2020. december 2.
//
Melinda névnap

Parkoló épül a Vasas-pályánál, változások a Stadionnál

2016. december 15. 12:50
A Stadiont és a Jutasi úti sportcentrumot érintően is döntött csütörtökön a Közgyűlés.

Egy lépéssel közelebb kerültünk a Stadion felújításához. Az eddig az állam tulajdonában és a Pannon Egyetem vagyonkezelésében álló ingatlant az önkormányzat igyekezett megszerezni: igényelték az ingyenes önkormányzati tulajdonba vételt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. azonban csak az ingyenes vagyonkelezési szerződés megkötésére hajlott. Az önkormányzat vagyonkezelési szerződése január 1-jén lép hatályba, innentől pedig lehetősége lesz minőségi fejlesztéseket indítani. Erre a szükséges forrás is rendelkezésre áll majd, mivel a kormány a Modern Városok Programban az ügy mellé állt.

A fejlesztési program több elemből tevődik össze, amely keretében az önkormányzat már koncepcionális szintű tervi előkészületekkel rendelkezik. A koncepcióterv megvalósításában a Modern Városok Program keretén túl számítanak a területet intenzíven használó szövetségek anyagi közreműködésére, illetve a munkacsarnok esetében az Integrált Területi Programban tervezik az energetikai megújítást 250 millió forint értékben.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a korábbi vagyonkezelő Pannon Egyetem kiszorulna a Stadionból: az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött az oktatási intézménnyel annak érdekében, hogy az egyetem a továbbiakban is változatlan feltételek mellett férjen hozzá a létesítményhez.

A stadion üzemeltetője az elmúlt időszakban a Veszprémi Egyetemi Stadion Nonprofit Kft. volt, amely tulajdonosai a Kft. végelszámolással történő megszüntetését határozták el. Feladatait a jövőben a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. veszi át.

A Jutasi úti sportközponthoz kapcsolódó teljes körű üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási, - javítási és gondnoksági tevékenységek ellátására évente közbeszerzési eljárást folytatnak le, méghozzá úgy, hogy a területet két részletben kezelik. A bontásra azért volt szükség, mert a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködésben létrehozott 40 x 60 méteres futballpálya nem kizárólagosan és nem elsődlegesen az utánpótlás-nevelés céljait fogja szolgálni, így működtetésére más szempontok érvényesek, mint a sportcentrum többi területére.

Ezen a 5706 m2 nagyságú területrészen található labdarúgó pályák és kiszolgáló létesítmények teljes körű üzemeltetési, működtetési feladatainak ellátását az FCV Sportszervező Kft. nyerte el, míg a másik, két helyrajzi számon összesen 19595 m2 nagyságú területrészen található labdarúgó pályák és kiszolgáló létesítmények teljes körű üzemeltetési, működtetési feladatainak ellátásával a Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesületet bízták meg. Mindkét szervezet kérvényezte, hogy az általa üzemeltetett területet haszonkölcsön jogcímén térítésmentesen használhassa.

Jó hír, hogy bővülnek a parkolási lehetőségek a pálya mellett, részben TAO-támogatásból. A tervezett bruttó 17.653.000 Ft forrásból 379 m2 nagyságú területen 22 db új, közforgalom számára nyitott parkoló kiépítésére lesz lehetőség. Az útra merőleges parkoló állásokat a sportlétesítmény területén alakítják ki az Erdész utcáról biztosított ráfordulással, a meglévő kerítésszakasz elbontása, új kerítés és zöldfelület biztosítása mellett. A parkolók megvilágítása a jelenlegi közvilágítással megoldott. Az Erdész utca parkolóépítési szakaszának ellentétes (déli) oldalán mintegy 76 méter hosszan új járdát építenek a meglévő fák megtartásával, akadálymentes kialakítással. A parkolófelület és a járda térkő burkolattal készül, míg a beruházással érintett útszakasz aszfalt felülete új kopóréteget kap. A beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési munkálatoknak 2017. június végéig kell lezárulniuk.

vehir.hu
Domján Attila