2022. szeptember 30.
//
Jeromos névnap

Változások a gépjármű ügyintézésben!

2010. június 10. 2:25

2010. július 1-től a gépjármű tulajdonjog változásának bejegyzéséhez az okmányirodák csak olyan adásvételi szerződést fogadhatnak el, aminek tartalmi elemeit jogszabály határozza meg, amelyek a következők:

a./ a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása

b./ a jogügylet tárgyát képező járműazonosító és gyártmány adatai

c./ a felek természetes személyi azonosító adatai, okmány száma, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhely címe, cégjegyzék illetőleg nyilvántartás száma,

d./ a járműhöz tartozó okmányok sorszáma, az okmányok átadás--átvételének ténye, időpontja,

e./ a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja,

f./ a jogügylet hatálybalépésének napja

g./ a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét az okmányirodánál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül,

h./ a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

Az üzembentartói jog bejegyzéséhez a fentieken kívül szükséges a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének 15 napon belül eleget tesz.

A szerződést négy példányban kell elkészíteni és minden példányt eredetiben kell aláírni.

Várhatóan a jogszabálynak megfelelő szerződés a nyomtatvány boltokban kapható lesz.

Amennyiben a szerződés nem tartalmazza a fentiekben leírtakat, az átírási kérelmet el kell utasítani.

A gépjármű tulajdonjog és üzembentartói jog változásának bejelentési határideje a szerződés megkötésétől számított 15 nap.

A gépjármű értékesítését a jármű volt tulajdonosának 5 napon belül be kell jelentenie az okmányirodán.


VMJV PH OKMÁNYIRODA

vehir.hu