2019. október 24. // Salamon névnap

Pályázat: Aradi vértanúk úti zöldséges kertek

2016. június 22. 9:16

Pályázati hirdetmény

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) pályázatot ír ki a tulajdonában lévő
3044 hrsz-ú Aradi vértanuk utcai (garázstelep) ingatlanán kialakított 63 db területrészből:
2 db (155 m2-es és 192 m2-es)
területrészre, rekreációs céllal, saját szükséglet kielégítésére, zöldségtermesztési tevékenység folytatására.
A pályázat benyújtásának módját, határidejét a fizetendő bérleti díj mértékét, a szerződéskötés feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza, amely
2016. 06.23. napja és 2016. 07.04. napja között
munkanapokon 730 - 1600 óra között (pénteki napokon 730 - 1330 óra között) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) vehető át.

vehir.hu
2019. október 24. // Salamon névnap