2021. augusztus 3.
//
Hermina névnap

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA 2021.

2021. június 15. 15:29

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Veszprém város kulturális koncepciójában megfogalmazott és a közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló 28/2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint a köznevelési intézményben tanuló, valamint felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló fiatalok művelődési lehetőségeinek, kulturális célú szabadidő eltöltésének, tanórán kívüli tevékenységének, közösségi életének támogatására.
Az Önkormányzat a támogatást a 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet értelmében a tanórán kívüli tevékenység támogatására elkülönített keret terhére adja. 

PÁLYÁZATI ÖSSZEG    

Jelen pályázaton rendelkezésre álló összeg: 2.000.000,- Ft

Pályázati időszak: A pályázat megvalósulása: 2021. június 1. – 2021. augusztus 31. (számlák teljesítési határideje: legkorábban 2021. június 1., a pályázat elszámolásának végső határideje 2021. október 31.)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK

Veszprémi székhelyű alap- és középfokú köznevelési intézmények, valamint a köznevelési intézményben tanuló, vagy felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló, veszprémi lakóhellyel rendelkező fiatalok.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

nyári tábor, erdei iskola (napközis és/vagy ottalvós);
tanulmányi-és közösségfejlesztő kirándulás;

Támogatás kérhető a felsorolt kategóriákhoz kapcsolódó dologi és személyi juttatásokra, jellemzően pl.: útiköltség, szállás, étkezés, tárgyi eszköz vásárlása, díjak, előadók személyi juttatásai.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A benyújtott pályázatokat a polgármester véleményezi. A támogatásról szóló döntést a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben, alapítvány esetében a Közgyűlés hozza meg.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A pályázatokat kizárólag a „TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA 2021.” c. pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani.
Az űrlap nélküli pályázatokat az Önkormányzat értékelés nélkül elutasítja! 

A pályázatokat 1 eredeti példányban,
a)természetes személyeknek személyesen vagy postai úton, vagy elektronikusan, 

b)a polgári perrendtartásról szóló 2016.évi CXXX. törvény 7.§ (1)bekezdés 6.pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek ( költségvetési szerv, egyesület, alapítvány stb.) elektronikusan;

valamint 1 másolati példányban a bodor.barbara@gov.veszprem.hu e-mail címre kell benyújtani.

Személyesen: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)
Postai úton: VMJV Polgármesteri Hivatal, Bodor Barbara Renáta kulturális ügyintéző részére, 
8210 Veszprém, Pf.: 1042
Elektronikusan: Hivatali kapun keresztül VMJV Önkormányzata nevére (rövid név: VESZPREM, KRID azonosító: 203273755)

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Ügyfélfogadási időben: hétfő - kedd - csütörtök: 730tól 1600 óráig, szerdán 730
tól 1730 óráig, valamint pénteken 730tól 1330 óráig), valamint letölthető a https://www.veszprem.hu/hirdetmenyek/palyazatok webhelyről.

A pályázat benyújtásának határideje:    2021. június 10. 
A pályázat elbírálásának határideje:     2021. június 17. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást, információt nyújtó személyek:
Perlaki Claudia kulturális csoportvezető, 88/549-194, cperlaki@gov.veszprem.hu; és
Bodor Barbara Renáta kulturális ügyintéző, 88/549-199, bodor.barbara@gov.veszprem.hu

PORGA GYULA polgármester

vehir.hu