2022. augusztus 13.
//
Ipoly névnap

Megalakult a közgyűlés

2014. október 31. 11:03
Pénteken tartja alakuló ülését az új közgyűlés, a képviselők rögtön döntenek például a helyijáratos közlekedésre kiírt pályázatról is. Percről percre.

A lényeg röviden

 • Letették az esküt a képviselők és a polgármester
 • Megválasztották az alpolgármestereket: Brányi Máriát és Némedi Lajost

 • Megválasztották a bizottságok és a településrészi önkormányzatok tagjait.


Megalakult a közgyűlés

Az alakuló ülést Rozsnyói Péter nyitotta meg zongoraimprovizációjával, majd Módri Györgyi színművésznő adta elő Vörösmarty Mihály Honszeretet című versét.

A választási eredményekről : dr. Kovács Gergely, a Helyi Választási Bizottság elnöke számolt be. "A választás napján 47653 választüpolgár szerepelt a névjegyzékben, ebből 17138 fő, 35,96 százalék járult az urnákhoz." Kovács Gergely ismertette a választási eredményeket, ezeket részletesen megtalálják választási kisokosunkban.

A polgármester és a képviselők letették esküjüketA polgármester és a képviselők letették esküjüket

"A veszprémi választópolgárok döntő többsége annak a munkának a folytatása mellett döntött, amit négy éve elkezdtünk. Ez nagy bizalom. Fontos, hogy úgy végezzünk a munkánkat, hogy öt év múlva mindenki győztesnek érezze magát, úg yérezzük, hogy ez a város gyarapodott. A kampány annak az ideje, amikor a különbözőségeinket hangsúlyozzuk, most viszont olyan öt év áll előttünk, amikor azt kell bizonyítanunk, hogy tudunk együttműködni. A Veszprém jövőjét meghatározó integrált településfejlesztési stratégiát konszenzussal fogadta el a képviselőtestület, egyetértünk abban, hogy merre kell haladnia a városnak. Közös célunk Veszprém erősítése, ehhez kérem a képviselőtestület munkáját, a veszprémiek segítségét és a Jóisten áldását" - fogalmazott Porga Gyula polgármester.


Ők képviselnek minket:

 • Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP)
 • Czaun János (Fidesz-KDNP)
 • Takács László (Fidesz-KDNP)
 • Némethné Károlyi Jolán (Fidesz-KDNP)
 • Stigelmaier Józsefné (Fidesz-KDNP)
 • dr. Strenner Zoltán (Fidesz-KDNP)
 • Brányi Mária (Fidesz-KDNP)
 • Tóth Györgyi (Fidesz-KDNP)
 • Ovádi Péter frakcióvezető (Fidesz-KDNP)
 • Baumgartner Lajos (Fidesz-KDNP)
 • Némedi Lajos (Fidesz-KDNP)
 • Halmay György (Fidesz-KDNP)
 • Hegedűs Barbara (Fidesz-KDNP)
 • Csermák Zoltán (Demokraták a városért)
 • Hartmann Ferenc frakcióvezető (Demokraták a városért)
 • Katanics Sándor (Demokraták a városért)
 • Forgóné Kelemen Judit (Jobbik)
 • Gerstmár Ferenc (LMP).

Elfogadták az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint megválasztották az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság tagjait.

A polgármester előterjesztésére titkos választással megválasztották Némedi Lajost és Brányi Máriát alpolgármesternek, nekik 598.300 Ft illetményt és 89.700 Ft költségtérítést szavazott meg a képviselőtestület.

Brányi Mária megköszönte a bizalmat, Veszprémet és a térség fejlődését kívánja szolgálni – jelentette ki.

"Tisztesség, becsület, hűség. Igyekszem, hogy a következő öt évben ezek a szavak jellemezzék a tevékenységemet – mondta Némedi Lajos.

Megválasztották a bizottságok és a településrészi önkormányzatok tagjait.


A bizottságok elnökei:

 • Ügyrendi és igazgatási bizottság: Hartmann Ferenc (Demokraták)
 • Pénzügyi és költségvetési bizottság: Katanics Sándor (Demokraták)
 • Ifjúsági, köznevelési és sport bizottság: Halmay György (Fidesz-KDNP)
 • Városstratégiai és városmarketing bizottság: Hegedűs Barbara (Fidesz-KDNP)
 • Tulajdonosi bizottság: Czaun János (Fidesz-KDNP)
 • Közjóléti bizottság: dr. Strenner Zoltán (Fidesz-KDNP)
 • Közbiztonsági és bűnmegelőzési bizottság: Takács László (Fidesz-KDNP)

Az önkormányzatokról szóló törvény alapján a polgármester illetményének összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével, mely 747.900,- Ft. A főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, mely összesen 112.200,- Ft.

Dr. Mohos Gábor jegyző tájékoztatott a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről, és az összeférhetetlenség szabályairól. Az önkormányzati képviselő és a polgármester megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát.


A Szabadság tér 1. szám alatt található 481 m2 alapterületű irodát (a volt Erste bankfiókot) értékesíteni kívánják, az önkormányzatnak elővásárlási joga van.

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) megkérdezte, hogy van-e az önkormányzatnak információja arról, hogy ki szeretné megvenni, és mire szeretné használni ezt a helyiséget?  Ennek még utána kell nézni.

Mivel az ingatlan nem szerepel a fejlesztési tervekben, az önkormányzat lemondott erről a jogáról.


ÁROP-pályázatot nyújt be az önkormányzat a járási szintű közigazgatás fejlesztésére, különös tekintettel az esélyegyenlőség területére. Veszprém 22 millió forintra pályázik, amihez nem kell önerőt biztosítani.


Több településrendezési módosítást is kérvényeztek az elmúlt időszakban, ezeket fogadták el. A kérelmek közül kiemelt fontosságúként kezelték a S+R Projekt Fejlesztési Kft. kérelmét, amelyben munkahelyeket teremtő fejlesztéséhez kérte a 4781/77 hrsz-ú ingatlant érintő rendezési terv módosítását; valamint a településszerkezeti módosítást nem igénylő kérelmeket, amelyeket Jezsó Béla egy Fenyves utcai, Tóth Zoltán egy Csikász utcai, illetve Némedi Lajos és Miskei Tamás egy Nap utcai ingatlan vonatkozásában terjesztett be.

Némedi Lajos személyes érintettség miatt nem szavazott az őt érintő pontról.


Az önkormányzat kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonában, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését a bándi kerékpárúthoz kapcsolódóam.


Módosították a belvárosi rehabilitáció jelenleg is zajló 1/B ütemével kapcsolatban a Pro Veszprém Kft-vel kötött szerződést, ugyanis a kft. feladatai a projekt fizikai megvalósítást (2015. június 30.) követő időszakban már nem támogathatók a pályázat keretében. Ezt követően esedékes a nagy terjedelmű dokumentációt jelentő záró elszámolási csomag elkészítése, a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzései és a hiánypótlások teljesítése. Mivel a kiemelt projekt tényleges pénzügyi befejezési időpontja nehezen tervezhető, indokolt a megbízási szerződés meghosszabbítása 2015. december 31-ig, és az ehhez szükséges bruttó nyolcmillió forint forrás biztosítása.


A helyijáratos közlekedés biztosítására kiírt, a következő 8 évre vonatkozó kiírásra egyedül a Balaton Volán Zrt. nyújtott be pályázatot, azt azonban nem tartja elfogadhatónak az önkormányzat, mivel a Balaton Volán Zrt. pályázatában a megajánlott külszolgálati kilométer költségét a hatályos szerződésben foglaltakhoz képest meg kívánja emelni. A pályázatot eredménytelennek minősítették, nem hirdettek nyertest. Ilyen esetben a személyszállítási törvény alapján az önkormányzat pályázati eljáráson kívül, közvetlenül bízhatja meg maximum 2 évre az általa kiválasztott, és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót. A Balaton Volán újabb kétéves felkéréséről a tervek szerint december közepén dönthet a közgyűlés.

Gerstmár Ferenc (LMP) szerint az előterjesztés kulcsmondata, hogy a Balaton Volánt az eddigi feltételek mellett bíznák mega következő két évre. Ezek szerint továbbra sem számíthatunk jobb menetrendre, alacsony padlós buszokra? Ezzel szemben számíthatunk arra, hogy ezentúl kétévente toljuk magunk előtt a feladatot?

Porga Gyula szerint valóban van halogatás, azonban ennek az oka, hogy korszerűbb közlekedés feltételei lehetővé váljanak. Az új menetrendet egy alapos vizsgálat eredményeként kell kialakítani. A halogatás lehetősége elfogyott, a törvény nem teszi lehetővé, hogy két év múlva is érvénytelen pályázat miatt hosszabbítsunk.

Hartmann Ferenc (Demokraták) nem tartja szerencsésnek a kialakult helyzetet, hosszabb távra biztos megoldást kellene találni.


Zárt ülésen döntöttek a Polinszky-díj és a Hornig-díj adományozásáról.

Schöngrundtner Tamás
Domján Attila

További cikkek

Így zajlott a Veszprémben talált bomba végleges hatástalanítása
Így zajlott a Veszprémben talált bomba végleges hatástalanítása
Látványos videón mutatja meg az MH 1. Honvéd Tűzszerész És Hadihajós Ezred, hogyan történik az I. és II. világháborús - köztük a Veszprémben talált - bomba hatástalanítása.
Jövő héten megkezdődik a kádártai és gyulafirátóti utak felújítása
Jövő héten megkezdődik a kádártai és gyulafirátóti utak felújítása
A Modern Városok Program keretében, mintegy 650 millió forintból újul meg az egykori 82-es út nyomvonala.
Nem jó, de nem is tragikus a Balaton vízállása
Nem jó, de nem is tragikus a Balaton vízállása
Aggasztó hírek érkeznek a szomszéd megyéből, ahol a Velencei-tó a kiszáradás szélén áll, közben Kelet-Magyarországon néhány kisebb tó helyén már csak száraz síkság található. A Balaton vízállása is elmarad az ideálistól, de a „magyar tenger” esetében jelen állás szerint még nem szükséges kongatni a vészharangot, viszont érdemes figyelni egy aggasztó tendenciára.
Mobil egészségügyi szűrővizsgálaton vehetnek részt a Balaton parti települések lakói
Mobil egészségügyi szűrővizsgálaton vehetnek részt a Balaton parti települések lakói
Mobil egészségügyi szűrésen vehetnek részt a Balaton parti települések lakói és az ott nyaralók - közölte szerdai csabrendeki sajtótájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos.
Elraktározott szavak, pillanatok a nyaralásról
Elraktározott szavak, pillanatok a nyaralásról
A túlzsúfolt napjaink, a sűrű hétköznapok akarva-akaratlanul egy másik világ hatalmába kerítenek bennünket. Egy elképzelt világba. Kinek ne lenne ismerős a kép, ahogy május végén a munkahelyen elkortyolt kávé közben fejben már a júliusi nyaralásán jár? De mit adnak nekünk ezek a lopott napok és mit tudunk elraktározni belőlük?