2021. április 15.
//
Tas, Anasztázia névnap

Helyi Építési Szabályzat módosítása (Henger utca - Házgyári út)

2021. január 12. 15:49

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoportja felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 24/2017. (IX.28.) Ör.sz. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát 

a Házgyári út – Henger utcai csomóponthoz kapcsolódó szabályozási vonalakat érintően módosítani kívánja.

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. Jelen módosítási eljárás lefolytatására a Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján egyszerűsített eljárás keretében kerül sor. 

Az egyszerűsített eljárás véleményezési szakasszal indul. A Kormányrendelet 38.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosításokkal érintett területeken és szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil szervezeteket, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.

A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció megtekinthető Veszprém város honlapján (www.veszprem.hu), valamint kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2021. január 11-től 2021. január 26-ig.

Lakossági fórum megtartására „a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozásról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII törvény” alapján nem kerül sor.
Ugyanakkor a véleményezési lehetőséget a 2020. évi LVIII törvény 165.§ (2) bekezdés c) pontja alapján elektronikus úton biztosítjuk. 
Az észrevételeiket írásban tehetik meg Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével, e-mail megküldése útján. 
A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Csoport részére a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek. 

A vélemények beérkezésének határideje: 2021. január 26-ig bezárólag. Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy észrevételeiket kizárólag a konkrét területet érintő rendezési terv módosításával kapcsolatosan tegyék meg. 

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Csoportnál munkaidőben az 549-261 és 549-289-es telefonon.
 

vehir.hu