2018. május 25., péntek
Orbán névnap

Jó ügyeket akarunk támogatni

  • 2017.12.02
    04:00
Létezik egy klubszervezet a világon, ahol még él a gentleman szellemiség, függetlenül attól, hogy nők is lehetnek a tagjai. Nem jótékonysági szervezet, de a békét és a barátságot hirdetve számtalan jó ügyet felkarolnak. Hartmann Péterrel, a Rotary Club Balatonfüred-Veszprém alapító elnökével beszélgettünk.

Miben különbözik a Rotary más civil szervezetektől? Miben gyökerezik a szellemisége?

A Rotary alapját a barátság adja. Az első klubot 1905-ben, Chicago-ban hozta létre Paul Harris ügyvéd. Feltűnt neki az egyének magánossága, a szolidaritás hiánya, a dzsungel törvényeinek uralma és a morális érzék számára megengedhetetlen csökkenése. Ekkor határozta el, hogy egy olyan klubot szervez, amely a barátság kötelékével fogja össze az üzletembereket és szabadfoglalkozású egyéneket, és megtestesíti az üzleti morálra vonatkozó ideáljait. A cél az volt, hogy minden héten eltöltsenek egymás társaságában egy olyan estét, ahol nincs szó politikáról, se üzletről, csupán jól érzik magukat. A saját hivatásukban eredményes, sikeres emberek egy részében egy idő után megérik a gondolat, hogy valami jót tegyenek általuk fontosnak tartott ügyek szolgálatában.

1910-ben a Rotary nemzetközivé vált, 1921-re pedig mind a hat kontinensen alakultak klubok. Korábban, 1917-ben javaslat született egy alapítvány létrehozására is, „abból a célból, hogy cselekedjük a jót a világban”. Az alapítvány 1929-ben adta az első támogatást 500,-$ összegben a Mozgássérült Gyermekek Nemzetközi Szövetségének. A Rotary Foundation ma már több mint egymilliárd dolláros befektetést kezel, ennek a kamatait fordítja jótékony célokra.

Hartmann Péter (jobbra) a megalakulást hirdető sajtótájékoztatón /Fotó:archívHartmann Péter (jobbra) a megalakulást hirdető sajtótájékoztatón /Fotó:archív

Alapítónk szerint a barátság az a szikla, amelyre a Rotary épül, és a tolerancia az az elem, ami a Rotaryt összetartja. Sokfélék vagyunk, sokféle nézetet vallunk, de mégis egyek vagyunk a jó akarásában. Aki kipróbálta, már tudja, hogy adni rendkívül jó érzés. Sokszor jobb is, mint kapni! Ezen az elven alakul ma minden klub, így jött létre a Rotary Club Balatonfüred-Veszprém is.

Hogy épül fel a Rotary rendszere?

A Rotary a világ legnagyobb tekintélyű és legnagyobb létszámú civil szervezete: összesen 1,2 millió tagot számlál, és több mint 200 országban van jelen. Az egyetlen olyan civil szervezet, amely tanácskozási joggal vehet részt az ENSZ ülésein, lévén olyan nagy erőforrásokat képes megmozgatni humanitárius ügyekben.

Magyarországon jelenleg 53 klub működik. A Rotary klubok tagsága jellemzően 30 év feletti, már egzisztenciával rendelkező, közösséget építő egyénekből áll. A fiatalabb korosztályok lelkes, adni vágyó tagjai 18-30 év között a Rotaract-hoz csatlakozhatnak. A tagok hasonló gondolkodású fiatalok, akik jól érzik magukat egymás társaságában, különböző külföldi ösztöndíj programokban vesznek részt, amivel a népek közötti barátságot erősítik. Létezik ezen túl egy a középiskolásokat megcélzó Interact Club, ahol az ifjúsághoz eljutva próbáljuk hirdetni a felelős gondolkodást. A legfiatalabb korosztály pedig az EarlyActban tanulhat az önzetlenség és tolerancia értékeiről. Az Inner Wheel Club pedig a rotarista feleségeket tömörítő női klubként terjeszti a Rotary eszmeiségét. 1989 óta hivatalosan hölgyek is lehetnek klubtagok a Rotaryban. A Rotary Club Balatonfüred - Veszprém tagjai elkötelezettek abban, hogy hölgyeket is felvegyenek tagjai közé.

Fotók: Balatonfüred-Veszprém Rotary ClubFotók: Balatonfüred-Veszprém Rotary Club

Miként kell elképzelni a szervezet munkáját?

A Rotary alapvetően nem jótékonysági, hanem humanitárius közösség, amely különböző, ún. jó ügyeket támogat. Az egyik legismertebb hazai akció a „Gift Of Life”, azaz „Ajándékozz életet” akció. A magyarországi „Gift Of Life” program célja a szakképzett magyarországi orvosok magas szintű tudásának és fejlett infrastrukturális hátterének rendelkezésre bocsátása a környező országokban élő, szívműtétre váró beteg gyermekek számára. Ezek a műtétek Magyarországon minden gyermek számára megadatnak - gyakorlatilag várólista nélkül - a társadalombiztosítás rendszerén keresztül. Sajnos nem mondható ez el több környező ország esetében, ahol sok esetben nem oldható meg a veleszületett szívrendellenességek ingyenes orvosi és műtéti ellátása, hiányzik az infrastrukturális háttér és a megfelelő humán erőforrás is. A „Gift Of Life” program magyarországi műtétjei és betegellátása a környező országokból – jellemzően Romániából, Szerbiából és Ukrajnából – érkezett kisgyereknek ajándékoz új életet. A programban részt vett gyerekek a műtétet követően gyorsan hazatérhetnek és az időszaki kontrollvizsgálatokon kívül általában nem igényelnek további orvosi felügyeletet.

Fontos nemzetközi akciónk a polio vírus okozta fertőző gyermekbénulás felszámolására irányuló kezdeményezés is. A Rotary International és partnerei erőfeszítéseinek eredményeképpen több mint egy milliárd gyermek kapott polio vakcinát és nyert védettséget a poliomielitisz ellen. Az akció sikerességét mutatja, hogy ma már évente csak egy-két eset fordul elő.

A tiszta víz program során elmaradott területek vízellátását támogatjuk, idén pedig a környezetvédelem került fókuszba: a cél, hogy az 1,2 millió tag személyenként legalább egy fát ültessen el. Ennek jegyében 2017. október 28-án a Szentendrei Skanzenben mi, magyarországi rotarysok együttesen 1500 facsemete elültetésével járultunk hozzá a program sikeréhez.

A Balatonfüred-Veszprém klub tagjaiA Balatonfüred-Veszprém klub tagjai

Idén nyáron megalakult a Balatonfüred-Veszprém klub is. Hogy fest a szervezet élete?

Mivel minden egyes klub önállóan működik, mindnek kicsit más a profilja. A Rotarynál egyébként is állandó a mozgás, minden évben más tölti be a soros elnök szerepét, aki aztán a saját arculatára formálja a klubot. Az elnök felelőssége, hogy milyen rendszert tud kiépíteni, milyen közösséget és hagyományt teremt. Ezt a szerepet egy évig én töltöm be. Jelenleg 21 tagunk van, de szeretném, ha ez a szám elnöki évem végére elérné a 25 főt. Csatlakozni egyébként két klubtag ajánlása alapján és személyes indíttatásból lehet. Mivel viszonylag fiatal klub vagyunk – 2017. június 24-én volt az alakuló charter ünnepségünk – egyelőre a baráti közösség erősítése a legfontosabb célkitűzésünk, hiszen onnantól kezdve tudunk hatékonyan működni, minél erősebb a csapatszellem. Hetente, kéthetente találkozunk az üléseken – legutóbb épp Jásdi Istvánnál voltunk, ahol megismerkedhettünk a borról, az Életről alkotott gondolataival –, de kisebb meetingeket, megbeszéléseket is tartunk. Emellett elindultak a programjaink is, illetve kidolgoztuk rövid, közép és hosszú távú terveinket, amivel közösen indulhatunk el az általunk választott úton. Jó ügyeket akarunk támogatni, ténylegesen valami jót tenni, nem pedig elaprózni a dolgokat!

Mi alapján döntenek egy-egy küldetésről?

Léteznek különböző csapatok a klubon belül, akik bizonyos feladatokért felelősek. Az egyik ilyen csapat feladata a közösség szolgálata. Az ő dolguk felszívni a környezetekből azokat az impulzusokat, ahol úgy látják, segítségre van szükség. Ők hozzák be az ügyeket, amelyekről eldöntjük, melléjük tudunk-e állni, és amelyekhez különféle projekteket találunk ki. Egyéneket nem tudunk támogatni, de amennyiben hiteles - és saját apparátusra nem költő - egyesület képviselője megkeres bennünket konkrét igényt megfogalmazva, és azt hiteles ügynek ítéljük meg, akkor tudunk segíteni.

Mi az a tág kör, amin belül támogatnak?

Minden klub meghatároz saját célokat – mi ebből a szempontból elég szélesre tártuk a kaput. Mindannyiunk alapvető elvárása, hogy az egészségügy rendben legyen. Ennek érdekében különböző egészségügyi akciókat tervezünk. Klubtagjaink többsége személyesen is kötődik a zenéhez, a művészethez. Tehát a kultúra is alapvető szükségletünk. Teljesen egyetértünk és azonosulunk Kodály Zoltánnal, aki megfogalmazta, hogy „A zene legyen mindenkié!” Ahogy a sport ma már az iskolások mindennapjainak részét képezi, úgy a művészetet is azzá kellene tenni! Létezik ifjúsági csereprogram is, amely elősegíti a nemzetközi megértést és életre szóló barátságokat hoz létre. Az Ifjúsági csere nemcsak azoknak a középiskolás korú diákoknak jelent értéket, akik részt vesznek a programban, hanem a vendéglátó családok, támogató klubok, a fogadó középiskolák és a egész település számára is. Az Ifjúsági csere szervezői a fogadó iskolákban általában kitűnő lehetőséget biztosítanak a diáktársaknak ahhoz, hogy megismerjék a szokásokat, nyelveket, hagyományokat és a családi életet egy másik országban. A diákok általában egy teljes tanévet töltenek külföldön, jellemzően tengerentúli, távoli országban, ugyanakkor vannak klubok és disztriktek, amelyek néhány hétre vagy hónapra terjedő rövid időtartamú cseréket támogatnak. Az ösztöndíj segítségével a rotarys diákok akár Amerikába, Chilébe, Mexikóba, Japánba vagy Ausztráliába is eljuthatnak, és megismerhetik az ország kultúráját, a folyamat pedig természetesen oda-vissza működik. Tervezzük emellett iskolákkal együttműködve olyan tehetséges fiatalok külföldre utaztatását, akiknek erre egyébként nem lenne módja.

Bár nem jótékonysági klubról van szó, a célok eléréséhez pénz szükségeltetik. Milyen forrásokra alapoznak?

A működés alapját egyrészt a tagok által befizetett tagdíjak - mely az alapítvány kasszájába kerül -, másrészt a kapcsolati tőkén keresztül behozott adományok adják. Sosem jegyárakat határozunk meg egy-egy program esetében, hanem egy ajánlott adomány értéket, amellyel támogatóink segítik akcióink sikeres megvalósulását.

Nagyon fontos tudni, hogy a Rotary azon kevés jószolgálati közösség egyike, aki azt vállalja, hogy az általa összegyűjtött adományokat legalább 100 százalékban eljuttatja az érintettekhez. Ezt a Rotary csak úgy tudja megtenni, hogy működését teljes egészében a tagdíjakból finanszírozza, valamint az adományok eljuttatásának logisztikai költségeit is vállalja. Másképpen fogalmazva, minden egyes forint adományhoz hozzájárulnak a rotarysok munkával és pénzzel.

A Rotary Club Balatonfüred-Veszprém eddigi fennállása alatt milyen programok valósultak meg, illetve mik a jövőbeli tervek?

2017. július 1-től 2018. június 30-ig tart az elnöki mandátumom. A klub egységének megalapozását, közösségének megteremtését tartom a legfontosabb feladatunknak. Nagy örömmel készülök minden egyes találkozónkra, hiszen nagyon fiatalos és lelkes, erőtől duzzadó a csapat. Kiváló emberek tele tettvággyal. Így már az építkezés fázisában is több akció elindításáról döntöttünk. Novemberben már rendeztünk egy rendhagyó zenetörténeti utazást, mely a visszajelzések alapján tagjaink és barátaink részére különleges zenei élménnyel szolgált. Decemberben pedig a gyerekeinknek szervezünk egy Mikulás partit, ahova egy szórakoztató animátor mellett a lappföldi Mikulást is meghívtuk. Januárban és a tavasz folyamán még két alkalommal ismét egy-egy koncerttel készülünk, míg februárban hagyományteremtő céllal útjára indítjuk a Rotary bált. 2018 tavaszán pedig egy helyi sportegyesülettel közösen futóversenyt szervezünk. Együttműködünk a „Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért Alapítvánnyal” is, hogy a zeneiskolai fiatal tehetségeket támogathassuk. Nyári programként Rotary Regatta néven szeretnénk rendezni egy jótékonysági vitorlásversenyt, amivel erősíthetjük a két város, Balatonfüred és Veszprém közötti hidat. A „Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete” által megfogalmazott igények alapján pedig szervezünk egy nyári vitorlástábort a gyerekek részére.

Beszélgetésünk végére úgy tűnik, a Rotary klubban kicsit a régi gentleman filozófia öröklődik tovább. Cél ennek a szellemiségnek a megtartása? Végső soron mit szeretnének elérni? Társadalmi szemléletformálást?

Igen. A Rotary Célja „a szolgálat eszményének, mint a jó ügy alapjának támogatása és táplálása”. A Rotary alapvetően egy bizalmi elven működő, személyes példamutatásra épülő klub, ahol összegyűlik néhány ember, akik felelősnek érzik magukat a lakóhelyi és tágabb környezetükért, és tesznek is érte. Azt szeretnénk, ha mások is így cselekednének, és segíteni tudnánk azoknak, akik felismerték, tenni akarnak valamit, de még nem találták meg hozzá a megfelelő formát.