2020. február 20. // Álmos névnap

Megújult az orvosi rendelő Taliándörögdön

2019. február 6. 15:30
Taliándörögd Község Önkormányzata a TOP-4.1.1-15-2016-VE1-00022 azonosító számú pályázat keretében orvosi rendelő felújításra nyert támogatást. A projekt címe: „Taliándörögdi orvosi rendelő felújítása”. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 25 355 417 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében. Az önkormányzat a projekthez 1.338.098,- Ft-tal járult hozzá.

Az épület több, mint 100 éve épült, legalább 50 éve működik orvosi rendelőként. A településen 4 osztályos általános iskola működik, az iskola egészségügyi ellátása is itt történik. Az épület állaga nem felel meg a mai kor követelményeinek. Az önkormányzat az elmúlt években a legszükségesebb karbantartási munkákat elvégezte.

A beruházás keretében megtörtént a tetőszerkezet cseréje, felújítása, belső burkolatok, nyílászárók cseréje, villamos és az épület energetikai korszerűsítése, energia hatékony kondenzációs kazán került felszerelésre, valamint az épület akadálymentesítése.

A létrejött fejlesztés illeszkedik Veszprém Megye Területfejlesztési Programjában megjelölt prioritástengelyeihez és intézkedéseihez, különösen a 4. prioritástengely: „A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával” című célkitűzéshez.

A fejlesztés illeszkedik a járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez, különösen „A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése Ajkán, illetve a vidéki térségekben” keretein belül az „Energiatakarékos közintézményi-közszolgáltatási hálózat kialakítása” beavatkozási területhez.

Az új orvosi rendelővel javult a lakosság életminősége, a helyi közösségek fejlesztése célterület esetén pedig „A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása” beavatkozási területhez való illeszkedés releváns.

A projektben vállalt tevékenységek határidőben befejezésre kerültek.

vehir.hu
2020. február 20. // Álmos névnap