2018. június 18., hétfő
Levente névnap

Szent István örökségét őrizzük

A Szentháromság téren rendezték meg az önkormányzat központi ünnepségét augusztus 20-án délután.

Az államalapítás ünnepén Porga Gyula polgármester volt a vezérszónok, aki szerint a veszprémiek István és Gizella örökösei, és ez felelősséggel és büszkeséggel tölt el minket.

– Ezer esztendővel ezelőtt Európa közepén István virágzó országot hozott létre, ami népünk fennmaradásának szilárd alapjává vált. Magyarország viharos időszakban született, de dacára a vérzivataros időknek, melyek évszázadról évszázadra megtépázták hazánkat, a túlélés bajnokaivá váltunk.

– Mi, veszprémiek tisztában vagyunk a hagyományok fontosságával – folytatta a polgármester. – Augusztus 20-án igyekszünk megidézni történelmünk, hőseink legendás alakjait, akik megvédték hazánkat az idegen támadások ellen. A magyar történelem nem diadalmenetek egymásutánisága, ezer év alatt rengeteg hibát követtünk el, melyekből tanulnunk kell.

Veszprém az önálló Magyarország szilárd tartóoszlopa a kezdetektől fogva. Feladatunk a kincsek továbbadása, melyeket ezáltal őrizhetünk meg. Ilyen kincs szabadságunk is, amiért ezrek és ezrek adták életüket. A szélfútta veszprémi várfalon magyar lobogó leng: ez nem történelmi véletlen, hanem elődeink küzdelmeinek eredménye. Nemcsak megőriztük, hanem gyarapítottuk is államalapítónk örökségét. Képesek voltunk összefogni, túléltük a megszállás kínját, a háború borzalmait.

Veszprém sikere, Magyarország sikere rajtunk múlik elsősorban. Tiszteljük múltunk nagyszerűségét, de fogadjuk az új idők új kihívásait is, melyek összefogásra és cselekvésre szólítanak minket! Egyesítve erőnket országunk gyarapítóivá válhatunk, jólétet biztosítva minden magyar számára – zárta ünnepi gondolatait Porga Gyula.