2020. szeptember 24.
//
Gellért névnap

A veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentés fogadását biztosító e-mail-címek és az ellenőrzött bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás

2020. május 19. 11:08
Veszprém Megyei Kormányhivatal

2020. május 18-án lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

A Korm. rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység – a Korm. rendelet szerinti kivételekkel - engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

A Korm. rendelet alkalmazásában - az engedély megnevezéssel bíró határozaton túlmenően - engedély valamennyi olyan - hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló - határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.

A Korm. rendelet hatálya nem terjed ki:

 • Anyakönyvi engedélyezésre
 • Határrendészeti engedélyezésekre
 • Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezésére; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyekre
 • Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezésére
 • A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásokra
 • Vezetékjog engedélyezésére (villamoshálózatok építése)
 • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárásokra
 • Kisajátítási eljárásokra, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárásokra, bányaszolgalmi ügyekre, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyekre
 • Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésére
 • Földügyi és földforgalmi eljárásokra
 • Erdő igénybevételével összefüggő ügyekre
 • Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárásokra
 • Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárásokra
 • Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezésekre
 • Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárásokra
 • Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárásokra
 • Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárásokra
 • Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárásokra
 • Azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásokra
 • Azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik
 • A hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre
 • Azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül a Korm. rendelet tekintetében az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás (e-papír) útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy joghatályos ellenőrzött bejelentés csak 2020. május 18-tól tehető.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal az ellenőrzött bejelentések fogadására az alábbi e-mail címeket biztosítja, amely a beérkező ellenőrzött bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld:

Veszprém Megyei Kormányhivatal  –  bejelentes@veszprem.gov.hu
Ajkai Járási Hivatal  –  bejelentes.ajkajaras@veszprem.gov.hu
Balatonalmádi Járási Hivatal  –  bejelentes.balatonalmadijaras@veszprem.gov.hu
Balatonfüredi Járási Hivatal  –  bejelentes.balatonfuredjaras@veszprem.gov.hu
Devecseri Járási Hivatal  –  bejelentes.devecserjaras@veszprem.gov.hu
Pápai Járási Hivatal  –  bejelentes.papajaras@veszprem.gov.hu
Sümegi Járási Hivatal  –  bejelentes.sumegjaras@veszprem.gov.hu
Tapolcai Járási Hivatal  –  bejelentes.tapolcajaras@veszprem.gov.hu
Várpalotai Járási Hivatal  –  bejelentes.varpalotajaras@veszprem.gov.hu
Veszprémi Járási Hivatal  –  bejelentes.veszpremjaras@veszprem.gov.hu
Zirci Járási Hivatal  –  bejelentes.zircjaras@veszprem.gov.hu

Az ellenőrzött bejelentésre vonatkozó szabályokról bővebben: 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

vehir.hu