2020. november 30.
//
András, Andor névnap

Napirend előtt: mi lesz a focival?

2016. december 14. 20:17
A veszprémi labdarúgásról, a belső körgyűrű új szakaszának terveiről és a Gyerekkórház sorsáról is szó volt az év utolsó Közgyűlésén napirend előtt.

Mikorra készül el a Veszprém városrészeinek belső elérhetőségét javító - új völgyhidat is magában foglaló - közútfejlesztés megvalósításának feltételrendszerét szolgáló javaslat? Az egy évtizede tervezett és előkészített és most végre kormányhatározatban megígért, de - remélhetőleg csak időlegesen - visszavont fejlesztés elmaradása rontja a város gazdasági versenyképességét is. Mit remélhetnek a Veszprémiek? Mikor valósulhat meg a miniszterelnök által is megígért közútfejlesztés? – kérdezte interpellációjában Hartmann Ferenc, a Demokraták Veszprémért frakcióvezetője.

Porga Gyula polgármester elmondta, hogy a Pápai és a Kistó utca közötti szakasz tervei elkészültek, ezt a Területi Operatív Programból valósítják meg, és reményeik szerint 2017-ben átadhatják a munkaterületet a kivitelezőnek. A viaduktot is tartalmazó Kistó utca- Jutasi út szakasz tervezését még nem tudták elindítani az említett kormányhatározat visszavonása miatt, de remélik, hogy a fejlesztés mielőbb visszakerül a csomagba, és elkezdődhet a fejlesztés. Szükség esetén a terveztetést az önkormányzat saját költségén végezné el, hogy amikor lehetővé válik a projekt megvalósítása, már kész tervekkel rendelkezzünk.

*

„Polgármesterként támogatja-e, hogy az önkormányzati hivatalban, polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapjának legalább 20%-os emelésére kerüljön sor?” – kérdezte Forgóné Kelemen Judit jobbikos képviselő interpellációjában. Indoklása szerint a jövő évi költségvetésről szóló törvény lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok saját forrásaik terhére emeljék az illetményalapot.

A polgármester kijelentette: az interpelláció szinte minden mondatával egyetért, a bérszínvonal valóban alacsony, több egyeztetésen vannak már túl ezzel kapcsolatban, és a 2017-es költségvetésben mindenképpen emelést eszközölnek, de ennek mértékéről egyelőre nem tud nyilatkozni.

*

Hartmann Ferenc következő interpellációjában a Gyermekkórház sorsáról érdeklődött, az előzményekről itt olvashatnak. „Ehhez képes váratlan, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2016. novemberében árveréssel történő értékesítéssel meghirdette az ingatlant 497,8 millió forint értékben. Nem tudom mi az oka, hogy nem jelentkezett vevő, de ez véletlen szerencse a városnak és az alapítványnak” – fogalmazott. Arra kíváncsi, mi történt, és van-e esély a Mesekórház megvalósulására?

A polgármester kijelentette, hogy az MNV Zrt. elutasította az ingyenes önkormányzati tulajdonba vételi igényléseket, az állam nem támgatja a tulajdonosváltásnak ezt a formáját. Személyesen egyeztetett az MNV Zrt-vel az önkormányzat ingatlanportfóliójáról, néhány ponton el tudott érni sikereket, de voltak olyanok is, amikben nem sikerült megállapodni. Annyit elértek, hogy egyes ingatlanokról egyedi kormányhatározattal dönthessenek. Felmerült annak a lehetősége is, hogy amennyiben ingyenes tulajdonba vételre nincs lehetőség, vagyonkezelői jogot azonban szerezhet az önkormányzat.

*

Szintén Hartmann Ferenc foglalkozott a veszprémi foci helyzetével is. Mint mondta, „az évi összesen 50 millión felül a létesítmények működtetését is közpénzből finanszírozza a város.” Kritizálta a támogatások átláthatóságát is. „A helyzet az, hogy az önkormányzat által focira nyújtott támogatás a mércét alig megütő felnőtt focit eredményez, a sportágba esetleg máshonnan érkező források egy része pedig átláthatatlan” – mondta, utalva a VFC P2 Sport Kft. és a Focicentrum Utánpótlás Sportegyesület közötti perre is. A frakcióvezető több kérdésben a sportág támogatásának rendszeréről, az azzal kapcsolatos tervekről érdeklődött.

Porga Gyula szerint nem átláthatatlan az egyesület gazdálkodása, minden évben el kell számolnia a bevétellel. Az, hogy mire költik a pénzüket, az az ő felelősségük, a bérek megállapítása az egyesület elnökségének kompetenciája. A nehézségeiket saját költségvetésük alapján kell rendezniük, így az említett per költségeit is saját magának kell megteremtenie, az önkormányzat támogatása fix, nem változik emiatt. Az utánpótlás színvonala megfelelő, a felnőtt csapattal azonban más a helyzet: szűkült az NB1 és NB2 mezőnye, ezért az NB3-ban "van egy kis torlódás", a mi klubunknak sokkal nagyobb költségvetésű csapatokkal kell megmérkőznie. Sem költségvetésileg, sem infrastrukturálisan nem ütjük meg jelenleg az NB3-as szintet. Azt nem lehet elvárni a várostól, hogy bármilyen egyesületet 100%-ban finanszírozzon, a források jelentős részét az egyesületnek kell kitermelnie. A futballcsapatunk mellett nincs olyan gazdasági környezet, ami segítené az önkormányzati szándékot, és azt is hozzá kell tenni, hogy a futball a közönség nélkül nem lehet sikeres.

*

Gerstmár Ferenc, az LMP képviselője arról érdeklődött, hogy „a Pécsen bevezetett polgárőr bérlet mintájára biztosítható-e kedvezmény a helyi járatos közlekedésben a veszprémi polgárőröknek?”

Porga Gyula polgármester azt válaszolt,a hogy több energiát kell fordítani arra, hogy fiatalokat is megnyerjenek a polgárőrségbe, és nem biztos, hogy a legjobb megoldás az, amit a képviselő javasolt. Inkább azt javasolja, hogy a polgárőrség támogatását növeljék, és az egyesület maga döntse el, hogy ezt a plusz forrást mire költse - akár bérlettámogatásra is.

*

Indítványt nyújtott be Gerstmár Ferenc, hogy az önkormányzat átfogó vizsgálatot kezdeményezzen a királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemeltetésére vonatkozóan. A képviselő indoklása szerint a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya idén több ellenőrzést is végzett a telepen, és olyan problémákat tárt fel a bűzhatással összefüggésben, amiket a lakosság visszajelzései alapján nem sikerült megoldani.

A polgármester jelezte, hogy az ellenőrzés a szakhatóság feladata - nekik kell kikényszeríteniük a megfelelő működést akár bírsággal vagy más szankciókkal - ezért ő nem támogatja az indítványt. A képviselők sem tették: 4 igen, 11 nem szavazattal utasították el.

*

Indítványt nyújtott be a Demokraták Veszprémért frakciója is, ők adócsökkentést kezdeményeztek. A képviselőcsoport 132,4 millió forintos adócsökkentést javasol, aminek a fedezetét a 2013-ban a VKSZ Zrt-nek biztosított félmilliárdos törzstőke-emelés visszavonásával teremtenék meg. Ennek részleteiről itt írtunk.

Porga Gyula polgármester elmondta: a javaslattal nem tartalmi, hanem formai kifogásai vannak, hiszen az adócsomag január 1-jén hatályba lép, azt 30 nappal előtte el kell fogadni, vagyis november 30-ig kellett volna dönteni. Az indítvány megkésett, ha azt a korábbi hónapokban tárgyalták volna, akkor lehetőség lett volna arra, hogy egyes elemeit, vagy akár az egész indítványt beemeljék a város adópolitikájába.

Hartmann Ferenc frakcióvezető szerint viszont adócsökkentést év közben is be lehet vezetni, és lát a költségvetésben olyan sorokat, ahonnan forrást lehetne átcsoportosítani, ezért úgy látja, hogy a városvezetésnek nincs szándéka az adócsökkentésre.

A polgármester megismételte: nincs lehetőség arra, hogy év közben változtassanak az adórendeleten, ezt egyszerűen a jogszabályok nem teszik lehetővé.

A képviselők 2 igen, 2 tartózkodás és 11 nem mellett utasították el az indítványt.

vehir.hu
Domján Attila