2022. augusztus 14.
//
Marcell névnap

FELHÍVÁS (lakossági fórum Településképi Arculati Kézikönyv módosítása tárgyában)

2021. november 23. 16:18

Veszprém Megyei Jogú Város Főépítészi Önálló Csoportja felhívja Veszprém város teljes lakosságának, valamint a város területén működő érdekképviseleti-, civil-, gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítani kívánja a Településképi Arculati Kézikönyvét és a „településkép védelméről” szóló 23/2017 (IX.28.) számú önkormányzati rendeletét. 

„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) a) pontja alapján felhívjuk a lakosság, valamint a város területén működő érdekképviseleti-, civil-, gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek figyelmét, hogy a módosított Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatos javaslataikat, véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.

A tervezett változások nem jelentősek, de érintik az egyszerű bejelentésű lakóépületek tervezőit, építtetőit és számos helyen az előírás és a melléklet pontosításra került.

A dokumentumokkal kapcsolatos véleményeket és észrevételeket 2021. december 10. napjáig, kizárólag a „partnerségi egyeztetésről” szóló 25/2017. (X.26.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint (partnerségi adatlap kitöltésével), a Veszprém MJV Főépítészi Önálló Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), valamint a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre lehet megküldeni. Kérjük, a tárgyban szíveskedjenek megjelölni, hogy „Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet módosításával kapcsolatos észrevétel”.

A fenti témával kapcsolatosan 2021. november 29-én 16:30 órakor lakossági fórumot tartunk Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Komjáthy-termében. 

A véleményezendő dokumentációk megtekinthetőek Veszprém város honlapján, valamint kifüggesztésre kerül Veszprém MJV Polgármesteri Hivatalának Aulájában 2021. december 10. napjáig.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.
(Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel - mivel a lakossági fórum zárt helyen kerül megrendezésre - a részvételhez védettségi igazolvány és maszk használata szükséges.)

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Önálló Csoportnál munkaidőben a 06-88/549-121 és 06-88/549-261-es telefonon illetve személyesen ügyfélfogadási időben.


 

vehir.hu