2020. február 21. // Eleonóra névnap

Veszprém arcai: Ányos Pál

2018. augusztus 11. 13:42
Vportre.hu
Tudta, hogy ki volt a fent említett úriember, kinek nevét veszprémi utca is viseli? Ha nem, kattintson, és nézze meg ki volt ő.

Ányos Pál (Esztergár, 1756 – Veszprém, 1784)

A magyar felvilágosodás jelentős költője Veszprém megyei középnemesi családban született, és eredetileg Istvánnak keresztelték. Győrben, Veszprémben és Pápán végezte gimnáziumi tanulmányait, 1772-ben lépett be a pálosok márianosztrai klastromába, ahol a Pál nevet vette fel. 1774-ben került a nagyszombati egyetemre, ahol két évre rá bölcsészdoktorrá avatták.

1777-ben az egyetemmel együtt ő is Budára költözött, ekkorra már neves költő volt, és kapcsolatba került Bessenyei Györggyel és a testőrírók körével. Egyetemi tanulmányait követően pappá szentelték, s rövid ideig kolostorba vonult, ahol először jelentkeztek rajta titokzatos (rák)betegségének tünetei. ​1782-ben a székesfehérvári gimnáziumban kezdett tanítani, a végzetes kór azonban elhatalmasodott szervezetén, és 1784-ben hunyt el Veszprémben.

A veszprémi Ferences-templom kriptájában nyugszik. Korai halála a felvilágosodás kori magyar irodalom legnagyobb vesztesége volt. A tehetséges fiatalember a szentimentalizmus stílusirányzata mellett Rousseau világnézetének egy részét is beépítette költészetébe. Ő nevezte egy politikai röpiratában először „kalapos királynak” II. Józsefet. Mintegy negyven lírai költemény, és nem egészen félszáz verses levél maradt utána, költői hagyatékát Batsányi János adta ki.

vehir.hu
2020. február 21. // Eleonóra névnap