2020. május 28. // Emil, Csanád névnap

GINOP-6.2.3 – Jól halad a Veszprémi Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése

2018. január 19-én indult ,,A Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési intézményrendszerének átfogó fejlesztése” című pályázat, amelynek keretében az intézmény 550 000 000 Ft, 100% intenzitású európai uniós vissza nem térítendő támogatást használhat fel.

Pap Máté kancellár és Lantos Andrea projektmenedzser tájékoztatása szerint az elmúlt több mint egy évben jelentős előrehaladás történt a projektben. A pályázat hosszú távú céljainak megfelelően számos tanulói tevékenység került lebonyolításra, és jól halad a teljes intézményi rendszer átfogó fejlesztése, melybe beletartoznak a pedagógus továbbképzések és az intézményi infrastruktúra fejlesztése is.

A centrum nyolc tagintézményében az idén is tovább folytatódik a 300 lemorzsolódással veszélyeztetett diák fejlesztése. Az alapképesség fejlesztő foglalkozások mellett számos olyan tevékenység is szerepel, amely a tanulók élményszerzését, iskolai kötődését segíti elő: sportfoglalkozások, drámapedagógiai szakkörök, egészségnapok, színházlátogatások, szakmai kirándulások és pályaorientációs foglalkozások.

Idén nyáron is megrendezésre kerültek a nyári táborok két tagintézményben – a Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában és a Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziumában -, melyeken közel 300 tanuló vett részt.

A pályázatban vállaltaknak megfelelően végzi tevékenységét a roma mentor program is 14 roma tanuló bevonásával.

A projektben hangsúlyt kapott a pedagógusok továbbképzése is. Ezek célja a folyamatos szakmai fejlődés biztosítása volt a tanulói lemorzsolódás mérséklését szolgáló tanulói alapkészségek és képességek fejlesztése területen. Az elmúlt egy évben összesen 152 pedagógus vett rész a különböző képzéseken.

A projekt céljainak megfelelően minden iskolában megtörtént az intézményi szabályozó dokumentumok (szervezeti és működési szabályzat, pedagógiai program, házirend, munkatervek) módosítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékonyabb kezelése érdekében. Emellett kidolgozásra került nyolc új tananyag, amelyek segítségével a pedagógusok az egyes kötelező tananyagtartalmakat újszerű módon közelítik meg, előtérbe helyezve a tanulói tevékenységeket, cselekvéseket.

A projekt sikeres megvalósulását infrastrukturális fejlesztés is segíti. A beruházások 2019 augusztusában kezdődtek, és várhatóan még ebben az évben be is fejeződnek. A Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában a beruházás célja a kollégiumban élő diákok és az ott dolgozó pedagógusok komfortérzetének és közösség építő erejének a növelése. A Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában a fejlesztés eredményeként kialakításra kerül egy Digitális Közösségi Alkotóműhely, és beszerzésre kerülnek olyan informatika eszközök, amelyek a robotika alkalmazását teszik lehetővé az oktatásban.

Riskó Annamária
2020. május 28. // Emil, Csanád névnap