2021. június 19.
//
Gyárfás névnap

KÖZGYŰLÉS: Elnök nélkül maradt a Pénzügyi Bizottság

2016. március 30. 21:23
Visszahívta a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság éléről Katanics Sándort a városvezetés. Ez volt a csütörtökön nyolc órakor kezdődő közgyűlés legvitatottabb napirendi pontja. Az ülés ideje alatt percről percre közvetítettünk.

Napirend előtt

  • A megjelentek egy perces néma felállással emlékeztek a közelmúltban elhunyt, Pro Urbe díjas Donát Róbertre.
  • Bemutatkozott az AutiSpektrum Egyesület. Az autizmus világnapja kapcsán a következő napokban velük még találkozhatunk.

8:25

Milyen feladatokat végzett az elmúlt egy esztendőben, mint uszodafejlesztésért felelős alpolgármester? - kérdezte Gerstmár Ferenc (LMP). Némedi Lajos alpolgármester (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy a kormányzat korábban döntött az uszodaépítés támogatásáról, a projekt előkészítésére 25 millió forintot adtak. Az ütemezési javaslatot tavaly márciusban küldték meg a kormánynak, ez alapján novemberben írták alá a támogatási szerződést. Ez alapján Veszprém saját forrásán készít egy megvalósíthatósági tanulmányt, amit a közgyűlés elé terjesztenek, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak továbbítanak. Veszprém tavaly 4 millió forint önerőt fordított az előkészítésre. A megvalósíthatósági terv februárban készült el, amit megküldtek előzetes véleményezésre a minisztériumnak, és azt a közgyűlés áprilisban tárgyalhatja.


8:35

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) panaszkodott amiatt, hogy a március 15-i városi ünnepségen az emlékművön lévő magyar nemzeti zászló állapota kifogásolható volt. Hajlandó-e intézkedni a polgármester ezzel kapcsolatban? - kérdezte. Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP) elmondta: ő maga is észrevette a zászló állapotát, annak cseréjét már kezdeményezte.

*

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) arra kíváncsi, hogy az önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatára vonatkozóan 2010 óta hány esetben folytattak ellenőrzéseket, mi volt azok eredménye és milyen szankciókat alkalmaztak? A polgármester elmondta, hogy az ellenőrzések rendszeresek, összesen négy bérlővel voltak problémák, akiknek szóban és írásban is felhívták a figyelmét az elvárásokra. Emiatt azonban senkit nem tettek ki bérlakásból, kilakoltatás csak a bérleti díj be nem fizetése miatt fordult elő. Az nem lehet cél, hogy családokat tegyenek ki az utcára.

*

Brányi Mária alpolgármester (Fidesz-KDNP) napirend előtti felszólalásában megemlékezett arról, hogy a Nők Lapja Café a veszprémi Séd-völgyet nevezte az ország legszebb sétaútjának. Erről mi is írtunk.


8:40

Némedi Lajos alpolgármester a Zrínyi Ilona Matematikaverseny veszprémi eredményeiről emlékezett meg. Erről itt olvashat bővebben.

*

Hegedűs Barbara (Fidesz-KDNP), a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnöke a VeszprémFest múlt héten bemutatott programját méltatta, és megköszönte a szervezők és közreműködők munkáját. A fesztivál idei kínálatáról itt olvashat bővebben.


8:52

Katanics Sándor (Demokraták Veszprémért) a nagy projektek társadalmasításával kapcsolatban megjegyezte, hogy az ígért városi konzultáció - amire kétmillió forintot fordítottak a költségvetésben - ismét csúszik, a februárig lefolytatandó konzultácót most épp májusig tolják. A társadalmi konzultáció fontos lenne, meg kellene adni a szükséges infomációkat a veszprémieknek. Felvetette, hogy amióta Veszprémnek nem fideszes parlamenti képviselője van, sorra kimaradunk a pályázati pénzosztásokból. Porga Gyula kijelentette: január óta sok dolog változott, minden esetben tájékoztatták a közvéleményt arról, hol akadak el a konzultáció előkészítésében. A 2013-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban Veszprém hozta el a legtöbb uniós forrást a régióban, közel tízmilliárd forintot. A követekző évekre ennél garantáltan több pénzt kap a város a Területi Operatív Programban.

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) azt kédezte, hogy a rendelőintézetben található fogorvosi rendelők ablakcseréje belátható időn belül megvalósul-e? A polgármester elmondta: valóban megkeresték őt a fogorvosok. A rendelőintézet azonban nem az önkormányzat tulajdona, az ablakcsere pedig tulajdonosi feladat.


Napirend

9:21

Leváltották Katanics Sándort, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét.

Az előzményekről: mint arról korábban beszámoltunk, Katanics Sándor büntetőfeljelentést tett egy veszprémi vállalkozó ellen egy sajtótájékoztatón elhangzottak miatt, amikor a vállalkozó a politikust kritizálta. Az eljárás során azonban azt állapították meg, hogy a vállalkozó csak a szabad véleménynyilvánításhoz való jogával élt, és nem követett el jogsértést. Az eljárás után több fideszes képviselő is felvetette a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöki pozícióját betöltő Katanicsnak, hogy le kellene mondania erről a posztjáról, mert – mint mondták – méltatlanná vált annak betöltésére. A Demokraták Veszprémért frakció képviselője azonban kitartott amellett, hogy a sértés nem közszereplőként, politikusi mivoltában, hanem tanárként, magánszemélyként érte őt, és ő ebben a minőségében védte meg magát.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. Porga Gyula most vitára bocsátotta a kérdést. A polgármester felajánlotta a Demokraták Veszprémért frakciónak, hogy új elnököt jelöljenek, ők ezzel nem kívántak élni.

Porga Gyula szerint korábban nem volt példa arra, hogy egy képviselő büntető feljelentést tegyen egy őt kritizáló polgár ellen. A polgármester tájékoztatott arról, hogy a városvezetés viszont kitart amellett a megállapodás mellett, hogy ez az elnöki pozíció a frakciót illeti, ezért a bizottság mindaddig elnök nélkül marad, amíg a Demokraták nem jelölnek valakit.

Hartmann Ferenc, a Demokraták Veszprémért frakcióvezetője szerint azért váltanak le egy ellenzéki képviselőt, mert élt az Alaptörvényben rögzített jogával. Ez nem demokrácia. A támadás nemtelen, a Fidesz azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy Katanics Sándor méltatlanná vált arra, hogy pozícióját betöltse. Az senkit nem tesz méltatlanná, hogy a bíróságon védi meg igazát. A frakció nem teheti meg, hogy más elnököt jelöl, mert ez annak a beismerése lenne, hogy Katanics Sándor valóban méltatlan a pozícióra, ez pedig nem állja meg a helyét. A magánjogi perre hivatkozni erkölcstelen. Demokrataként, frakcióvezetőként, tiltakozásként nem vesz részt az ülésen.

Czaun János (Fidesz-KDNP) szerint Pap János szelleme kopogtat az ajtón, a többség azonban nem engedheti meg, hogy Veszprém közéletét a feljelentgetések, megfélemlítés jellemezze. Brusznyai városában ez nem megengedhető. "Nekünk nem okoz örömet a méltatlanná vált Katanics Sándor leváltása". Ez egy nagyon egyszerű gesztussal elkerülhető lett volna: ha Katanics Sándor bocsánatot kér azoktól, akiket eddig feljelentett. Nem hagyjuk, hogy Veszprémben bárkinak bántódása essék, amiért elmondja a véleményét. "Én szeretnék úgy meghalni, hogy életünk végéig nem jelentek fel senkit"

Katanics Sándor elmondta, hogy 55 év alatt magánemberként ez az egy pere volt. Emlékeztetett: senki nem vonja felelősségre dr. Horváth Zsoltot, miután jogerősen elítélték zugírászatért. Hallotta bárki, hogy a fideszes képviselők elítélték volna ezért? Katanics nem képviselőként, magánemberként perelt, egy vállalkozó egy sajtótájékoztatón olyan kijelentéseket tett, amivel hivatását, személyét járatta le. A magánjogi eljárásra azért került sor, mert az ügyészség és rendőrség nem tett semmit az ügyben. A Fidesz hónapokon át próbálkozott a karaktergyilkossággal, hogy eltussolják, hogy megpróbált utána járni a gyanús ügyeknek. A testület ezzel koncepciós eljárást indított.

Ovádi Péter frakcióvezető (Fidesz-KDNP) szerint Hartmann Ferenc nem ismeri a teljes igazságot. Katanics Sándor nyomatékosan jelezte az ügyészségnek, hogy őt képviselői minőségében támadták, amit a bíróság is megállapított.

Csermák Zoltán (Demokraták Veszprémért) értetlenül állt az ügy eddigi fejleményei előtt. Elhamarkodottnak, meggondolatlannak tartja az előterjesztést, hiszen a peres ügy még nem zárult le, még nyitott a jogorvoslati lehetőség. Emlékeztetett: képviselői esküjében megfogadta, hogy mindent megtesz a városért, és ez az előterjesztés nem a város érdekét szolgálja.

Hartmann Ferenc szerint nem meglepő, hogy össze nem tartozó dolgokat próbálnak összehozni, és azt javasolta Ovádi Péternek, hogy ő is nézzen utána az igazságnak.

Forgóné Kelemen Judit megkérdezte, volt-e bármi kifogásolható a bizottsági elnök munkájában, hanyag volt-e?

Katanics Sándor szerint Ovádi Péternek "nem adnak jó tanácsokat". Értelmezése szerint őt képviselői feladatai végzése közben magánemberként támadták.

Porga Gyula elmondta, hogy a bíróság is a képviselői minőségre hivatkozva döntött úgy, ahogy döntött. Forgóné Kelemen Judit kérdésére elmondta: a bizottsági elnöki munkában nem volt kifogás, de ez az ügy nem arról szól. Katanics Sándor a rendszerváltás óta példátlan bűnt követett el azzal, hogy egy magánszemélyt rángatott a bíróság elé. A legszomorúbb az, hogy a képviselőnek többször lett volna lehetősége arra, hogy kiküszöbölje a csorbát, de nem tette meg. Az ügy mindannyiunk szégyene.

Forgóné Kelemen Judit szerint az előterjesztés egy bizottsági elnöki pozícióról szól. Katanics alkalmas a munkavégzésre, a bizottság tagja maradhat, csak épp elnöknek nem tartják alkalmasnak. Ez azt bizonyítja, hogy ez egy politikai csata, aminek nem a közgyűlés előtt lenne a helye. Ha a bizottság elnök nélkül marad, az nagy hiba lenne, keressenek más teret a vitára. 2019-ben a választók erre emlékezni fognak.

Hartmann Ferenc szerint neki nem kell szégyellnie magát azért, mert egy magánszemély pert indított egy másik magánszemély ellen.

Porga Gyula emlékeztetett: nem perről, hanem büntető feljelentésről beszélünk.

A 18 jelen lévő képviselőből 13 igen, 5 nem szavazattal fogadták el a döntést.

Hartmann Ferenc felállt az asztaltól, és a vendégek számára fenntartott sorok között foglalt helyet.


9:31

2016. április 1-jei hatállyal módosul a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény, és központi koordináló szervezet jön létre, amely beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak az illetékes miniszter által meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat, valamint kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

Gerstmár Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy - ahogy arról az országos sajtó is beszámolt - a szervezet indulása nem zökkenőmentes. Ez mennyiben érinti a veszprémi szolgáltatást? Temesvári Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy 2014 óta a VKSZ leányvállalata, a VHK látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A rendszer szorosabb központi irányítás alá kerül, aminek több szakmai oka is van. A rendszerben sok életszerűtlenség volt, a gyűjtőkörzeteket racionálisabb, hatékonyabb és környezetbarátabb gyűjtési szisztémát vezetnek be. A fogyasztók számára ez nem okoz fennakadást. Megmaradnak a helyi szintű szolgáltatók, akik egy minősítési rendszeren esnek át. Aki ezeknek az elvárásoknak megfelel, azoknak nagyobb szolgáltatókhoz kell integrálódniuk, de ez nem zárja ki, hogy például alvállalkozóként részt vegyenek a szolgáltatás nyújtásában. Hangsúlyozta: a fogyasztók nem érzékelik majd a változást. Gerstmár Ferenc szerint egy olyan jogszabályhoz igazítjuk a helyi rendeletet, ami egy még fel nem állt rendszer alá rendeli a helyi szolgáltatást.


9:40

A város sportmarteking tevékenységének ellátására közbeszerzési eljárást írnak ki. 2016 és 2018. között éves szinten 90 millió forintot költenek erre a célra, amiből biztosítják a város megjelenését a sportéletben (mezeken, hirdetéseken); szurkolói közösségi tereket alakítanak ki, közönségtalálkozókat, kivetítős közvetítéseket szerveznek; erősítik a sportturizmust; diákkedvezményeket biztosítanak. Ez a kiírás elsősorban a kézilabda-csapat számára jelenthet lehetőséget.

*

Kiírták a Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázatokat, amire mind a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft., mind a Bakony-Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. indulna. A helyi TDM 20 milliós támogatást szeretne elnyerni, amihez 6,7 milliós önerővel járulna hozzá (ebből az önkormányzat 5,95 millió forintot áll).

*

Módosítani kell a Területi Operatív Program „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívására összeállított pályázatot. A városi szintű foglalkoztatási együttműködésekre 963 millió forintos támogatásra pályázott az a konzorcium, aminek az önkormányzat mellett tagja a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Nkft. és a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete.

*

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) véleménye szerint az önkormányzat alapfeladatainak gazdasági társaság által, közszolgáltatásként történő ellátása, a megfelelő feltételek teljesülése mellett intézményfinanszírozásként áfa-körön kívülinek minősülhet. Ez azt jelenti, hogy a VKSZ Zrt. működésében áfamentessé válnak bizonyos tevékenységek, amivel éves szinten 70-100 millió forint takarítható meg. Vagyis az önkormányzat forrásokat takaríthat meg, és azt értéknövelő beruházásokra vagy az intézményi működés finanszírozására fordíthatja vissza.


Szünet


10:05

Harmadik alkalommal rendezik meg Veszprémben az Egészség útja nevű rendezvényt. Ennek keretében a Petőfi Színházban Múlnak a gyermekévek címmel jótékonysági előadást szerveznek, aminek jegybevételét az Egészséges Veszprémiekért Egyesületnek adnák, akik a Csolnoky Ferenc Kórház Urológiai Osztályának műszervásárlását segítenék. A jótékonysági akciót a közgyűlés is támogatja.


10:13

Mégsem értékesítik a Kabay János utca 4716/2 hrsz. alatti ingatlant. A telket korábban nettó 50 millióért kínálta fel eladásra az önkormányzat, és bár több partnerrel is tárgyaltak, konkrét ajánlatot nem kaptak. A terület végül önkormányzati tulajdonban marad, és ott a közeljövőben egészségház épül, amiben három felnőtt praxis (a korábban az Ádám Iván utcában működött, és ideiglenesen a rendelőintézetbe költöztetett háziorvosok) és két védőnő szolgálat kap majd helyet.

*

Számba vették a város közterein fellelhető - önkormányzati és nem önkormányzati tulajdonban lévő – alkotásokat, és azokból regisztert állítottak össze a Művészetek Háza szakemberei. A 245 tételből álló listát ide kattintva letöltheti. Brányi Mária alpolgármester elmondta, hogy a regiszter folyamatos bővítésre, pontosításra szorul, így a munka még nem ért véget. A regiszter összeállítóinak Czaun János is megköszönte munkájukat.


10:40

Beszámoltak a az önkormányzat és intézményei pályázati tevékenységéről. Eszerint a

  • kulturális és közművelődési intézmények tavaly összesen 92,5 millió forint támogatást igényeltek, amiből 47,5 milliót nyertek el.
  • Az óvodák és gimnáziumok a tervezett 8,3 millióból 7,2 milliót elhoztak.
  • A gazdasági társaságok 142,4 milliós pályázati célösszegéből 142,2 milliót sikerült megszerezni.

Gerstmár Ferenc felvetette, hogy az intermodális csomópontokra kiírt pályázatokra vonatkozóan a napokban közölték a nyertesek névsorát, amiben Veszprém nem szerepel. Van-e terv arra, hogyan juthat hozzá Veszprém a szükséges 9 milliárd forinthoz? Kifogásolta azt is, hogy a meg nem valósult Márkó-Bánd kerékpárúttal kapcsolatban nem elégséges az a tájékoztatás, amit a beszámoló tartalmaz: Veszprém elköltött 50 millió forintot úgy, hogy annak nincs látható eredménye. A családok átmeneti otthona költözésének meghiúsulása is jelentős összegeket emésztett fel. Porga Gyula szerint az intermodális csomópont 9 milliárdos költségvetésével még a szerényebb városok közé tartozunk. Az önkormányzatok igyekeznek elérni a miniszterelnöknél, hogy a koncepciót elkészítő városok ne maradhassanak le a fejlesztésről, így azt lehet mondani, hogy a nemrég kihirdetett pályázati eredmények csak első körös eredménynek tekinthetők. A polgármester kijelentette: Veszprémben meg fog valósulni a tervezett intermodális csomópont.

Brányi Mária szerint az előkészítésre fordított összeg nem kidobott pénz: ha sikerül forrást találni például a kerékpárút fejlesztésére, akkor már nem kell ezt a munkát elvégezni. Az intermodális csomóponttal kapcsolatban azt mondta, hogy egy korszerű tömegközlekedési rendszert álmodtak meg, és önerőből már az eddig elvégzett szakmai felmérést sem készíthette volna el a város. Forgóné Kelemen Judit szerint a családok átmeneti otthonával kapcsolatban is az volt a fő probléma, hogy a jutaspusztai lakosságot nem tájékoztatták megfelelően az elképzeléseiről. Hatékonyabb lenne, ha a konzultáció megelőzné a megvalósítást, érdemes előre gondolkodni. Kitért a sokat emlegetett biofűtőműre, ami másfél milliárd forintból valósulna meg. Ha a konzultáció azt az eredményt hozná, hogy a lakosság nem szeretné ott látni ezt az erőművet, akkor ismét félő, hogy megakad a fejlesztés. Brányi Mária maga is egyetért abban, hogy fontos a konzultáció, ugyanakkor jelezte, hogy száz százalékos elégedettséget nem lehet elérni. Példaként a sokak által használt észak-déli összekötő út építését hozta fel, amit ért lakossági kritika megvalósulása előtt, hasznosságát azonban nem lehet megkérdőjelezni.

*

Kikerült az Integrált Területi Programból a színházkertbe tervezett mélygarázs, így az már biztosan nem valósul meg. Várhatóan egy hónap múlva döntenek arról, hogy helyette milyen megoldást találjanak a belváros parkolási nehézségeinek kezelésére. Brányi Mária elmondta, hogy komoly kutatás folyt a Színházketi vizesedési problémák ügyében, az eredményeket ki kell értékelni, de már látszik, hogy a területtel kapcsolatban óvatosnak kell lenni, mert egy esetleges építkezés kedvezőtlenül befolyásolhatja a megyei könyvtár víz általi kitettségét.

*

40 millió forintból bővítik az Aprófalvi Bölcsődét. Az épület egyik szárnyát egykor egy külön bejáratú kondicionáló teremmé alakították át. A tervezett beruházásban a kondicionáló terem helyén az eredeti állapot szerinti bölcsődei csoportszobák kerülnek vissza.


11:07

Elfogadták a város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját. A koncepciót itt letöltheti.

Takács László, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke elmondta, hogy a bűnmegelőzés csak az önkormányzat és a rendőrség szoros együttműködésben. Gerstmár Ferenc javasolta, hogy a Stromfeld utcai körzeti megbízotti iroda mintájára vizsgálják meg, a város más részeiben is lehetne-e ilyen irodákat nyitni; illetve pécsi mintára lehetne-e a polgárőröknek kedvezményes tömegközlekedési lehetőségeket biztosítani? Takács László azt ígérte, hogy a javaslatokat a következő bizottsági ülésen tárgyalni fogják. Gerstmár Ferenc szerint a koncepicó hiánypótló módon foglalkozik egy olyan területtel, ami a teljes lakosságot érinti, még akkor is, ha Veszprém évek óta az egyik legbiztonságosabb megyeszékhely. A koncepció hiányossága, hogy alig foglalkozik a polgárőrséggel, pedig ők nagyban hozzájárulnak a közbiztonsághoz, és méltányolni kellene a munkájukat. Forgóné Kelemen Judit javasolta, hogy határozzák meg a kiemelt figyelmet igénylő területeket a városban, és tájékoztassák a lakosságot a veszélyes üzemekről, hogy a lakosok értesüljenek a közelükben működő potenciális veszélyforrásokról - különösen most, a fokozott terrorveszély idején. A körzeti megbízotti iroda eredményessége nem olyan látványos, hiszen a közvetlen szomszédságukban található Haszkovó utca 18. számnál folyamatosak a problémák. Kevés a rendőr, kevés a pénz.

Némethné Károlyi Jolán (Fidesz-KDNP) szerint eddig is biztonságos volt a város, ugyanakkor a prevenciós programokkal, széleskörű összefogással mégis élhetőbb lesz Veszprém. Kérte, hogy választókörzetére kiemelten figyeljen a rendőrség, mert a hajléktalanok miatt napi rendszerességgel kell a Haszkovó utca 18. környékére rendőrt hívni, zaklatják a lakókat, 365 család nyugalmát kellene biztosítani. Porga Gyula elmondta, hogy a Máltai Szeretetszolgálat folyamatosan segíti a hatóságokat. Mindenkinek más az ingerküszöbe, van aki beengedi a lépcsőházba a hajléktalanokat. Ezért is fontos a térfigyelő kamerák fejlesztése, mert nem lehet 24 órás folyamatos jelenlétet biztosítani, a kamerákat viszont beköthetik a diszpécserekhez, akik folyamatosan nyomon követhetik a történéseket. A tragédia az, hogy tíz ember keseríti meg ötszáz ember életét a lakótelepen.

A Gerstmár Ferenc és Forgóné Kelemen Judit által felvetett módosító indítványokat elutasították.


11:08

Tájékoztatta a polgármester a közgyűlést a színházkerti mélygarázs megvalósítása ellen kezdeményezett népszavazásról. A testületnek ettől a tájékoztatástól kezdve harminc napon belül, vagyis az április 28-i ülésen kellene szavaznia arról, hogy kiírják-e a népszavazást.


Ez történt még:

  • A következő három évben a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését 3.562 Ft + áfa ingatlanonkénti éves alapdíj és 3.470 Ft + áfa köbméterenkénti ürítési díj ellenében.
  • Zárt ülésen döntöttek az Év Veszprémi Polgárőre, az Év Veszprémi Rendőre és az Év Veszprémi Tűzoltója díjakról.
Söge
Domján Attila

További cikkek

Szociális és kulturális támogatásokról dönt a polgármester
Szociális és kulturális támogatásokról dönt a polgármester
A szeptemberig meghosszabbított rendkívüli jogrend idején a közgyűlés hatáskörében a polgármester hoz döntéseket – melyekhez azonban a képviselők véleményét is meghallgatja, és az előterjesztéseket formális szavazásra is bocsátja. A csütörtökön esedékes közgyűlés napján támogatásokról születhet döntés.
Új buszokkal az új utakon?
Új buszokkal az új utakon?
Lecserélné a buszokat és megújítaná az utakat 2023-ra az önkormányzat. Ezekről és több más témáról is döntött a polgármester csütörtökön.
Nem készül el a várlift
Nem készül el a várlift
A rendkívüli jogrendben átruházott hatáskörben – a képviselőkkel egyeztetve – döntött a polgármester a várliftet is magában foglaló pályázati keretszerződés módosításáról.
Tőkealap létrehozásáról és intézményvezetőkről dönthet a polgármester
Tőkealap létrehozásáról és intézményvezetőkről dönthet a polgármester
A tavaszi veszélyhelyzethez hasonlóan ezúttal is a polgármester dönthet a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben.
Teret kap a magyar–lengyel barátság, szobor a megbékélésért
Teret kap a magyar–lengyel barátság, szobor a megbékélésért
Az Utcanévi Munkacsoport szeptemberi ülésén több közterület elnevezésével kapcsolatban is javaslatot tett, melyeket csütörtökön tárgyalt a város képviselő-testülete.