2022. június 29.
//
Péter, Pál névnap

Márciusi közgyűlés

2015. március 25. 22:07
Közgyűlési közvetítésünkből az is kiderül, mikortól tilos közterületen alkoholt fogyasztani, és mi lesz a Téglamúzeum sorsa?

Napirend előtt


8:10

A hónap eseménye az Autispektrum egyesület kiállítása, amely az autizmus hetéhez kapcsolódóan látható a városháza aulájában - a képeket meg is lehet vásárolni, ezzel is támogatva az egyesület munkáját. A programsorozat keretében jótékonysági koncert is lesz a színházban, április másodikán pedig kék díszkivilágítást kap a városháza épülete, hogy ezzel is felhívják a figyelmet az autizmusra.


8:25

Két indítványt is benyújtott a Demokaták Veszprémért frakció. Hartmann Ferenc frakcióvezető kifejtette: kezdeményezik, hogy az átláthatóság érdekében egy komplett szabályozási javaslatot juttattak el a polgármesterhez, hogy az önkormányzatok között példamutató módon fogadjanak el egy erre vonatkozó rendeletet. Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP) támogatja a javaslatot, a rendelettervezet pontos megfogalmazásával a jegyzőt bízzák meg, arról áprilisban tárgyalnak majd.

A másik indítvány az Otthon Melege Programmal kapcsolatban. Korábban az e program keretében megvalósult fejlesztéseket harmadrészben az állam, harmadrészben a lakóközösség, harmadrészben az önkormányzat állta. Most ez megváltozott, az önkormányzatnak saját döntésén múlik, hogy beszáll-e a felújításokba. Hartmann Ferenc azt javasolta: a közgyűlés rögzítse, hogy hozzájárul a megújítandó lakások önerőjéhez. A javaslatot Porga Gyula polgármester elfogadta, erről akár már a következő hetekben rendkívüli közgyűlésen dönthetnek.

*

Hogyan áll a hulladékgyűjtő edényzet közterületi elhelyezésének ügye? – kérdezte Hartmann Ferenc, a Demokraták Veszprémért frakcióvezetője a hulladékgazdálkodási rendeletre hivatkozva. Ebben az áll, hogy „ha a gyűjtőedény tárolása csak közterületen lehetséges, akkor a gyűjtőedényt közterületen közterület használatára vonatkozó hatósági engedély, vagy hatósági szerződés alapján lehet tárolni. A gyűjtőedényt 2015. július 1-től zárható konténertárolóban lehet elhelyezni. A hatósági engedélyben vagy hatósági szerződésben rendelkezni kell a zárt konténertároló méretéről és egységes külső megjelenéséről.” A frakcióvezető úgy értesült, hogy a konténertárolók kihelyezése ügyében „fikarcnyi előrelépés sem történt”. Porga Gyula azt válaszolta, hogy a VKSZ-t bízták meg annak kidolgozásával, hogy a fejlesztés ne jelentsen túlzottan nagy anyagi megterhelést a társasházak számára.


8:35

Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) a szcientológusok miatt aggódik. Kifejtette: facebook-oldala szerint április 16-án Veszprémben is megrendezik a Drogmentes Maratont, amivel a szcientológusok „gyanútlan fiatalok, pedagógusok, sportolók, cégek és polgármesterek sokaságát hálózzák be”. Kértek-e, kaptak-e engedélyt a program szervezői? – kérdezte a jobbikos politikus. Porga Gyula kijelentette: az említett szervezet nem kért, és így nem is kapott engedélyt.

*

A sportuszodával kapcsolatos lakossági konzultáció eredményeiről kérdezte Némedi Lajos alpolgármestert Katanics Sándor (Demokraták Veszprémért), aki arra is kíváncsi volt: nem lehetne inkább strandot építeni az uszoda helyett? Némedi Lajos alpolgármester (Fidesz-KDNP) írásban ígért választ.

*

„Mi az eredménye a temetkezéssel kapcsolatos egyeztetéseknek?” – kérdezte Gerstmár Ferenc (LMP). A polgármester még januárban tett ígéretet arra, hogy egyeztetéseket folytat a VKSZ és a temetkezési vállalkozók bevonásával, miután egy rendeletben a temetőkön belüli szolgáltatásokra kizárólagosságot biztosítottak a VKSZ-nek. Porga Gyula elmondta, hogy folyamatban vannak az egyeztetések. Ha olyan megállapodás születik, ami a rendelet módosítását teszi szükségessé, akkor áprilisban ez előterjesztésként a közgyűlés elé kerül.

*

Katanics Sándor napirend előtti felszólalásában a 70 évvel ezelőtti veszprémi eseményekről emlékezett meg. Felelevenítette az 1944-es német megszállás helyi eseményeit, az azt követő bombázások miatt elszenvedett veszteségeket. A háborúban szinte teljesen megsemmisültek a város közművei, lakossága csaknem a felére csökkent. Tíz éve emléktáblát helyeztek el a volt vasútállomásnál. Arra kérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg, lehetséges-e az emlékhely megvilágítása, a közelben zászlók elhelyezése?


Napirendek


8:40

Szabályozták a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezését, és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezését.

Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint a Kolostorok és Kertek területén, a Jezsuita templom környékén, a História-kertben és a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben is több házasságkötési igény merült fel a korábbiaknál. Az eltérő helyszínek különböző mértékű többletköltségek megfizetését indokolják, a megalkotott rendelet ennek megfelelően szabályozza, milyen módon határozza meg az önkormányzat a többletköltségek fizetésének mértékét.

A rendelet úgy fogalmaz: „Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető közreműködése Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában levő, vagy a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban levő ingatlanon is engedélyezhető, amely alkalmas az eseményhez méltó körülmények biztosítására, valamint eleget tesz a jogszabályban előírt követelményeknek. (…) az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.”

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés (vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése) esetén 60 ezer, a börtönért 50 ezer, a Kossuth teremért 30 ezer forintot kell fizetni az önkormányzatnak – ezen felül lehet szülői virágcsokrot igényelni háromezer, gyertyagyújtást 1800 és köszöntőitalt 1800 forintért.

Forgóné Kelemen Judit javaslatára azzal egészítették ki az előterjesztést, hogy a házasság hetében (ez minden évben feburárban van) ingyenesek legyenek az esküvők.

Hivatali időben a hivatal házasságkötő termében továbbra is ingyenesen lehet esküdni.


8:50

Az önkormányzat többször is megpályáztatta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátását. Harmadik körben érkezett értékelhető jelentkező a feladatra, a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. A szolgáltató bruttó 16.316 Ft/év/ingatlan alapdíj és bruttó 5.066 Ft/m3 ürítési díj meghatározására tett javaslatot. A városban körülbelül kétszáz érintett ingatlan található.

Miért nem pályáztak az önkormányzati tulajdonú közüzemi szolgáltatók? - kérdezte Hartmann Ferenc. Temesvári Balázs, a VKSZ vezérigazgatója elmondta: megvizsgálták annak lehetőségét, hogy bekapcsolódjanak ebbe az üzletágba, de az idei üzleti tervük nem teszi lehetővé, hogy ezt megtegyék. Mivel igen minimális az igénybevevői kör, ezért nem tudnának olyan rentábilis árat kialakítani, ami fefezni tudná a VKSZ ilyen irányú befektetését, ráadásul a piac szűkülése várható. Katanics Sándor a Csatárhegyen élőkkel kapcsolatban szólalt fel. "Végig kell gondolnunk, hogyan tudjuk segíteni az ott élőket". Némedi Lajos alpolgármester elmondta, hogy csupán negyven olyan ingatlan van a városban, ahol egyáltalán nincs vezeték, a többiek saját döntésük miatt nem csatlakoztak a hálózatra.


8:54

Május elsejétől újra tilos közterületen alkoholt fogyasztani Veszprémben. A tiltás nem vonatkozik a vendéglátóhelyek közterületen lévő, közvetlenül az épület előtt található kiülős részeire (amennyiben azokra területfoglalási engedéllyel rendelkeznek), alkalmi rendezvények, fesztiválok, vásárok, piacok helyére és idejére, filmforgatásokra és szilveszterre.


8:58

Több esetben változtak a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak. Az aktuális táblázatot ide kattinva töltheti le.

*

A Családok Átmeneti Otthonában az intézményi jogviszonyban álló családok esetében gyakran marad fenn személyi térítési díj hátralék a kiköltözést követően. Egyes élethelyzetekben a hátralék megfizetése a család társadalmi integrációját akadályozná, más esetekben pedig a hátralék behajtására nincs lehetőség, ezért az alábbi esetekben eltörlik a személyi térítési díj hátralékánt:

 • Azok a családok, akik albérletbe költöznek, a kiköltözés hónapjában és az azt megelőző hónapban nem tudják megfizetni a megállapított személyi térítési díjat, mivel ki kell fizetni a kauciót, mely minimum két havi albérleti díj előleget jelent. Esetükben az újrakezdést kívánja segíteni a módosító javaslat.
 • Azon családok esetében, ahonnan a gyámhatóság kiemeli a vér szerinti családból a gyermek(kek)et és kizárólag a gyermekek után folyósított pénzbeli ellátásból származott bevétel, a szülők az intézményi jogviszony megszűnését követően nem rendelkeznek jövedelemmel, legfeljebb segélyből élnek (amely összegből nem lehet letiltani), így a fizetendő személyi térítési díj behajtására nincs lehetőség.
 • Az elhunyt, volt intézményi jogviszonyban állók esetében a fenntartó döntése szükséges ahhoz, hogy a fennmaradt személyi térítési díj hátralék eltörlésre kerüljön.
 • Az intézményi jogviszony megszűnésétől számított egy év elteltét követő eltörlés pedig időbeli korlátot határoz meg arra az esetre, ha a fizetésre kötelezett nem rendelkezik jövedelemmel vagy tartózkodási helye nem ismert.

9:25

Minimális mértékben korrigálták a helyi járatos menetrendet. Az 5-ös járat esetében
az elmúlt években a menetidő tartásával kapcsolatban szerzett tapasztalatok alapján szükségessé vált a menetidő csökkentése. A Kádártai u. ford. – Tüzér u. ford. viszonylaton a Csillag u. – Lóczy L. u. és a Cholnoky ford. – Cholnoky SPAR megállók közötti menetidő 1-1 perccel, a Tüzér u. ford. – Kádártai u. ford. viszonylaton a Lóczy L. u. – Csillag u. megálló között a menetidő 1 perccel csökken. A 13-as járat esetében a menetidő módosítása vált szükségessé az 5-ös járat esetében már felsorolt okok miatt. Itt a Sziklai J. u. – Patak tér, és a Festő u. – Virág B. u. megállók közötti menetidő csökken 1 -1 perccel.

Gerstmár Ferenc szerint "vajúdtak a hegyek és egeret szültek". Nem lehet úgy koncepcionális megújulást várni, ha egymás után kétszer is eredménytelennek nyilvánítja az önkormányzat a helyi tömegközlekedésre kiírt pályázatot. Az intermodális csomópont majd jelenthet előrelépést, de a veszprémiek addig is többet érdemelnének.

Forgóné Kelemen Judit szerint sokan szeretnék, ha az 1-es helyijárat a buszpályaudvar helyett a Megyeháza térig közlekedne. Iskolajárat bevezetését várta, ehhez képest csak az 5. és 13. vonalak kerültek az előterjesztésbe.

Katanics Sándor beszámolt arról, hogy a körgyűrűn kívül található lakóterületek tömegközlekedési lefedettsége nem megfelelő.

Brányi Mária alpolgármester (Fidesz-KDNP) szerint nehéz megfelelő megoldást találni erre a problémára. Az úthálózat további bővítése olyan strukturális átalakításokat vonhat magával, alternatíva teremtődhet a sugaras szerkezetű tömegközlekedési rendszerre.

Czaun János (Fidesz-KDNP) szerint nem lehet mindenkinek a kedvére tenni, a jelenlegi menetrendet finomhangolással kell utasbarátabbá tenni. Hozzátette: büszke arra, hogy a városvezetés gyorsan reagált az aláírásgyűjtéssel alátámasztott lakossági igényekre.

Gerstmár Ferenc szerint egy helyi menetrend kialakításában arra kell törekedni, hogy lehetőleg mindneki nyertese legyen annak. Ha környezettudatosan, egy fenntartható városban gondolkozunk, akkor vonzóvá kell tennünk a tömegközlekedést. Ami az elmúlt években történt, az nem segítette ezt elő. Javasolta, hogy a menetrendben jelöljék, mikor közlednek biztosan alacsony padlós autóbuszok.

Némedi Lajos visszautasította, hogy az önkormányzat visszakozott volna, inkább figyelembe vették a lakossági észrevételeket. Nincs okunk visszakozni - nyomatékosította.


9:26

A Demokraták Veszprémért képviselőcsoport Kavalecz Tibort javasolta a Swing-Swing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjának. A képviselő-testület támogatta a jelöltet, akiről a társaság soron következő taggyűlése dönt majd.


SZÜNET


9:58

A Magyar Építőipari Múzeum, ismertebb nevén a Téglamúzeum több évtizedes múltra tekint vissza. Az építőiparban 40-50 évvel ezelőtt dolgozó egyszerű emberek, veszprémi polgárok értékgyűjtő, értékőrző tevékenységére alapozott gyűjtemény sorsa bizonytalanná vált, a múzeum helyzete nemcsak a szó fizikai értelmében, de jogilag is gazdátlan, rendezetlen.

A helyzetet azzal oldanák meg, hogy a múzeumot önkormányzati fenntartásba vennék, működtetésével pedig a Laczkó Dezső Múzeumot bíznák meg. Az átvételt követően a Dubniczay-házban lévő gyűjtemény szinte azonnal látogathatóvá válik, a másik két telephelyen pedig felmérni, leltározni szükséges.

Katanics Sándor örömét fejezte ki a kirajzolódó meoldással kapcsolatban, fontosnak tartja a gyűjteményt. Szintén támogatását fejezte ki Baumgartner Lajos (Fidesz-KDNP).


10:25

Az örmény népirtás, idegen szóval genocídium, 1915 és 1917 között zajlott, s a becslések szerint mintegy 1.500.000 ember esett áldozatául. Az örmény genocídiumnak idén, 2015-ben lesz a 100. évfordulója. Ezen alkalomból az ország több városában egy Örményországban készült sajátos emlékjel – kőkereszt, kő sztélé - felállítására van lehetőségük a magyarországi örményeknek. Az Országos Örmény Nemzetiségi Önkormányzat és a Veszprémi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat azzal a felajánlással kereste meg Önkormányzatunkat, hogy szeretnék, ha az egyik kőkereszt Veszprémben kerülne felállításra.

Az örmény kőkeresztek nyilvánvaló keresztény tartalmuk mellett korábbi, archaikus jelentéssel is bírnak. Örményország területén a kőbe vésett kereszt figurák első nyomai már a Kr. e. 2. évezred táján megjelentek. A kereszténység előtti időkben a kereszt az örmények számára a napot, az eget, a világ négy alapját (égtájak), a négy éltető elemet (tűz, föld, levegő, víz), világfát, szakrális és profán világok határát és az örökkévalóság eszméjét jelképezte. A kereszténység felvételét követően, 301-től a kőkeresztek az új hit jelképévé, majd nemzeti szimbólummá váltak. A kőkeresztek ezt a több ezer éves gazdag motívumkincset, az örmény mesterek tudását, szépérzékét örökítik nemzedékről nemzedékre.

A Szent Imre téren, a rózsalugas mellett elhelyezendő műalkotást Szargiszyan Rafael örmény szobrászművész készítette, becsült értéke 8 millió forint. A veszprémi kőkeresztet május 8-án szeretnék felavatni.

*

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra vonatkozóan a megyei jogú városok önálló tervezési kerettel számolhatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretein belül – Veszprémnek erre az időszakra 11,54 milliárd forint áll a rendelkezésére. Az időközben megváltozott módszertan miatt módosítani szükséges a korábban elfogadott Integrált Területi Programot, meg kell határozni egy ún. Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, amelyben minimum 3, maximum 5 kritériumot, célt kell előírnia önmaga számára az önkormányzatnak.

A közgyűlés a következő kritériumok kiválasztása mellett döntött:

 • Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz
 • Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához
 • Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez
 • Hozzájárulás egymással összefüggő városi fejlesztések megvalósításához
 • Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez

Brányi Mária szerint a kiválasztott kritériumok speciálisan a veszprémi ambíciókhoz igazodnak, olyan feltételrendszereket fogalmazunk meg, amelyeknek valamennyi forráslehívásnál megjelennek.

Gerstmár Ferenc szerint szükséges lenne a 'hozzájárulás a munkahelyteremtéshez' kritérium kijelölésére is. Brányi Mária szerint azonban a tervezett fejlesztéseinkre vonatkozó támogatások lehívásakor a munkahelyteremtés kevésbé lenne rős érv, mint az integrációs törekvések. "Nem elhessegetni akarok más gondolatokat, hanem azokat a lehetőségeket keresem, ami mentén meg tudjuk határozni a programjainkat úgy, hogy amögé az egész képviselőtestület fel tudjon sorakozni." Porga Gyula hozzátette: munkahelyteremtésre elsősorban a gazdasági társaságok lehetnek képesek, akik a GINOP programon keresztül több pénzt tudnak lehívni, mint amennyit az önkormányzat dedikáltan kap, ezért a gazdasági növekedés átfogóbb kritériuma mentén doglozva kell segíteni a társaságokat abban, hogy az önkormányzati fejlesztésekhez csatlakozva munkahelyeket teremthessenek.


10:30

Módosította a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött intézményi működésre irányuló szolgáltatásvásárlási szerződést az önkormányzat. A cég nettó 18 millió forint jutalékot és nettó 249.996.000 forint szolgáltatási díjat kap ebben az évben.

Katanics Sándor szerint az elmúlt két évben más módon működtetett intézményhálózat sok problémát okoz, előbb-utóbb át kell tekinteni, hogy az intézmények életében milyen változások történtek. Meggyőződése, hogy ezek nem jó változások. Az önkormányzat törekszik a bürokrácia csökkentésére, de a lelassult döntési folyamatok miatt veszélybe kerül a működés.

Az önkormányzat a Várfok Alapítvánnyal is szerződést kötött a Veszprémi Ifjúsági Ház szolgáltatásainak megvásárlásáról másfél millió forint értékben.

*

Beszámoló a Városarculati Munkacsoport 2014. évi munkájáról

Az Arculati Munkacsoport 2014 során is az aktuálisan felmerült arculati kérdésekkel, illetve, az azokra az Arculati Kézikönyvben foglaltak szerint adandó válaszok és tanácsok egységesítésével foglalkozott. Mára már az önkormányzati intézmények döntő többségénél az Arculati Kézikönyvben foglaltaknak megfelelő arculati elemek jelennek meg a kommunikációban, de még mindig van olyan intézmény, amely megjelenéseinél nem alkalmazza a mára már jól bevált, a városhoz tartozást kifejező elemeket, alapelveket vagy nem a kézikönyvben foglaltak szerint kommunikál. Ugyanakkor a munkacsoport tevékenységének és kapcsolati rendszerének eredményeként egyre több, nem önkormányzati vállalkozás érzi hasznosnak az egységes városi arculati elemek alkalmazását saját kommunikációjában. Ennek nyilvánvaló oka, hogy a városhoz tartozást gazdasági szempontból is hasznosnak tartják.

*

Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei pályázati tevékenységéről 2014-2015 években

A beszámolót önök is letölthetik és elolvashatják ide kattintva.


Ez történt még:

 • Módosították az önkormányzat vagyonrendeletét és Szervezeti Működési Szabályzatát.
 • Zárt ülésen döntöttek az Év Veszprémi Rendőre, az Év Veszprémi Tűzoltója és az Év Veszprémi Polgárőre díjakról.
Schöngrundtner Tamás
Domján Attila