2020. szeptember 22. // Móric névnap

Több hallgatót a felsőoktatásba!

Mind a bekerülő hallgatók összlétszámán, mind a természettudományi szakok iránt érdeklődők arányán lenne mit javítani a felsőoktatásban. Ennek érdekében valósította meg a Pannon Egyetem konzorciumi partnereivel együtt három évvel ezelőtt indított és hétfőn lezárult EFOP projektjét.

Bizonyos szempontból persze csak papíron zárult le a projekt, a vállalt küldetést folytatni kell, ahogy arra dr. Gelencsér András is rámutatott a projektzáró konferencián. „Még mindig csak a folyamat kezdetén vagyunk, és ezt nagyon jól bizonyítják a mostani felvételi eredmények, vagy akár mondhatjuk úgy, kudarcok” – fogalmazott. De nem csak a felsőoktatásba kerülő hallgatók létszáma jelent problémát, a természettudományok iránti érdeklődés is lejtmenetben van.

Bár lejtőn a legnehezebb megállni, az EFOP-3.4.4-16-2017-00002 azonosítószámú, "A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósulása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen" című projekt célja épp ez lenne. „Igaz, ez a küldetés kicsit olyan, mint az űrkutatás, ahol 20-30 év alatt születnek érzékelhető eredmények, csak éppen az űrben kevesebb akadállyal, társadalmi-gazdasági nehézséggel kell megküzdeni. Márpedig esetünkben ezek nagyon is jelen vannak: gondoljunk csak a közoktatás helyzetére, a pedagógusokra vagy éppen a Z generáció fókuszára” – sorolta a rektor.

Pedig Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellára szerint egy ország gazdasági versenyképességét nagyban befolyásolja az is, hogy a társadalom hány százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, illetve ezek a fiatalok milyen mértékben járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez. „Ezt nemcsak én gondolom így, de az Európai Unió is, ezért adott időszakokra meghatározzák, az unión belül milyen százalékban kell lenniük a diplomásoknak. 2020-ra a 30-34 év közötti lakosságra a 40%-os célt határozta meg, Magyarország 2019-ben 33,4%-nál tartott” – magyarázta.

Van még tehát teendő, a projekt célja pedig éppen az volt, hogy ezeket a számokat növelje. Zadravecz Renáta projektmenedzser elmondta, a fiatalok képzettségének és a Pannon Egyetemre bekerülők számának növelése mellett kiemelt célkitűzésük volt a középfokú intézményekben tanulók készségeinek és kommunikációs képességeinek fejlesztése, hiszen a sikeres pályaválasztás alapvetően az önismereten, a pályaismereten és a megfelelő kínálaton múlik. Ezen felül a társadalmi vagy gazdasági értelemben hátrányos helyzetű diákok felsőoktatási intézményekbe történő bekerülése, valamint a gazdaságot leginkább támogató matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése is cél volt.

A fő célcsoportot az általános iskola 6-8. osztályosai, valamint a középiskolások jelentették, közvetve pedig a köznevelési intézmények pedagógusai, képzők képzésében érintettek, cégek, vállalkozások, gazdasági szereplők, szakmai együttműködő partnerek.

A projekt 2017 szeptemberében indult a Pannon Egyetem, az Együtt A Jövő Mérnökeiért Szövetség, a Matematikai Tehetségekért Alapítvány, valamint a Kutató Tanárok Országos Szövetsége konzorciumi partnerségében. Ezalatt a tagok összesen 317 szakmanépszerűsítő rendezvényt valósítottak meg 250 támogató munkatárs bevonásával és több mint 6000 fő részvételével. A rendezvényekhez külső partnerszervezetek is bevontak, a pályázat kezdeti szakaszában pedig 22 együttműködési megállapodás kötöttek középiskolák, gimnáziumok, tankerületi központok, valamint vállalatok képviselői támogatásával.

A záró konferencián a konzorciumi partnerek mellett az egyetem egyes karai is beszámoltak tevékenységükről és eredményeikről. Ezek között szerepelt többek között nyelvi lektorálás, programozási verseny, robotika szakkör, általános iskolásoknak szóló természettudományos nyári tábor, interaktív gyárlátogatás, életpálya építő és önismereti workshop, gazdászmaraton, mezőgazdasági kiadvány összeállítása, TUDÁS tábor, matematikai műhelyfoglalkozás és mérnökpalánta képző is.

Bertalan Melinda
Domján Attila
2020. szeptember 22. // Móric névnap