2022. január 25.
//
Pál névnap

Így lehetséges 2022 januárjától a beruházási támogatások számviteli elszámolása

2021. november 22. 14:10

Hamarosan, 2022. január 1-től életbe lép és megváltozik a beruházási támogatások elszámolásának rendszere. Míg az eddigi - régi - jogszabályok alapján a kapott támogatások összegét az egyéb bevételek részeként a pénzmozgással egyidejűleg volt lehetséges elszámolni, a jövő évtől mindezt aktív időbeli elhatárolásként lehet majd nyilvántartani az egyéb bevétellel szemben.

Minek köszönhető a beruházási támogatások elszámolásának rendszerének változása?

A törvényváltozás oka az volt, hogy megszűnjön a támogatott vállalatok esetén az olykor előforduló összemérés elvének sérülése. Ez a pályázatok utófinanszírozásakor fordult olykor elő, amikor a használatba vett eszközök esetében az értékcsökkenést a tárgyévben elszámolták a cégek, azonban a pályázati hozzájárulás utófinanszírozás jellegénél fogva az elszámolt költséget nem volt lehetőség a megegyező időszakban ellentételezni.

A korábbi elszámolás nehezebben lekövethető rendszerével problémák merülhettek fel a könyvelési anyag dokumentálásával kapcsolatban, de ezzel a választható szabállyal a társaságok már a 2021-es üzleti évben is lehetőséget kaptak az utólagos támogatással finanszírozott projektek kedvezőbb elszámolására.

A Central Audit szolgáltató képzett, számvitelben jártas szakemberei az ilyen típusú könyvelésben is nagy tapasztalattal bírnak, ezért szakmai kérdés esetén érdemes az általuk javasolt menet szerint eljárni.

A beruházási támogatások esetén megvalósuló projektek dokumentációja

Az aktív időbeli elhatárolások lehetőségét pontosan meghatározza a jogszabály, illetve előírja a megalapozottság fontosságát, azonban arról nem rendelkezik, hogy milyen dokumentáció szükséges a törvény megfelelőségének való igazolására.

Kérdésként merülhet fel tehát, hogy mi a megfelelő bizonyíték? Szakértői vélemény alapján a cégvezetés által adott nyilatkozat nem elegendő, mivel a nyilatkozat kizárólag az elszámolás megalapozottságát bizonyíthatja, és nem a jogszabályok által meghatározott pontok teljesülését.

A pályázati úton elnyert támogatások alapvető feltétele általában, hogy a jogosultság igazolásának dokumentálása meghatározott pontok szerint történjen a projekt előkészítése, megvalósítása és lezárása során egyaránt. Nem okozhat tehát nagy nehézséget a támogatás megalapozottságának számviteli szempontból történő igazolása sem. Ehhez nem kell mást tenni, mint a megvalósulást igazoló dokumentumokat összegyűjteni, nyilvántartani és szükség esetén elővenni. A dokumentáció lehet minden olyan dolog, ami a támogatás tényét és körülményét igazolja, így akár részletes üzleti terv, nyilvántartások, megrendelések, szerződések.

Fontos szempont a dokumentáció összeállításánál, hogy egyben annak igazolását is lehetőség legyen megtenni, hogy a támogatás bevételének elszámolásakor a cégvezetés minden ismert tényt és körülményt figyelembe vett.
 

vehir.hu