2022. június 29.
//
Péter, Pál névnap

Júniusi közgyűlés

2015. június 25. 7:58
Percről percre közvetítésünk 2015 első félévének utolsó közgyűléséről.

Napirend előtt

8:35

A Balaton Bútorgyár területével kapcsolatban nyújtott be interpellációt Hartmann Ferenc, a Demokraták Veszprémért frakcióvezetője. A politikus tegnap sajtótájékoztatón részletesen is ismertette véleményét a terület sorsával kapcsolatban. Ezúttal azt kérdezte a polgármestertől, hogy vannak-e tervei az ingatlan hasznosítására, ha igen, milyen konkrét lépéseket tenne?

Porga Gyula polgármesternek (Fidesz-KDNP) a Brian élete klasszikus Monty Python-film "Mit adtak nekünk a rómaiak?" jelenete jutott eszébe. Felsorolta, hogy az elmúlt években milyen fejlesztéseket hajtott végre az önkormányzat, és milyen konkrét tervek szerepelnek az elfogadott stratégiákban. Hozzátette: az említett terület fejlesztése a tulajdonos feladata. A tulajdonosnak nyolc évvel ezelőtt volt egy "fellángolása", ami azonban még terv szintjére sem jutott el. Az önkormányzatnak bőven van tennivalója a saját portáján is, itt azonban magántulajdonról beszélünk, ahol nincs módja végrehajtani a fejlesztéseket.

Hartmann Ferenc szerint a bizottság nyolc éve valótlanságra alpozva hozott döntést, az önkormányzatnak pedig lennének eszközei. A polgármester viszontválaszában megismételte, hogy a bizottságnak nem álltak rendelkezésre konkrét tervek.


8:45

Hartmann Ferenc interpellációban kért tájékoztatást a tevezett sportuszoda előkészítési munkálatainak állapotáról.

Porga Gyula elmondta.márciusban személyesen találkozott az illetékes miniszterrel, elkészült egy ütemterv, amely 2,5-3 éves időtartamot vázol fel. Az előzetes konzultáción két helyszín - a Jutasi út és az Aréna melletti terület - merült fel, az önkormányzat egy megvalósíthatósági tanulmányt rendelt ezekre a helyszínekre vonatkozóan, amelyek várhatóan ősszel kerülhetnek a képviselőtestület elé.

Hartmann kijelentette: reménykedik benne, hogy többről van szó, mint egyszeű kampányígéretről. A kormányhatározatban konkrét határidőt szabtak meg a megvalósíthatósági tanulmány elkészültére, ezt nem sikerült teljesíteni.


9:05

Gerstmár Ferenc (LMP) a Családok Átmeneti Otthonával kapcsolatban fogalmazott meg interpellációt. Emlékeztetett: a korábban arról született döntés, hogy a CSÁO a Házgyári út 1. épületbe költözhet, azonban a támogató hatóság nem hagyta jóvá a költözést. Mi lesz az intézmény sorsa?

Porga Gyula elmondta, hogy nem az önkormányzat hibájából csúszik a pályázati projekt megvalósítása. Ha nem sikerülne az említett pályázatból megoldani a problémát, akkor a következő hétéves uniós pénzügyi ciklusban megoldást kell találni az áldatlan állapotokra.

*

Milyen szerződés alapján vett részt a budapesti VANIN Kft az Intézményi Szolgáltató Szervezet által kiírt közbeszerzési eljárásban? - kérdezte Forgóné Kelemen Judit (Jobbik). A polgármester írásban ígért választ, hozzátéve: a szerződések közérdekű adatok, azokat a képviselő közvetlenül az intézmény vezetőjétől is igényelheti.

*

"Helyesnek véli-e polgármester úr, hogy a belvárosi rehabilitáció részeként megújuló Kossuth utca egyik legfrekventáltabb részén egy enyhén szólva sem esztétikus kinézetű Nemzeti Dohánybolt létesült az utóbbi hetekben?" - kérdezte Katanics Sándor (Demokraták Veszprémért). A táskás boltnak azért kellett arról a helyről költöznie, mert "útban volt", ehhez képest a dohánybolt elfoglalhatta a korábban kritizált helyet.

Porga Gyula elmondta: piaci folyamatok zajlanak. Arról sincs véleménye, ha egy táskás bolt, pékség, vagy bármi más nyílik, ő sok sikert kíván a veszprémi vállalkozóknak. Valóban szó volt arról, hogy a kérdéses ingatlanrészt megszüntetnék, de a tulajdoni viszonyok végül ezt nem tették lehetővé. A táskás bolt szeretett volna frekventáltabb helyre kerülni, ezt a VKSZ Zrt közreműködésével sikerült is megoldani, a régi helyét pedig hasznosították.

Katanics Sándor szerint egy polgármesternek lenne mondanivalója egy ilyen furcsa helyzetben is, amikor az önkormányzatnak nincs beleszólása a dohánybolok arculatába.

*

Egészen pontosan milyen változások várhatóak a közoktatási intézmények működésével kapcsolatosan a közeljövőben, amelyről a közgyűlést megelőző héten a KLIK Veszprémi Területi Igazgatójával együtt tájékoztatták az intézményvezetőket? - kérdezte Katanics Sándor. Az intézményvezetőknek nincsenek valós hatáskörei, amióta a KLIK átvette az irányítást a közoktatásban, ez a közeljövőben megváltozhat. Miért nem tárgyalta ezt az illetékes szakbizottság, mit lehet tudni erről?

Porga Gyula elmondta, valóban érkeztek visszajelzések az oktatási intézményekből, voltak problémák az átszervezésből és a jelenlegi működési struktúrából adódóan. Az üzemeltetésben az intézményvezetők bevonásával szeretnének változásokat eszközölni, a téma az ősszel kerülhet a közgyűlés elé.


9:15

Gerstmár Ferenc az EU-ban formálódó megegyezésekkel kapcsolatban szólalt fel. Ezek az EU és az USA, valamint Kanada közötti kereskedelmi megállapodások, amelyek beláthatatlan hatással lennének a helyi gazdaságokra, nyílt utat engedne az európainál kevésbé szigorúan szabályozott amerikai termékeknek. A képviselő reményét fejezte ki, hogy az önkormányzat tehet valamit a véleménye hangoztatására.

*

Czaun János (Fidesz-KDNP) a három Rátót nevű magyar település - Vácrátót, Gyulafirátót és Rátót - találkozójáról számolt be.

*

Stigelmaier Józsefné (Fidesz-KDNP) a múlt héten átadott Ringató óvoda megújulását méltatta.

*

Hegedűs Barbara (Fidesz-KDNP) a Dózsavárosi Tanács elmúlt féléves munkájáról számolt be. Útfelújítások, játszótér-felújítások indulhatnak meg. A nyár folyamán kísérleti jelleggel bevezetik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, fesztiválok, közös programok szervezésén dolgoznak.


9:19

Történt-e egyeztetés a megyei kórházzal a Heim Pál Gyermekkórház tervezett felújításával kapcsolatban? - kérdezte Katanics Sándor. Porga Gyula azt válaszolta, hogy a jövő héten sor kerül erre.

*

Forgóné Kelemen Judit a Jutasi úti sportpálya felülvizsgálatával kapcsolatos határidők kitolásának okáról érdeklődött.A polgármester elmondta, hogy egy jogi csatározásról van szó, a műszaki tartalmak alaposabb kivizsgálása több időt vesz igénybe.


Napirendek

9:35

Településrendezési szerződést hagytak jóvá a 1959/49 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan a Continental Automotive Hungary Kft-vel annak érdekében, hogy a cég bővíthesse épületét, illetve az 1959/50 és 1959/72 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft-vel, akik a raktárépületüket bővítenék.

*

Az evangélikus óvoda épületére és udvarára vonatkozó haszonkölcsön-szerződést a Magyar Evangélikus Egyházról a Veszprémi Evangélikus Egyházközségre ruházták át.

*

Az önkormányzati tulajdonban lévő, nevelési-oktatási intézményeknek helyet adó ingatlanokban a közétkeztetési közfeladat ellátását szolgáló helyiségeket (konyhák, étkező helyiségek, mosogatók) a feladatot 2020-ig ellátó Bakony Gaszt Zrt. részére haszonkölcsönbe adták.


9:37

Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. beszámolt a 2014. évi helyi tömegközlekedéssel kapcsolatos feladatellátásáról. A beszámolóból kiderült, hogy tavaly 2 132 000 külszolgálati kilométert teljesítettek, és összesen 12 934 000 utast szállítottak. A változatlan teljesítményadatok mellett az elmúlt években jelentkező utasszám csökkenés megállt. 2014-ben a 221 104 indított járatból 1 maradt ki és 661 közlekedett a menetrendtől eltérően. A szolgáltatót az év során 6 baleset érte, ebből 3 saját hibájából. Személyi sérülés nem történt.

*

A Bóbita Körzeti Óvoda vezetésével 2020. augusztus 15-ig az intézményt 2000. óta irányító, az intézményvezetői feladatra egyedüliként pályázó Hegyiné Horváth Évát bízták meg.


9:42

Fél óra szünet következik.


10:38

Az önkormányzat 2016-ban nettó 24,9 millió forintot biztosít a városi lap (Veszprémi 7Nap) kiadásra, melyre közbeszerzést írnak ki. Emellett döntöttek arról is, hogy idős demensek nappali ellátójának kialakítására 3,5 millió, az Egry Úti Óvoda újjáépítésére 3,3 millió, a gyulafirátóti új óvoda és bölcsőde létesítésére pedig 4,3 millió forintot biztosítanak.

Gerstmár Ferenc felhívta a figyelmet, hogy a felújítsra szántköltségvetési sorokban jelentős negatív változásokat fedezett fel. A Deák iskolában nem lesz keret a mosdók felújítására, a Március 15 utca 1. akadálymentesítése nem valósul meg a költségvetés-módosítsok miatt. Szokatlannak tartja azt is, hogy a városi lap megjelentetésére kiírt pályázatban nettó összeg szerepel.

Katanics Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy az intézmények személyi kiadásai jelentős mértékben, helyenként mintegy 20 százalékkal nőttek.

Czaun János örömmel fogadta a gyulafirátóti óvoda építésének előkészítését.

Brányi Mária alpolgármester (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy a költségvetés-módosítással aktív szakaszába lépnek a Fejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó fejlesztések. A bölcsődei kapacitás-bővítés már csak azért is fontos, mert ez a pénzügyi ciklus elvárt eredményei között is szerepel.

Baumgartner Lajos (Fidesz-KDNP) az Egry úti óvoda teljeskörű felújítása előkészítésének lehetővé válásával kapcsolatban fejezte ki örömét.

Porga Gyula reagált a felmerült észrevételekre, kérdésekre. A következő fejlesztési ciklusban bölcsőde-korszerűsítési program is lesz, ezért nem időszerűmost bölcsődei fejlesztésre költeni, hiszen erre hamarosan bővebb források állnak majd rendelkezésre. Nehéz sorrendet felállítani a tervezett fejlesztések között. Gyulafirátóton gazdaságosabb egy új óvoda létesítése, mint a Kastélykert óvoda műemlék épületének folyamatos karbantartása.


10:55

Változás történt a Tulajdonosi Bizottság tagságában. A bizottság megválasztott alelnöke, Stigelmaier Józsefné 2015. június 1- i hatállyal lemondott az alelnöki megbízatásról. Czaun János, a bizottság elnöke Takács Lászlót javasolta a bizottság új alelnökének megválasztani, egyúttal kérte, hogy a bizottság korábbi alelnöke, Stigelmaier Józsefné a bizottság tagja legyen.

*

A Hoya-Pannon Egyetem Veszprém kosárlabda csapatot működtető Veszprém Kosárlabda Kft megkereste az önkormányzatot a csapat edzéseinek és mérkőzéseinek helyet adó Vetési Albert Gimnázium tornatermét érintő beruházással kapcsolatban – 2016-ban a tornaterem öltözőit, sportpadlóját, mellvédfalát és szellőzőrendszerét újítják fel, valamint egy új eredményjelző készüléket építenek be. A fejlesztés összköltsége az előzetes számítások szerint 102,2 millió forint, amihez a források 70 százalékát a kft biztosítja a rendelkezésre álló TAO-támogatásból, a fennmaradó harminc százalékot pedig az önkormányzat állja. A projekt megvalósításához szükséges szerződések megkötéséről most döntött a képviselő-testület.

Baumgartner Lajos elmondta, hogy a bizottsági üléseken vita bontakozott ki a felújítás költségvonzatairól. Az előterjesztésben szereplő feltételekkel egy fontos sportfejlesztés valósulhat meg.

*

Módosították az Otthon Melege Program múlt hónapban elfogadott pályázati felhívását annak érdekében, hogy ne csak azok a lakóközösségek pályázhassanak, akik hitelből tervezik felújítani lakóépületeiket, hanem azok is, akik a teljes beruházást önerőből és/vagy lakásfenntartó szövetkezet által nyújtott kölcsönből és/vagy hitelből kívánják megvalósítani.

Brányi Mária elmondta, hogy négy társasházat érintett a Smaragdváros projekt, aminek köszönhetően húsz százalékos energiamegtakarítást értek el. Bízunk benne, hogy az Otthon Melege Program által támogatott folyamat is hasonló eredményeket ér majd el.


11:15

A központi ügyelet elmúlt évének beszámolójával és az azzal kapcsolatos vitával délután kiemelten, külön cikkben foglalkozunk.

*

A VKSZ Zrt a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú hasznosítása érdekében napelem-park telepítését tervezi. A beruházás lehetséges helyszíne a Pápai út mellett húzódó védősávtól délre elhelyezkedő Sósköves területen található – 071/6, 071/7, 071/8, 071/11 és 071/15 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú – ingatlanok. Ehhez járult hozzá az önkormányzat az ingatlanok ingatlan-nyilvántartási megnevezésének módosításával.

*

A „Szociális városrehabilitáció Veszprémben” (Smaragdváros) című projekt Pro Veszprém Kft-vel kötött projektmenedzsment szerződésében foglalt egyes határidők meghosszabbításáról döntöttek. A projekt fizikai megvalósításának tervezett határideje június 30 volt, ezt sikeresen teljesítették is, a pénzügyi elszámolásra szánt időt azonban meghosszabbítanák. A pénzügyi zárás javasolt új időpontja 2015. szeptember 30.


11:35

Az önkormányzat 70% tulajdonosként hozzájárult a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőkéjének emeléséhez. A Polgári Törvénykönyv értelmében a kft. törzstőkéjének összege nem lehet kevesebb 3.000.000 forintnál. A fenti jogszabályi előírásoknak eleget téve a jelenleg 1.000.000 Ft törzstőkével működő gazdasági társaság törzstőkéjét ehhez az előíráshoz szükséges igazítani.

A kft egyébként 2014. éves beszámolóját is a közgyűlés elé tárta. Ebben leírták, hogy

 • a vendégek küldőhely szerinti összetétele a korábbi évekhez hasonlóan alakult: a látogatók 68%-a belföldről, 32%-a külföldről érkezett. A fő küldőországok (az ügyfélforgalom alapján): Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Anglia, Oroszország, Csehország, Lengyelország
 • életkor alapján a 26-45 éves korosztály jelentős arányt képvisel: 38%-ot (főképp kisgyermekes családok), míg a 46-65 éves korosztály 36%-ot tett ki.
 • a legkeresettebb kiadvány a Veszprém térkép, az Útitárs és a szolgáltatókat bemutató Veszprém Kalauz volt. A Vár látnivalói mellett pedig leginkább a rendezvényekről kértek tájékoztatást a hozzájuk betérők.

*

A Veszprémi Települési Értéktár Bizottság beszámolt 2015. I. félévi tevékenységéről. Az említett időszakban a következő értékeket vették fel az értéktárba:

 • Köztársaság Kupa Veszprém Megyei Ifjúsági Atlétikai Verseny (javaslattevő: Némedi Lajos alpolgármester)
 • Az Árpád-kori Magyarország tudományműhelye, a veszprémi székesegyházi iskola (javaslattevők: dr. Tölgyesi József a Veszprémi Szemle alapító főszerkesztője (Veszprémi Szle Alapítv.), dr. Csiszár Miklós a Veszprémi Szemle főszerkesztője (Veszprémi Szle Alapítv.)),
 • Francsics Károly visszaemlékezései (javaslattevő: dr. Hudi József levéltár igazgató)
 • A veszprémi vár (javaslattevő: Somfai Balázs ny. levéltáros)

Ez történt még

 • Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a Veszprémi Petőfi Színház az áprilisi Művészet az Autistákért című rendezvényen befolyt 700 ezer forint összeget felajánlja a Veszprémi AutiSpektrum Egyesületnek.
 • Elfogadták a közgyűlés második féléves munkatervét.
 • Felülvizsgálták a Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervét. Forgóné Kelemen Judit az autisták ellátásának javítása mellett foglalt állást, Gerstmár Ferenc megjegyezte, hogy több esetben is túlságosan tág időkeretet határoztak meg a programban az egyes elemek megvalósítására. Czaun János felhívta a figyelmet arra, hogy az ötéves tervnek felét már két év alatt megvalósították.
 • Az önkormányzati tulajdonú közterületi funkciójú ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatainak felülvizsgálata során számtalan pontatlanságot találtak, ezek rendezéséről gondoskodnak.
 • Zárt ülésen döntöttek a Volkra Ottó-díj adományozásáról.
Schöngrundtner Tamás
Domján Attila