2022. június 29.
//
Péter, Pál névnap

Rövid közgyűléssel indul az év

2015. január 29. 7:58
A szokásosnál rövidebb napirenddel kezdődik az év a városháza Kossuth termében. Percről percre tudósítunk.

Napirend előtt


8:03

A képviselők egyperces néma felállással adóztak a közelmúltban elhunyt Janicsekné Ádám Györgyi külsős bizottsági szakértő emléke előtt.


8:06

Bemutatkozik a Zongorát Veszprémnek projekt! A projekt célja 30 millió forint összegyűjtése, amivel a Hangvilla részére vásárolnának versenyzongorát. Eddig 8 142 300 Ft gyűlt össze.


8:15

Decemberben az önkormányzati tulajdonú szolgáltatók helyzetéről érdeklődött Hartmann Ferenc (Demokraták Veszprémért) a rezsicsökkentés tükrében. A polgármester írásban válaszolt neki, a frakcióvezető azonban elégedetlen a válasz információszegénységével.

**

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) egy új ifjúsági önkormányzat létrehozását indítványozta. Hogyan lehetne a Vediök mozgásterét bővíteni, a szervezetet átalakítani, megújítani? - kérdezte.

A polgármester emlékeztetett, hogy néhány hónapja fogadták el az ifjúsági stratégiát, akkor semmilyen hasonló indítvány nem érkezett. A városban régóta működik diákönkormányzat, ami demokrácia-gyakorlatot biztosít a szavazati joggal nem rendelkező fiataloknak. "Nem pártolom azokat az akciókat, amikor felülről kell kitalálni valamit, az alulról jövő kezdeményezések híve vagyok" - fogalmazott Porga Gyula, aki szerint nem szükséges változtatni a Vediök működési módján.

Az indítványt a közgyűlés 1 igen, 13 nem, 3 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.


8:33

Hartmann Ferenc a közelmúltban elfogadott, a temetők rendjét szabályozó rendeletet kritizálta (tegnap sajótájékoztatót is tartott a témában). A rendelet nagyobb szerepet ad a VKSZ Zrt-nek a temetőkben nyújtható szolgáltatások terén, a temető kerítésén belül kizárólagosságot kapott bizonyos szolgáltatásokra az önkormányzati cég. A frakcióvezető szerint a novemberben 15 igen, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadott rendelet-módosítás ellene megy az uniós jognak.

Porga Gyula szerint törvényadta lehetőség, hogy az önkormányzat kizárólagosságot adjon bizonyos szolgáltatásokra vonatkozóan saját gazdasági társaságainak. Ez nem új gyakorlat, a megyei jogú városok többsége már bevezette.

Katanics Sándor (Demokraták Veszprémért) szerint az érintett temetkezési vállalkozók hiába próbáltak időpontot szerezni a városvezetésnél, nem fogadták őket. A polgármester biztosította a demokrata képviselőt arról, hogy a vállalkozók megtalálták őt és tárgyaltak is a helyzetről.


8:40

A 2014. december 18-i közmeghallgatáson a Cholnoky Polgárőrség elnöke hívta fel a figyelmet a vásárcsarnok környékén tapasztalható parkolási gondokra. Sikerült azóta megtalálni a vásárlók és az árusok számára egyaránt megfelelő és elfogadható megoldást? - kérdezte Gerstmár Ferenc (LMP).

Porga Gyula kifejtette: a piac közelében különösen kedden és pénteken szűkösek a parkolási lehetőségek. Az árusok reggel kilencig pakolhatnak ki, utána a szállítási céllal megjelent autók után fizetniük kell a parkolási díjat. A VKSZ vezetése szankciókat helyezett kilátásba arra az esetre, ha valaki rakodás után nem hagyja el a parkolót. Jelenleg piaci napokon 68, máskor 141 hely áll rendelkezésre az érintett területen.


8:50

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) kifogásolta, hogy az SZTK-ban működő fogászati rendelők ablakai 36 évvel ezelőtt lettek beépítve, nem záródnak rendesen, „az ablaküvegek rögzítése minimális, jóformán bármikor kieshetnek”. A képviselő az ablakok cseréjét kéri az önkormányzattól.

A polgármester kijelentette: az egészségügyi intézmények infrastruktúrájának megújítása folyamatos a városban. Tudjuk, milyen állapotok vannak az SZTK-ban, ami azonban nem önkormányzati tulajdonú épület, annak helyreállítása a tulajdonos megyei kórház feladata.

**

Az előző év végén a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében 30 fiatal napközben végezhető munkalehetősége szűnt meg egyik pillanatról a másikra, minden előzetes értesítés nélkül – fogalmazott Katanics Sándor. Megkérdezte: az azóta eltelt időszakban sikerült-e megoldani az év végén a munkalehetőségüket elvesztő fiatal felnőtteknek ezt a komoly problémáját?

Porga Gyula elmondta: a Főkefe mindig éves szerződést kötött a fiatalokkal, ez járt le december 31-én, és a cég azt nem hosszabbította meg. Sikerült elérni azt, hogy március 31-ig meghosszabbítsák a szerződést, hogy legyen időnk rendezni a helyzetet, keressék a megoldást a 30 fő folyamatos foglalkoztatására.


9:02

Brányi Mária alpolgármester (Fidesz-KDNP) olyan sajtóban megjelent kijelentéseket idézett, melyek a kampány során hangzottak el, és Veszprém fejlődésének elmaradását hangsúlyozták. Az alpolgármester szerint Veszprém és térsége jól áll a városok versenyében, eredményeinkre büszkék lehetünk. A népesség növekszik, a regisztrált munkanélküliség 1500 fő, az országos átlaghoz képest ez kisebb arányú. Jelentősek az eredményeink a foglalkoztatási szerkezetben, nagy szerepe van a Pannon Egyetem jelenlétének, ami pozitívan befolyásolja a térség innovációs lehetőségeit.

Hartmann Ferenc szerint amennyiben Brányi Mária felszólalása nem a város ügyeit érintő, sürgős intézkedést igénylő megszólalás volt – ahogy azt az SZMSZ szabályozza –, akkor "tekintsük ezt a monológot egy hosszúra nyúlt rendkívüli sajtótájékoztatónak". A polgármester szerint ő az ellenzéknek éppúgy meg szokta adni a szót ilyen és hasonló felszólalásokra.

Gerstmár Ferenc szerint az SZMSZ-t szigorúan be kellene tartani, figyelni kellene az időkeretekre is, az alpolgámester ezt sem tartotta be.


Napirend szerint


9:06

Megalakult a Veszprémi Közalkalmazottak Önkormányzati Érdekegyeztető Tanácsa. A közalkalmazottak érdekegyeztető tanácsa 1998. februárban alakult meg először Érdekegyeztető Tanács néven. Az érdekegyeztető tanács jelenlegi újjáalakulásának és elnevezése megváltozásának indoka egyrészről az időközben bekövetkezett jogszabályi változások, másrészről a reprezentatív szakszervezetek körének és képviselőinek változása.

A tanács tagjai:

  • Pedagógusok Szakszervezete - PSZ (képviseli: Bán Mihály),
  • Egészségügyben Dolgozók Független Szakszervezete- EDFSZ (képviseli: Vizl Péterné),
  • Színházi Dolgozók Szakszervezete -SZIDOSZ (képviseli: Tóth Attila),
  • Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete- KKDSZ (képviseli: Csordos Róbert)
  • dr. Strenner Zoltán,
  • Halmay György,
  • Forgóné Kelemen Judit,
  • Némedi Lajos.

9:22

Módosították az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló, a közterületek használatáról szóló, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeleteket.

**

Mivel a vonatkozó törvény 2016 januárjára halasztotta a szociális temetés bevezetését, a temetők rendjét szabályozó önkormányzati rendeletből egyelőre kiveszik az erre vonatkozó részeket.

**

A Jutasi úti sportközponthoz kapcsolódó teljes körű üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási, javítási és gondnoksági tevékenységek ellátására évente közbeszerzési eljárást folytatnak le. Az üzemeltetési feladatokra kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a VFC USE lett, és a megkötött üzemeltetési szerződés alapján 2015.12.31 napjáig fenti egyesület végzi az Ingatlanok üzemeltetését. A korábbiakhoz hasonlóan az ingatlanokat haszonkölcsön jogcímén a Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesület térítésmentesen használhatja, különböző korosztályos csapatok edzéslehetőségeinek megteremtése, a megfelelő feltételek kialakításával versenyzésük lehetővé tétele, a versenykiírásokban szereplő bajnoki mérkőzések megfelelő körülmények közötti megrendezhetőségének biztosítása érdekében.

Halmay György (Fidesz-KDNP), a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke szerint a VFC sikeresen végezte munkáját. Ha nincsenek meg a szakmai és infrastrukturális feltételek, akkor Veszprém nem nyerheti el az akadémia alközponti besorolást, ami fontos lenne a pályázati lehetőségek elérésében.


9:29

Az önkormányzat felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat, és azokat rendben lévőnek találta.

**

Az önkormányzat ellátási szerződést kötött a Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesületével fogyatékkal élő fiatalok ellátására. Az ellátási szerződés megkötése költségvetési kiadást nem jelent az Önkormányzatnak. Az ÉFOÉSZ a szolgáltatást állami támogatásból, az ellátottak személyi térítési díjából, valamint saját bevételeiből finanszírozza.

**

Beszámoló a veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2014. II. félévi tevékenységéről.

  • A Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2014. II. félévében két alkalommal ülésezett, 10 felterjesztett értéket vett fel a Települési Értéktárba, ebből 6 értéket a Megyei Értéktárba is felvételre javasolt.
  • A megyei értéktárba ezeket az értékeket terjesztették fel: 1. A veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, és a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában őrzött középkori oklevélgyűjtemény, 2. A veszprémi Szent Mihály Bazilika Szentháromság nevű harangja, 3. Veszprém város közkútjai, Veszprém vízellátása, Bolgár Mihály szellemi öröksége, 4. A "Mondolat, mint a magyar nyelvújítás egyik legfontosabb dokumentuma", 5. Cholnoky Jenő munkássága és szellemi hagyatéka, 6. A "Veszprémi Piarista Gimnázium, mint szellemi és kulturális örökség".

9:30

A képviselőtestület ülése – és ezzel közvetítésünk – véget ért.

Schöngrundtner Tamás
Domján Attila