2021. február 26.
//
Edina névnap

Településrendezési terv módosítása (Bakony Művek, déli intézményközpont)

2021. január 19. 14:36

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportja felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 24/2017. (IX.28.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott Településrendezési Tervét módosítani kívánja, a 

  • Veszprém, volt Bakony Művek 1963/124 hrsz-ú ingatlant és a 
  • Veszprém Déli Intézmény területen lévő 02/128 hrsz-ú ingatlant érintően.

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat az eljárás megindítása előtt a 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendeletében döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. 
A Kormány rendelet 37.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosítással érintett terület szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket és egyéb civil szervezeteket, intézményeket, hogy az előzetes tájékoztatási anyaggal kapcsolatosan véleményeket, észrevételeket tehetnek. 

Az észrevételeiket írásban tehetik meg, a Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével. 
A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), vagy a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek. 
A vélemények beérkezésének határideje: 2021. február 3.

A fent leírtaknak megfelelően a módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatási anyag megtekinthető Veszprém város honlapján (www.veszprem.hu), illetve kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2021. január 14-től 2021. február 3-ig.

Lakossági fórum megtartására „a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozásról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII törvény” alapján nem kerül sor.
Ugyanakkor a véleményezési lehetőséget a 2020. évi LVIII törvény 165.§ (2) bekezdés c) pontja alapján elektronikus úton, a partnerségi adatlap megküldésével biztosítjuk. 

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Csoportnál munkaidőben a 549-261 és 549-289-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.
 

vehir.hu