2021. június 21.
//
Alajos névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS főépítész munkakör

2020. július 1. 15:24

A pályázat kiírója: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Iroda Főépítészi Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: főépítész (határozatlan idejű, teljes munkaidős kinevezéssel)

Ellátandó feladatok:

  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján a települési főépítész részére megállapított feladatok

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • magyar állampolgárság
  • iskolai végzettség: építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
  • főépítészi vizsga vagy annak letétele a jogviszony létesítését követő hat hónapon belül
  • legalább nyolc éves szakmai gyakorlat
  • egészségügyi alkalmasság
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-    közigazgatási alapvizsga
-    közigazgatási szakvizsga
-    hasonló munkakörben eltöltött gyakorlati idő
-    megyei jogú városban azonos munkakörben szerzett gyakorlat

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- főépítészi vizsga bizonyítvány másolata
- szakmai gyakorlat igazolása
- közigazgatási alap- és szakvizsga bizonyítvány másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 07. 31.    
A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.
A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 31 napon belül kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely az elbírálást követően betölthető.

vehir.hu