 • A Kabay utcában található, 4716/2 hrsz. alatti ingatlant minimum 63 500 000 forintért értékesítené az önkormányzat.
 • Az Ady Endre utcában, a Kossuth iskola és a körforgalom között található 3786 m2 nagyságú, 4715 helyrajzi szám alatti területet kettéosztották, egy parkot és egy 1850 m2 beépítetlen területet hozva ezzel létre – ez utóbbit minimum bruttó 63 500 000 forintért értékesítenék.

Ez történt még

 • 2015. május 31-ig meghosszabbították a könyvvizsgálói feladatok ellátására kötött szerződést a C.C.Audit Kft-vel.
 • Pontosították a közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló rendelet felsőfokú oktatási intézményekre vonatkozó szakaszát
 • Zárt ülésen döntöttek a bírósági ülnökök megválasztásáról, a Gizella-díj, a Pro Civitate díj és a Ranolder-díj adományozásáról.
Schöngrundtner Tamás
Csepely Máté