2022. augusztus 20.
//
István névnap

Zajkibocsátási határérték - Virág Benedek u. 2.

2010. december 21. 11:26

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) címzetes főjegyzője, a veszprémi kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője, mint I. fokú környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80 § (2) bekezdése alapján, az alábbi ügyszámon és tárgyban az alábbi hirdetményt teszem közzé:

Az ügy száma: 12204/2010.

Kérelmező ügyfél neve: Open Secret Kft.

Az ügy tárgya: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet. (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § alapján a Veszprém, Virág Benedek u. 2. szám alatti ingatlanon található Jack & Coke Bár részére zajkibocsátási határérték megállapításának ügye

A hatásterület kiterjedése:

A Veszprém, Virág Benedek u. 2.; szám alatti lakóépületek.

Az ügyfelek személyesen, illetve képviselőjük útján betekinthetnek az ügy egyéb irataiba a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportjánál ügyfélfogadási időben. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek, vagy másolatot kérhetnek.

A döntés ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de hatóságomnál benyújtandó és 5.000.- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.


Veszprém, 2010. december 20.

 

Dr. Büki Szilvia címzetes főjegyző megbízásából:

 

Kovács Zoltán csoportvezető
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda
 

vehir.hu