2023. január 30.
//
Martina névnap

Kádártáért és Gyulafirátótért végzett munkát díjazta a város

A járványhelyzet miatt idén nem volt lehetőség nagyobb plénum előtt a városi díjak átadására, azok rangjából mégsem csökkent ez az élethelyzet. Év végi összefoglalónkban bemutatjuk azokat a veszprémi személyeket, akiket 2020-ban díjazott a város. Elsőként Kádártáért, valamint Gyulafirátótért végzett munka elismeréséül a Dévai Bíró Mátyás-díj, valamint a Hadnagy László-díj díjazottját.

Tavas Vilmos

Kádárta egyik központi közösségi személye. A Közösség Kádártáért Egyesület alapító tagja. Több évig a Kádárta Városrészi Önkormányzat tagja volt. Az önkormányzati feladatok, ügyek mellett a közösségi munkában is mindig nagy szerepet vállalt. Nevéhez fűződik több kádártai tevékenység, esemény, pl.: kádártai műfüves labdarúgó pálya megépülése, a Vasút utca és a Séd patak kis hídja közti járda ötlete és megvalósítása, a Gelemér utcai Forrás park kialakítása, valamint a parkban az Életfa felállítása, a forrás kiépítése, rendezése és a kemence létrejötte is az ő keze munkája. A városrész egyik legnagyobb és legszínvonalasabb rendezvényének, a Kádártai Gyereknapnak az ötletgazdája. Vilmos elhivatott, mindig a falu érdekeit tartotta és tartja mai napig szem előtt, számíthatunk segítségére, ötleteire, valamint megvalósításukban is fontos szerepet tölt be. A Közösség Kádártáért Egyesület is méltónak tartja a díj átvételére.

Kauker Katalin

több évtizeden keresztül munkálkodott eredményesen Gyulafirátót múltjának feltárásán, a népi hagyományok felélesztésén, a fiatal generációkkal való megismertetésükön- még Hadnagy László tanár úrral együtt. Hosszú ideje tagja a Bakonyerdő Pávakörnek, három cikluson át a részönkormányzatnak. Évtizedek óta meghatározó egyénisége a gyulafirátóti kulturális életnek. Nem csak ápolta a helyi szokásokat, hagyományokat, hanem kutatta is. Az általa kialakított szellemiségből fakad a Kastélykert Óvoda hagyományőrző tevékenysége. Gyermekkorától szoros kapcsolatot ápolt a Hadnagy családdal, segítet a hagyatékból összegyűjtött kiállítás megnyitásában. Munkakörének köszönhetően a hagyományőrzést tudatosan építette az óvodai nevelőmunkába, hozzájárult az óvoda színvonalas működéséhez. A kezei közül kikerült gyerekek korán ismerkedtek a néphagyományokkal, annak erkölcsi, érzelmi értékeivel. Programok szervezésével, támogatásával aktív résztvevőként a mai napig segíti a városrész kulturális, közösségi életének fejlődését. Több leendő óvodapedagógus diplomamunkáját segítette a hagyományőrzés területén.

vehir.hu