2018. július 22., vasárnap
Magdolna névnap

FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2017

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet, melynek célja, hogy az Önkormányzat elismerje és anyagilag támogassa azokat a veszprémi illetőségű személyeket, akik legkorábban
2014. évben szerezték meg az érettségi vizsgabizonyítványt, és 2017. évben a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott alap- vagy osztatlan képzésre nyertek felvételt, és akik tanulmányi kötelezettségeik teljesítése során, továbbá a tanulmányi, sport, önkéntes, vagy művészeti tevékenység területén kiemelkedő eredményeket értek el.

A pályázatokat 2017. augusztus 31-ig Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének címezve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinetirodájánál kell benyújtani. (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)

Az ösztöndíj odaítéléséről Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere átruházott hatáskörben dönt, minden évben legkésőbb szeptember 30-ig.

A pályázati anyag a Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) Ügyfélszolgálati Irodáján igényelhető, illetve letölthető a www.veszprem.hu pályázatok rovatából.

További információ kérhető Maurer-Tóth Barbara ifjúsági és civil referenstől a btoth@gov.veszprem.hu e-mail címen, vagy a 88/ 549 106-os telefonszámon.