2018. április 26., csütörtök
Ervin névnap

A Régizenei Napok programja

ú l i u s 18. k e d d 19:00

A VESZPRÉMI RÉGIZENEI NAPOK NYITÓKONCERTJE

„J E L E N - V O L T ”
A R E C E R C A R E
R É G I Z E N E I M Ű H E L Y K O N C E R T J E

Király Nóra - ének, középkori hárfa
Suda Magdolna - ének
Kallai Nóra, Nagy Réka, Szászvárosi Sándor – viola da gamba
Nagy Csaba, Remény Árpád – lant
Sipos Csaba – ütőhangszerek
Kovács Előd – narráció

Helyszín: Veszprém, Jezsuita templom
Veszprémvölgyi utca 68 (Kolostorok és Kertek rendezvényterület)
belépő: 1.000 Ft


j ú l i u s 19. s z e r d a 19:00

HILDEGARD VON BINGEN
MÁRIA ÉNEKEI

T Ó T H E M E S E G Y Ö N G Y V É R
– É N E K , P S A L T E R I U M
K A B D E B Ó N O É M I - B R ÁC S A


j ú l i u s 20. c s ü t ö r t ö k 19:00

D. ORTIZ, G. DUFAY, R. ROGNONI, N. MATTEIS, SAINTE-COLOMBE, T. HUME, J. DOWLAND MŰVEIBOL

S Z Á S Z V Á R O S I S Á N D O R - V I O L A DA G A M B A
N A G Y C S A B A - L A N T
Helyszín: Veszprém, Jezsuita templom
Veszprémvölgyi utca 68 (Kolostorok és Kertek rendezvényterület)
belépő: 1.000 Ft


j ú l i u s 21. p é n t e k 19:00

P Á R H U Z A M O S I D Ő S Í K O K
A R E C U R R I N G C O M P A N Y K O N C E R T J E

(REC)

Edőcs Fanni - csembaló
Illés Szabolcs – barokk hegedű
Regős Júlia – viola da gamba
Márfi Eszter – elektronika

Helyszín: Veszprém, Jezsuita templom
Veszprémvölgyi utca 68 (Kolostorok és Kertek rendezvényterület)
belépő: 1.000 Ft


j ú l i u s 22. s z o m b a t 19:00

K ŐV Á R I P É T E R - C L A V I O R G A N U M
B. STORACE, G. BÖHM, J. PACHELBEL,
G. FRESCOBALDI, H. SCHEIDEMANN MŰVEI

Helyszín: Veszprém, Jezsuita templom
Veszprémvölgyi utca 68 (Kolostorok és Kertek rendezvényterület)
belépő: 1.000 Ft


j ú l i u s 25. k e d d 19:00

IL CARNEVALE ITALIANO
A S E B A S T I A N C O N S O R T K O N C E R T J E
LACHEGYI RÓZA – BAROKK HEGEDŰ
LACHEGYI IMRE – BLOCKFLÖTE
REMÉNYI ÁRPÁD – LANT
SZÁSZVÁROSI SÁNDOR – BAROKK CSELLÓ

Helyszín: Veszprém, Jezsuita templom
Veszprémvölgyi utca 68 (Kolostorok és Kertek rendezvényterület)
belépő: 1.000 Ft


j ú l i u s 26. s z e r d a 19:00

’OPERA A KOLOSTORBAN’
CSALOG BENEDEK MESTERKURZUSÁNAK
ZÁRÓKONCERTJE
KÖZREMŰKÖDNEK A KURZUS HALLGATÓI VALAMINT:
BODROGI ÉVA – SZOPRÁN
EDŐCS FANNI - CSEMBALÓ
NAGY RÉKA – VIOLA DA GAMBA

Helyszín: Veszprém, Jezsuita templom
Veszprémvölgyi utca 68 (Kolostorok és Kertek rendezvényterület)
belépő: 1.000 Ft


j ú l i u s 27. c s ü t ö r t ö k 19:00

A VESZPRÉMI RÉGIZENEI NAPOK KIEMELT RENDEZVÉNYE

C S E L L Ó T Ö R T É N E T E K - L E S B A S S E S R É U N I E S
B R U N O C O C S E T – B A R O K K C S E L L Ó
M A U D E G R A T T O N – C S E M B A L Ó

Helyszín: Veszprém, Jezsuita templom
Veszprémvölgyi utca 68 (Kolostorok és Kertek rendezvényterület)
belépő: 2.000 Ft


j ú l i u s 28. p é n t e k 19:00

SIEUR DE SAINTE-COLOMBE
Concerts a deux violes esgales
K A L L A I N Ó R A - V I O L A D A G A M B A
R E G Ő S J Ú L I A - V I O L A D A G A M B A

Helyszín: Veszprém, Jezsuita templom
Veszprémvölgyi utca 68 (Kolostorok és Kertek rendezvényterület)
belépő: 1.000 Ft


j ú l i u s 29. s z o m b a t 19:00

A és Ω - C. M O N T E V E R D I É S J. S. B A C H
A Z O R L A N D O É N E K E G Y Ü T T E S K O N C E R T J E
VEZ.: V I K M A N P Á L
k.m.: R e S o n a t o r e s P a n n o n i a e

Helyszín: Veszprém, Jezsuita templom
Veszprémvölgyi utca 68 (Kolostorok és Kertek rendezvényterület)
belépő: 1.000 Ft